Dnes je 25.11.2015


Poslední příspěvky

Maturitní ples Oktáva

12109063_10203384610415082_3381570517652904432_nPříští pátek nás čeká tradiční, ale nikdy ne všední společenská událost roku Gymnázia v Kadani maturitní ples třídy Oktávy. Jménem třídního profesora Tomáše Řeháka a studentů Oktávy si Vás dovoluji srdečně pozvat na maturitní ples.

Těším se na setkání s Vámi,

Tomáš Oršulák.

Náboj junior

V pátek 20. 11. 2015 se skupinka našich studentů vypravila trochu netradičně do Karlových Varů. Zde se konala soutěž Náboj junior. Této soutěže jsme se účastnili poprvé a hned jsme byli úspěšní, ale o tom až za chvíli.

Nejdříve si soutěž představme. Jedná se o soutěž, ve které studenti změří síly v matematice a fyzice. A nejsou na to sami, protože se soutěží až v čtyřčlenných družstvech. Souboj s ostatními týmy trvá 2 hodiny čistého času, kdy týmy dostávají úlohy, které řeší. Po správném vyřešení obdrží tým bod a také další úlohu. Cílem hry je samozřejmě získat co nejvíce bodů. Pokračování »

Bobřík informatiky

Soutěž Bobřík informatiky má u nás ve škole už svou tradici – do soutěže se zapojujeme od roku 2008. Letos byla připravena v týdnu od 9. 11. do 12. 11. 2015. Vybraní studenti ze všech tříd vyplnili on­line test s 15 otázkami, kde měli vždy vybírat z možných odpovědí tu správnou. Soutěž opět otestovala, jak naši studenti ovládají logický úsudek a informatiku. Pokračování »

Den otevřených dveří AV ČR 2015

V pátek 6. 11. 2015 se žáci našeho gymnázia zúčastnili Dnů otevřených dveří Akademie věd ČR. Navštívili Fyzikální ústav AVČR a Ústav fyziky plazmatu AVČR. V prvním z ústavů jsme byli rozděleni do pěti skupin a každá skupina navštívila čtyři různá pracoviště s tématy: Kapalné krystaly, Elektronový mikroskop, Materiály a nanotechnologie, Krystaly mění barvu světla a další. V Ústavu fyziky plazmatu jsme nejprve absolvovali úvodní přednášku a pak navštívili oddělení, kde byl Tokamak Compass a podívali se do Badatelského centra PALS, kde je jeden z největších evropských laserových systémů. Studenti se tak mohli během exkurze seznámit s činností těchto dvou ústavů a zlepšit si svůj přehled o rozvoji české vědy. Pokračování »

Svátek studentů – 17. listopad

Česká vlajkaMilí studenti, milé studentky,

zítra po celé České republice budou probíhat stovky akcí na uctění svátku, který je pro naši historii velmi významný. Letos nebudu připomínat události, které vedly ke vzniku tohoto svátku, ale pokusím se spojit události současného světa s hodnotami studentů minulých generací. Již náš bývalý prezident řekl “Před lety zvítězil svobodymilovný duch našich národů nad násilím a totalitou. Věřím, že nyní zvítězí v každém z nás rozum, slušnost a tolerance nad řevnivostí, sobectvím a nesnášenlivostí.”

Tento citát platí i pro naši dobu. Važme si svobody rozumu, slušnosti a tolerance. Tyto hodnoty pomáhaly vybudovat naši demokratickou společnost a nositelem těchto hodnot byli často studenti.

Tomáš Oršulák

Logická olympiáda

V pátek 6. listopadu proběhlo v Ústí nad Labem krajské kolo Logické olympiády. Tato soutěž je, jak už z názvu vypovídá, zaměřena hlavně na logické myšlení. Na úrovni krajského kola se skládala z písemného testu a promítaných otázek, na které měli soutěžící omezený čas. Z naší školy se zúčastnilo celkem 6 studentů ve dvou různých kategoriích. Pokračování »

Pod Želinou vyrostl hrušňový sad

PB030115Pravidelný podzimní úklid kolem studánky, potůčku a rybníčku pod Želinou letos třída kvarta rozšířila o další aktivitu. Vedle obnoveného rybníčku stával hrušňový sad, zachovalo se z něj 6 přestárlých odumírajících hrušní. Nápad obnovit sad a rozšířit tak upravené okolí cyklostezky se podařilo ve středu 3. 11. 2015 ve spolupráci s Odborem ŽP MěÚ Kadaň. Firma Kučera den předtím vykácela plochu od náletových dřevin a porazila 4 původní hrušně. Žáci odnosili dřevo a na vyčištěnou plochu s pomocí odborníků vysadili 12 nových stromků hrušní. Je zajímavé, že rouby vysazených hrušní pocházejí ze zaniklé vesnice Úhošť. Kvartáni zaslouží pochvalu za pracovní nasazení v náročných podmínkách – mrazivé ráno, blátivý terén. Pokračování »

Ředitelské volno

Vážení studenti a rodiče,

sdělujeme Vám, že dne 16. 11. 2015 v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. bude vyhlášeno ředitelské volno na Gymnáziu, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace.

Důvodem jsou organizačně-provozní důvody.

S úctou,

Tomáš Oršulák.

Čeká nás krajské kolo logické olympiády

První úspěchy v tomto školním roce přinesla soutěž logická olympiáda, která probíhala od 8. do 21. října 2015 (v závislosti na kategorii) formou on­linového testu. Velikým sítem prošlo hned 6 studentů, což je zatím nejvíce v historii účasti naší školy v této soutěži.

Letos poprvé máme zástupce v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ), a to Ondřeje Klusáka a Romana Müllera z kvarty. V rámci kategorie C (studenti středních škol ­ poslední 4 ročníky studia) postoupili: Veronika Roubínová (2.A), Martin Lédl a Jakub Jančík (1.A) a Jan Hrůza (3.A). Veronika se v loňském roce probojovala do celorepublikového kola, kde se umístila na krásném 16. místě. Pokračování »

Vznik Československa – 28. říjen

Masaryk_Independence_Hall_1sm

Tento den slaví všichni obyvatelé našeho státu vznik Československa. Vznik státu, který poprvé v historii na území Česka a Slovenska využil novou formu státu – parlamentní republiku. Zároveň to byla událost, která našim předchůdcům vrátila vládu nad územím, kde žili po celá staletí. Tímto dnem vyvrcholil, ale zároveň neskončil proces osamostatnění státu. Hranice nového státu byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému.

Již nepříliš známou historií je proces vzniku státu, který měl mnoha úskalí a nejistý výsledek. Ještě v polovině října se snažil Karel I. zvrátit proces rozložení monarchie návrhem samostatnosti pro některé části soustátí. 17. října bylo T. G. Masarykem zasláno prezidentu Wilsonovi “Prohlášení nezávislosti československého národa”, aby se mohl připravit na odpověď Habsburkům. Tento text byl později označen jako Washingtonská deklarace. Prezident Wilson návrh Karla I. odmítl a cestě k samostatnosti již nic nebránilo. 20. října ve 3 hodiny odpoledne je americkým velvyslanectvím v Paříži úředně Benešovi sdělena odpověď prezidenta Wilsona rakousko-uherské vládě, tedy, že mír bude jen za podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a Jihoslovanů. Toho dne přestalo Rakousko-Uhersko mezinárodně, právně a diplomaticky pro Spojence existovat.

Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Na Slovensku byla 30. října přijata Martinská deklarace, na základě které se Slovensko připojilo k českým zemím.

Příběh samostatnosti pokračoval ještě řadu let a měl dozvuky i v tehdejší německy osídlené Kadani. Zítra oslavíme již 97 let a musíme být vděční našim předchůdcům, že žijeme ve svobodném a demokratickém státě.

Zdroj: Wikipedie

Tomáš Oršulák

Odkazy