Dnes je 31.10.2014


Poslední příspěvky

Halloween v primě

IMG_2341
Dnes (31.10. 2014) se žáci primy převlékli za halloweenská strašidla. Někteří byli za zombie, někteří za upíry a jiní zase za dýně… Vyučující si tak mohli vyzkoušet, jak učili učitelé například ve filmu Dívka na koštěti.
Všichni si tento halloweenský den moc užili. Pokračování »

Úspěch v logické olympiádě

„Odvaž se používat vlastní rozum…“ Tento citát Immanuela Kanta osloví každého návštěvníka stránek soutěže Logická olympiáda. Vlastní rozum neváhali použít studenti naší školy a byli úspěšní. Pokračování »

Kurzy pro veřejnost – prodloužení termínu přihlášení + přihláška

REKLAMA_TV_8Vážení přátelé,

z důvodu nízkého počtu přihlášených prodlužujeme termín pro přihlášení do 31. 10. 2014. Přihlášené prosím tímto o trpělivost. Platby za kurzy budou provedeny po potvrzení realizace kurzu vedením školy.

Naše škola nabízí kurzy celoživotního vzdělávání v těchto oblastech: Pokračování »

Co je nového u studánky v Želině?

Cyklistům určitě neuniklo, že byla dokončena výstavba cyklostezky od kadaňského mostu podél
pravého břehu Ohře k želinskému kostelíku. Právě před měsícem třída tercie upravovala stavbou
poničené okolí studánky a rybníčku. Ve čtvrtek 23.10.2014 se „8 statečných“ terciánů dobrovolně
pustilo do dokončení díla. Proč stateční? Po deštivém období byl celý prostor promáčený, a tak
pracovat v bahně nebylo nijak lehké. Dokončili jsme úpravu potůčku, který zásobuje rybníček vodou,
koryto jsme zpevnili kameny. Vyčistili jsme celé okolí od odpadků a vyřezaných náletových dřevin.
Zpevnili jsme hráz na straně k řece Ohři. Studánka byla při stavbě cyklostezky nově upravena,
přemýšleli jsme, jak ji doplnit sedátky. Po odstranění křovin se objevil starý hrušňový sad, který kdysi
patřil mlýnu. Uvažuje se o obnovení sadu novou výsadbou a vytvoření cestičky od studánky roklí ke
kostelu. Naše pomoc MěÚ bude pokračovat i v dalších letech. Je pěkné sledovat, jak se okolí studánky
a rybníčku vylouplo do krásy a bude určitě lákat turisty k zastavení.

PA220424

Cyklistům určitě neuniklo, že byla dokončena výstavba cyklostezky od kadaňského mostu podél pravého břehu Ohře k želinskému kostelíku. Právě před měsícem třída tercie upravovala stavbou poničené okolí studánky a rybníčku. Pokračování »

Skvělé ocenění naší školy v celém Ústeckém kraji

ImageŘeditelé všech škol spravovaných Ústeckým krajem se pravidelně setkávají na poradě. Při této významné příležitosti předala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová ocenění prvním deseti vítězným školám v soutěži Dobrá škola vyhlašované právě Ústeckým krajem.

Gymnázium v Kadani získalo významné ocenění dlouhodobé práce naší školy, našich žáků a kolegů. Naše škola byla oceněna 6. místem v rámci soutěže “Dobrá škola Ústeckého kraje”. Zároveň byla nejlepší školou v regionu Chomutov a 4. nejlepším gymnáziem v celém kraji. Pokračování »

Výročí osudových devítek

POZVANKAVážení přátelé, srdečně Vás zveme na naši výstavu v prostorách kina Hvězda v Kadani. Výstava bude k vidění od 3. 11. 2014.

OPAKOVANÁ VÝZVA – VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, vyhlašuje ředitel školy

OPAKOVANÁ VÝZVA – VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Termín konání voleb:
Středa 26.11. 2014 v době od 08.00 do 9.00 hodin a od 14:00 do 16:00

Místo konání voleb:
budova Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Pokračování »

Experimentální kardiologie

V pondělí 20. října jsem využila nabídky  zúčastnit se jednodenní stáže, kterou nabízejí Přírodovědci.cz.  Vydala jsem se do Fyziologického ústavu AV ČR a absolvovala jsem zde stáž s názvem Experimentální kardiologie – Jak lze studovat srdeční onemocnění na modelu potkana.

Po krátkém seznámení s programem stáže jsme v první části izolovali srdce potkana a jeho koronární řečiště jsme promývali živným roztokem přes kanylu v aortě. Izolovali jsme si srdeční buňky, a ty pak pozorovali pod mikroskopem. V druhé části jsme se zabývali echokardiografickým vyšetření potkana. Šlo o vyšetření strukturálních a funkčních vlastností srdce pomocí ultrazvuku.

Jsem ráda, že jsem se mohla stáže zúčastnit. Experimentální kardiologie si získala mé sympatie. ☺

Eliška Pšeničková

Výsledky 2. kola voleb do Školské rady

Výsledky 2. kola voleb do Školské rady
Gymnázia Kadaň
Datum konání  2. kola : 21.10. 2014
Zvoleni byli:
Za pedagogické pracovníky:
Ing. Willy De Bolle
PhDr. Radka Vaňasová
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty:
K platnému zvolení člena školské rady je třeba, aby kandidát získal nejméně 10% hlasů voličů oprávněných podle článku II. odst. 1 volit tohoto člena školské rady. Z tohoto důvodu nebyl ve 2. kole voleb do Školské rady nikdo zvolen.
Volební komise
Mgr. Martin Zárybnický
Mgr. Lenka De Bolle
Mgr. Jan Peštuka
V Kadani  21. 10.  2014
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
ředitel Gymnázia Kadaň

Výsledky 2. kola voleb do Školské rady

Gymnázia Kadaň

Datum konání  2. kola : 21.10. 2014

Pokračování »

Harmonogram voleb do Školské rady 21. 10. 2014

Zákonní zástupci nezletilých žáků 16 – 18
Zletilí źáci 11 – 12 a 16 – 18
Pedagogičtí pracovníci 11 – 12 a 16 – 18

Odkazy