Gymnázium Kadaň

Aktuality

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

logo_gymnazium_kadan_mVážení uchazeči o studium na naší škole,

uvědomujeme si Vaše obavy pramenící z nutnosti absolvovat na všechny střední školy v Ústeckém kraji přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Proto vám nabízíme pomoc s přípravou k úspěšnému zvládnutí Vašeho prvního vážného rozhodnutí.

Gymnázium v Kadani jako garant všeobecného vzdělávání v regionu Vám nabízí kurzy zdarma pro přípravu na úspěšné zvládnutí přijímacích testů. Kurzy povedou naši nejzkušenější profesoři s dlouholetou praxí. V rámci kurzů budete mít i možnost vyzkoušet si nanečisto testy z obou předmětů. Pokračování »

Třídní schůzky a plenární schůze Spolku přátel Gymnázia Kadaň

Srdečně Vás zveme na plenární zasedání Spolku rodičů a přátel Gymnázia Kadaň. Setkání se bude konat v úterý 24. 10. 2017 od 16:00 hodin v aule školy.

Následovat budou třídní schůzky a konzultace pro rodiče do 18:00.

Program plenární schůze:

Na programu jednání členské schůze budou projednány tyto body:

a) Výroční zpráva o činnosti Sdružení za období 2016/2017
b) Volba výše členského příspěvku do Sdružení na období 2016/2017
c) Diskuse
d) Závěr

Mgr.  Tomáš Oršulák, Ph.D.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, vyhlašuje ředitel školy

VOLBY  DO  ŠKOLSKÉ  RADY

Termín konání voleb:

středa 13. 11. 2017 v době od 08.00 do 16.00 hodin Pokračování »

Běh do vrchu

1 (1)Atletický závod “Běh do vrchu” má dlouhou historii. Počátky jeho zrodu sahají do roku 1970. Charakter trati je stejný po celou dobu jeho existence. Běží se přírodním terénem, startuje se na úpatí Svatého kopce s cílem na vrcholu u Kadaňské rozhledny, přičemž závodníci překonávají v délce 365 m převýšení 85 m. Od roku 1995 je závod nazýván Memoriálem Oty Lisého jako vzpomínka na kadaňského atleta Otu Lisého, který tragicky zahynul v roce 1994.

Závod se tradičně odehrává začátkem října, kdy bývá počasí celkem nestálé. Byly ročníky, které se konaly za teplého a slunečného počasí, letošnímu 47. ročníku však počasí moc nepřálo. Samotný závod proběhl sice již bez deště, ale bylo chladno a vydatné Pokračování »

Odkazy