Dnes je 22.12.2014


Poslední příspěvky

Akce v prosinci

20. 12. 2014 bude odehrán tradiční adventní koncert Madrigalu v Klášterci nad Ohří a 21. 12. 2014 v Kálku.

10868110_769031163144761_3765126472697352192_n kalek

Florbalisté potvrdili své kvality!

Po zisku zlatých medailí v okrskovém kole florbalové soutěže starších žáků, se chlapci pokusili zopakovat úspěch i v okresním kole, které se konalo ve sportovní hale v Jirkově. Celkem snadno se probojovali až do finále, kde se utkali o první místo s chomutovskou  Základní školou Hornickou, která se orientuje na lední hokej. Přestože předvedli bojovný výkon, na soupeře nestačili, zaslouženě zvítězila chomutovská škola a naši obsadili v turnaji vynikající druhé, avšak nepostupové místo.
Družstvo, které hrálo ve složení – Štěpán Cvekl, Ondřej Cvekl, Marek Fraj, Michal Fraj, Vojtěch Šubrt, Borek Vodrážka, Martin Mala, Roman Müller, Jan Musil, Fabián Bodnár a Jakub Mazánek, si za výkony v letošním ročníku florbalové ligy zaslouží velkou pochvalu a poděkování za reprezentaci školy!
Šárka Lendvorská

Po zisku zlatých medailí v okrskovém kole florbalové soutěže starších žáků, se chlapci pokusili zopakovat úspěch i v okresním kole, které se konalo ve sportovní hale v Jirkově. Celkem snadno se probojovali až do finále, kde se utkali o první místo s chomutovskou  Základní školou Hornickou, která se orientuje na lední hokej. Přestože předvedli bojovný výkon, na soupeře nestačili, zaslouženě zvítězila chomutovská škola a naši obsadili v turnaji vynikající druhé, avšak nepostupové místo.

Družstvo, které hrálo ve složení – Štěpán Cvekl, Ondřej Cvekl, Marek Fraj, Michal Fraj, Vojtěch Šubrt, Borek Vodrážka, Martin Mala, Roman Müller, Jan Musil, Fabián Bodnár a Jakub Mazánek, si za výkony v letošním ročníku florbalové ligy zaslouží velkou pochvalu a poděkování za reprezentaci školy!

Šárka Lendvorská

Omezení vstupu do školy

Z důvodu poruchy horkovodu vedle tělocvičny školy je zakázán průchod do školy a ze školy tímto vchodem (z ulice Školní).

Tomáš Oršulák

Další florbalový úspěch!

Tento týden se starší žáci kadaňských, kláštereckých základních škol a víceletých gymnázií poprali o dvě postupová místa do okresního kola florbalové ligy. Našim studentům se turnaj vydařil, postoupili z prvního místa a příští týden se pokusí úspěch zopakovat. Budou bojovat se šesti nejlepšími družstvy z okresu o postup do krajského kola.
Velkou oporou týmu je Štěpán Cvekl, který byl v okrskovém kole vyhlášen jako nejlepší střelec. Přejeme chlapcům, aby jim forma vydržela!
Šárka Lendvorská

Tento týden se starší žáci kadaňských, kláštereckých základních škol a víceletých gymnázií poprali o dvě postupová místa do okresního kola florbalové ligy. Našim studentům se turnaj vydařil, postoupili z prvního místa a příští týden se pokusí úspěch zopakovat. Budou bojovat se šesti nejlepšími družstvy z okresu o postup do krajského kola.

Velkou oporou týmu je Štěpán Cvekl, který byl v okrskovém kole vyhlášen jako nejlepší střelec. Přejeme chlapcům, aby jim forma vydržela!

Šárka Lendvorská

Hodina programování

img_3402V tomto týdnu se naši studenti v rámci hodiny DGT, IKT či IVT účastní unikátní celosvětové akce Hour of code, kterou podporuje Bill Gates, Barack Obama či Mark Zuckerberg. V loňském roce se zapojilo 15 miliónů lidí z celého světa ve věku od 4 do 104 (pozn. Facebook spojil 15 milionů lidí za 3 roky, Hour of code za 5 dní!). Jde o možnost seznámit studenty se základy programování, a to velmi zábavnou formou. Pokračování »

Ovládli jsme soutěž o TGM aneb Další velký úspěch Gymnázia Kadaň

Studenti Gymnázia Kadaň se letos zapojili do VII. ročníku velmi náročné celostátní literárně-historické soutěže Masaryk do škol s tématem –  Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost.  Statut soutěže uvádí:  „ V soutěži bude oceňován především samostatný a myšlenkově bohatý přístup autora a výběr námětu ze života a díla TGM, na němž by bylo možno prokázat nadčasový význam jeho činů i myšlenek. Součástí hodnocení bude  jazyková úroveň, důležitost tématu, organizace tématu, jasnost výkladu, vlastní komentáře a názor autora, přínos k vědomostem, zvláště k pochopení Masaryka jako demokrata.“ Soutěžit mohli jednotlivci i kolektivy, účast byla již tradičně velmi bohatá. Úroveň soutěžních prací neustále roste  a hodnotitelská komise s chutí využila možnosti udělit více cen.
Na konci listopadu proběhlo na Magistrátu hlavního města Prahy za účasti zástupců České školní inspekce i  Ministerstva školství   slavnostní  vyhodnocení této celostátní literárně-historické soutěže.
Naši studenti si vedli opravdu  velmi dobře, zvláště ve II. kategorii (1.-4.ročník středních škol), kdy  jsme nechali takřka všechny soupeře daleko za sebou.  Alena Zelenková obsadila se svou prací Tomáš G. Masaryk  v I.kategorii ve velké konkurenci 4.místo, stejně tak jako v II.kategorii Lenka Láryšová se svou prací  T.G.Masaryk – věk mladosti, dále Anna Vetešníková se svou prací TGM – léta před a válečná, 4.místo obsadily též Denisa Dymičová a Michaela Haragová s prací Prezident Masaryk, poté i Jan Havránek, Josef Lacman a Šťastný Martin s prací Věda a víra v pojetí TGM, 4.místo ještě získal i Lukáš Holý a Michal Machava s prací S TGM o nacionalismu. Dále jsme ve II.kategorii  získali tři třetí místa – Tomáš Bareš se svou prací T.G.Masaryk a současnost, dále Jana Rollerová s Kristýnou Pincovou se svoji prací Masarykův odkaz českému národu a také Kateřina Selingerová s Kristýnou Bohuslavovou se svou prací Masaryk a ženy. 1. místo ve II.kategorii vybojovali Lukáš Dinh a Martin Podhorný se svou prací Řeč TGM na 1.sjezdu čs. učitelů.
Celé vyhlášení výsledků proběhlo ve slavnostní a důstojné atmosféře a zcela jistě bylo zaslouženou odměnou za nemalý vynaložený díl práce. Všem oceněným studentům ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Gymnázia Kadaň.

DSC_0259 (1024x731)Studenti Gymnázia Kadaň se letos zapojili do VII. ročníku velmi náročné celostátní literárně-historické soutěže Masaryk do škol s tématem –  Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost.  Statut soutěže uvádí:  „ V soutěži bude oceňován především samostatný a myšlenkově bohatý přístup autora a výběr námětu ze života a díla TGM, na němž by bylo možno prokázat nadčasový význam jeho činů i myšlenek. Součástí hodnocení bude  jazyková úroveň, důležitost tématu, organizace tématu, jasnost výkladu, vlastní komentáře a názor autora, přínos k vědomostem, zvláště k pochopení Masaryka jako demokrata.“ Soutěžit mohli jednotlivci i kolektivy, účast byla již tradičně velmi bohatá. Úroveň soutěžních prací neustále roste  a hodnotitelská komise s chutí využila možnosti udělit více cen.

Pokračování »

Příběhy bezpráví opět doplnily výuku moderních dějin

Příběhy bezpráví opět doplnily výuku moderních dějin
Jak je již na naší škole tradicí, patří do plánu práce na měsíc listopad Příběhy bezpráví. Ačkoli všechny dosavadní ročníky nabídly vždy zajímavé hosty i témata, ten letošní byl přeci jen tak nějak „zvláštní“ a to z toho důvodu, že byl dvojnásobně jubilejní. V České republice se totiž letošní Příběhy bezpráví konají již po desáté (na naší škole je to číslo jen nepatrně menší) a navíc v době, kdy si připomínáme 25. výročí Sametové revoluce. Nyní se již zaměřme na náplň projektového dopoledne.
Stejně jako samotné konání této akce se již stalo tradicí, že si základní parametry projektu trochu modifikujeme a věnujeme tak Příběhům bezpráví celé dopolední vyučování, tj. 6 hodin. V minulosti tak bylo možné vyslechnout více pamětníků, zhlédnout více dokumentárních filmů či se seznámit s prezentacemi studentů, které pro ten účel zpracovávali. Právě poslední jmenovaná aktivita, tj. blok pro činnost studentů patřil do onoho rozšíření základního rámce akce realizované v prvním ročníku Příběhů na naší škole a zpátky k těmto kořenům se vrátil ročník letošní.
Letošní ročník tak měl celkem 3 hlavní bloky. První blok byl věnován hostu Příběh bezpráví, tj. vyprávění a následné besedě s pamětníkem. Tím letošním byl dlouholetý starosta města Kadaně PaedDr. Jiří Kulhánek, který mezi naše studenty přišel jakožto pamětník a přímý účastník listopadového dění. Jeho vyprávění, doplněné o prezentaci fotografií, bylo velice poutavé, mnohdy odkrylo překvapivé informace ze života pamětníka (ať již rázu osobního či korespondujícího s dějinami našeho státu) a ve výsledku bezesporu splnilo svůj cíl – tj. na jedné straně dějiny spojit s konkrétními lidskými osudy a na druhé straně je také spojit s místem, které je studentům blízké, protože zde žijí nebo přinejmenším studují.
Druhý blok byl zaměřen na několik skupinových aktivit týkajících se historických reálií života v roce 1989 i mezinárodněpolitických souvislostí pádu sovětského bloku jako takového. Dále se studenti seznámili s texty panelů výstavy vytvořené v rámci našeho projektu Výročí osudových devítek“ a to konkrétně s texty k událostem z r. 1989 ve městě Kadani a na našem gymnáziu. V neposlední řadě pak ještě studenti pracovali s textem písně o Václavu Havlovi, což bylo de facto předpolí pro poslední blok věnovaný téměř celý právě osobnosti Václava Havla.
V posledním bloku tak studenti zhlédli letošní projektový dokumentární film s názvem Václav Havel, Praha – Hrad, který je detailněji seznámil především s osobností našeho prvního porevolučního prezidenta. Krátký dokument o 17. listopadu 1939-1989 celou akci uzavřel.

PB248885Jak je již na naší škole tradicí, patří do plánu práce na měsíc listopad Příběhy bezpráví. Ačkoli všechny dosavadní ročníky nabídly vždy zajímavé hosty i témata, ten letošní byl přeci jen tak nějak „zvláštní“ a to z toho důvodu, že byl dvojnásobně jubilejní. V České republice se totiž letošní Příběhy bezpráví konají již po desáté (na naší škole je to číslo jen nepatrně menší) a navíc v době, kdy si připomínáme 25. výročí Sametové revoluce. Nyní se již zaměřme na náplň projektového dopoledne.

Pokračování »

Rozsvěcení vánočního stromku

10846514_764447783603099_3907104997693498072_nBlížící vánoční svátky nám opět umožnily poslech příjemného zpěvu a koled našich nejmladších z primy a sekundy pod vedením Jakuba Jonáše.

Příjemnou atmosféru dokreslilo chutné občerstvení od Pavly Kolářové a její mamky a svařák od pana Jirkovského.

Vánoční stromek jsme dostali darem od Odboru životního prostředí Města Kadaně, které nám vychází takto vstříc již třetím rokem. Stromek krásně ozdobili společnými silami studenti ze sekundy a tercie pod dohledem Tomáše Řeháka.

Příjemné vánoce. Tomáš Oršulák Pokračování »

Velký úspěch v okresním kole florbalového turnaje

Dne 20. 11. 2014 se zúčastnil výběr dívek z vyššího gymnázia okresního kola florbalového turnaje. Soutěž probíhala ve Sportovní hale Kadaň a zapojilo se do ní celkem 7 družstev. Náš tým si počínal suverénně a vyhrál všechny své zápasy. V rozhodujícím utkání zdolal výběr Gymnázia Klášterec nad Ohří 2:0. Díky celkovému vítězství v turnaji postupuje náš tým do krajského kola, které proběhne v lednu 2015 v Teplicích. Dívkám blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
František Kovalčík

P1150942Dne 20. 11. 2014 se zúčastnil výběr dívek z vyššího gymnázia okresního kola florbalového turnaje. Soutěž probíhala ve Sportovní hale Kadaň a zapojilo se do ní celkem 7 družstev. Náš tým si počínal suverénně a vyhrál všechny své zápasy. V rozhodujícím utkání zdolal výběr Gymnázia Klášterec nad Ohří 2:0. Díky celkovému vítězství v turnaji postupuje náš tým do krajského kola, které proběhne v lednu 2015 v Teplicích. Dívkám blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

František Kovalčík

Pokračování »

Volby do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje čl. III. odst. 14 a výsledků voleb ze dne 26. 11. 2014 oznamuji, že jmenuji do školské rady Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Pokračování »

Odkazy