Dnes je 1.10.2014


Poslední příspěvky

Den bez aut 2014

Každý rok pořádá město Kadaň spolu s dalšími kadaňskými organizacemi Den bez aut. Letošní rok nebyl výjimkou. Akce se konala na dětském dopravním hřišti, kde si děti z mateřských a základních škol mohly na simulátoru vyzkoušet, jak vypadá dopravní nehoda nebo co by nemělo chybět v povinné výbavě cyklisty. Ošizeny nebyly ani o pohybové aktivity, jako je jízda na kole. Naše gymnázium se Dne bez aut pravidelně účastní. Letos byli k realizaci vybráni tři žáci z prvních ročníků. U našeho stánku si děti mohly vyzkoušet kvíz týkající se ochrany životního prostředí, ‘‘zvířecí‘‘ puzzle, spojovačky a spoustu dalších zajímavých činností. Za správné odpovědi, kterých jsme dostali obrovské množství, a za odvahu se zúčastnit, čekala děti sladká odměna.
I když bylo chladné počasí a sluníčko se na nás podívalo jen zřídka, hřál nás zájem návštěvníků (a to nejen dětských), kteří si chtěli všechny atrakce vyzkoušet. Den jsme si velmi užili a přejeme do budoucnosti alespoň stejnou účast jako dnes.
P.Chroustová 1.A

IMG_2204.bmpuKaždý rok pořádá město Kadaň spolu s dalšími kadaňskými organizacemi Den bez aut. Letošní rok nebyl výjimkou. Akce se konala na dětském dopravním hřišti, kde si děti z mateřských a základních škol mohly na simulátoru vyzkoušet, jak vypadá dopravní nehoda nebo co by nemělo chybět v povinné výbavě cyklisty.

Pokračování »

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, vyhlašuje ředitel školy
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Volí se jednak dva zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, jednak dva zástupci pedagogických pracovníků. Volba má dvě kola, pro každou skupinu zvlášť.
První kolo voleb bude ukončeno 3. října 2014 ve 14:00. Do té doby každý oprávněný volič obdrží základní informace o volbě a návratový lístek, kam zapíše návrh na kandidáty do Školské rady. Tento návratový lístek je třeba odevzdat škole do 3. října 2014 do14:00, jinak je neplatný.
Nejpozději 6. října bude zveřejněna volební listina pro druhé kolo voleb. S účastí ve druhém kole musí kandidát projevit písemný souhlas.
Dne 21. října 2014 proběhne v budově školy druhé kolo voleb do Školské rady. Proběhne tajnou volbou od 16:00 do 18:00 hodin v době konání plenární schůze SPGK (a třídních schůzek).
Výsledky budou zveřejněny 22. října 2014.
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
ředitel Gymnázia Kadaň

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, vyhlašuje ředitel školy

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volí se jednak dva zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, jednak dva zástupci pedagogických pracovníků. Volba má dvě kola, pro každou skupinu zvlášť.

Pokračování »

Kurzy pro veřejnost

Vážení přátelé,

naše škola nabízí kurzy celoživotního vzdělávání v těchto oblastech: Pokračování »

Malebná Provence 2015

Gymnázium Kadaň a CK Školní zájezdy pořádá pro studenty gymnázia studijní vzdělávací zájezd do Francie. Termín zájezdu: 29. 4. – 5. 5. 2015. Studenti navštíví Nice, Arles, Avignon, Nîmes, Monaco a další místa v Provence. Podrobnosti naleznete v příloze. Závazné přihlášky přijímá paní profesorka Mgr. D. Bubelová v průběhu září 2015. Další informace budou zveřejněny na webu gymnázia a na nástěnkách ve škole na začátku školního roku 2014/2015.

Program: Malebná Provence

Pozvánka pro rodiče

Zveme rodiče, kteří mají zájem o zdokonalení v programu Bakaláři (sledování známek, aktualizace osobních údajů atd.) na dobrovolné školení, které se bude konat ve dvou termínech:

úterý 16. 9. v 16 hod. a nebo čtvrtek 18. 9. v 18 hod.

Školení se uskuteční v přízemí u vedlejšího vchodu v učebně angličtiny.

Madrigal

madrigal

Seznamovací kurz na Božím Daru

web1

Již tradičně se naši studenti prvních ročníků – 1.O, 1.A a 1.B – vydali na seznamovací kurz. Novinkou kurzu bylo místo, kde se uskutečnil. Pokračování »

Kalendář akcí

kalendarKalendář akcí pro žáky a rodiče,

pro lepší informovanost o akcích školy a jejich propojení s elektronickými systémy, které využíváte je možné nově využít kalendář akcí. Tento kalendář akcí je založen na technologii využívající Google Calendar.

Kalendář akcí můžete využívat pouze ke sledování akcí na odkazu http://www.gymnazium-kadan.cz/mesicni-plan-prace/. Pokračování »

Probuďte svůj talent!

Poster CTYOnline zari 2014Jak jsme již informovali o prázdninách. Otevřela se nabídka na stipendia pro nadané studenty ke studiu v kurzech CTYOnline. Z podpory MŠMT bude hrazeno 80 % plného kurzovného CTY JH plus učebnice. Studenti budou hradit registrační poplatek 200 Kč plus 20% plného kurzovného CTY Johns Hopkins. Kurzovné je tedy nižší než v loňském školním roce. Způsob poskytnutí stipendií stále ještě s MŠMT řešíme. Budeme Vás informovat o dalším vývoji.

Pokračování »

Požadavky na sešity a pomůcky pro primu 2014-15

sešit 524 544 564 540 560 444 420 460 465 notýsek notový sešit
ks 2 3 6 2 1 3 1 1 2 1 2

Pokračování »

Odkazy