Gymnázium Kadaň

Aktuality

1. Kolo přijímacího řízení

GK_LETAK_20171Gymnázium Kadaň, příspěvková organizace, 5. května 620, 432 01 Kadaň

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V Kadani dne 29. 1. 2018

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitel Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého oboru studia (79-41-K/41 Gymnázium a 79- K-41/81 Gymnázium).

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:

 • přijímací řízení do 1. ročníku:
  • 79-41-K/41: čtyřleté studium 62 žáků + 2 místa na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (prima) 31 žáků + 1 místo na odvolání
 • přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku
  • 79-41-K/81: osmileté studium (tercie) 3 žáci + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvarta) 5 žáků + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvinta) 8 žáků + 1 místo na odvolání Pokračování »

Přihlášky ke studiu na naší škole

back_02Dne 1. března 2018 byl poslední možný termín k podání přihlášky ke studiu. Každý uchazeč bude konat přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Časový harmonogram zkoušek je zde.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro rok 2018:

1. termín:

- 12. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
- 13. dubna 2018 pro obory osmiletých gymnázií

2. termín:

- 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
- 17. dubna 2018 pro obory osmiletých gymnázií

Zákonní zástupci uchazečů obdrží pozvánku k přijímacímu řízení poštou koncem března s dalšími informacemi.

Tomáš Oršulák

Turnaj mladších žákyň v přehazované

20180302_114447Naše škola pořádala v minulém týdnu turnaj v přehazované mladších žákyň mezi kadaňskými základními školami. Organizace turnaje se ujala děvčata ze 3.A, která si tuto roli vyzkoušela již v loňském roce. Pod vedením Anety Blahníkové, jakožto hlavní rozhodčí a ředitelky turnaje, vytvořila skvěle fungující tým. Anetě pomáhaly Kateřina Čermáková, Tereza Rybáková, Adéla Aronová a Kristýna Kaslová. Děvčatům patří velké poděkování!

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. Hrálo se systémem „každý s každým“. Naše družstvo ve složení Markéta Neimontaité, Natálie Jindrová, Adéla Šebková, Natálie Tremlová, Jindřiška Milfaitová, Anna Langerová, Barbora Jansová, Kateřina Teinzerová a Anna Stará prohrálo pouze jednou, a to po dramatickém boji nejtěsnějším bodovým Pokračování »

Úspěchy v krajských kolech cizích jazyků

IMG_2947K úspěchům v angličtině a němčině se přidala i ruština a španělština. Lucka Bajerová v krajském kole obsadila 2. místo (1. místo ji uteklo o jeden bod), na 3. místě zvítězil Michal Štolfa (opět o jeden bod za Luckou) … A protože jsme soutěživí, tak Klára Bradová obsadila také 2. místo, ale ve španělštině …

Blahopřejeme studentům i pedagogům k vynikajícímu úspěchu …

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce:

Kategorie SŠ I

 1. místo Valentýna Barbořáková Gymnázium Most 36 bodů
 2. místo Lucie Bajerová Gymnázium Kadaň 35 bodů
 3. Pokračování »

Zeměpisná olympiáda

ZO_logo-300x200Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). olympiáda se koná již přes dvacet let a okresní kolo tradičně pořádá SVČ Domeček Chomutov ve spolupráci s naší školou a učiteli zeměpisu. Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku. Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Účast v Zeměpisné olympiádě přináší mimo jiné možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími z celého Česka, a v případě úspěchu se zúčastnit mezinárodních geografických soutěží.

Úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola jsou pak přijímáni na většinu geografických studijních oborů na českých vysokých školách bez přijímacích zkoušek.

Pokračování »

Odkazy