Gymnázium Kadaň

Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – DEN GYMNÁZIA – 18. 1. 2018 OD 8:00 DO 17:00

2017 GK_LETAK_2017

Program:

od 8:00 do 13:00: máte možnost se podívat na výuku v rámci jednotlivých hodin, zároveň bude v aule pro Vás připraveno povídání o škole s vedením a studenty

od 14:00 do 17:00: budou představeny aktivity, která škola dělá a čím je zajímavá (laboratorní pokusy, výuka cizích jazyků, úspěšní studenti a absolventi, hlavolamy, Ekoškola, 3D tisk a robotika, …)

Kandidáti do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, oznamuje ředitel školy

KANDIDÁTY DO ŠKOLSKÉ RADY

volené zákonnými zástupci a zletilými žáky

Iveta Ferencová
Monika Froňková
Tomáš Froněk
Pavlína Chroustová Pokračování »

Exkurze do Polska – 18. 4. – 22. 4. 2018

1.  den

26231604_1560635747317628_3049194282282064571_nodjezd ráno (v cca 6:00), přejezd Německem do Polska V Horní Lužici návštěva starobylého Budyšína, přes Görlitz (Zhořelec) případně i na hrad Oybin, který dal budovat Karel IV. Po poledni příjezd do dnes polské Vratislavi (Wroclaw), starobylého města Zemí koruny české, založeného v 10. století, hlavního města Slezska, dnes Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Prohlídka města historického centra s velkým středověkým náměstím (Rynek) s katedrálou Maří Magdalény a dalšími chrámy v okolí, radnicí, operou… procházka přes Pískový ostrov a po visutém mostě na Tumský ostrov s majestátním dómem .Jana Křtitele,… Odjezd na nocleh do Ostravy.

2. den

ráno návštěva areálu Dolních VítkovicOstravě, unikátní expozice v bývalých železárnách…. V poledne odjezd do Osvětimi. Prohlídka KZ Auschwitz, kmenového koncentračního tábora závodu BUNA / IG Farben: vstupní brána s nápisem Arbeit macht Frei, ubikace, Apellplatz, bazén, nemocnice SS, kryt, spalovna. Prohlídka vnitřních expozic, dokumentů, předmětů jako např. plechovky od granulátu Cyklon B, vitríny s vlasy vězňů, jejich osobními předměty….. Přejezd do Březinky – Birkenau, s železniční vlečkou, nástupištěm a dřevěnými baráky. Pohled ze strážní věže na celý areál. Po prohlídce odjezd do Krakova. Ubytování, podvečerní procházka městem… Nocleh

Pokračování »

4. rok Cambridge Exam ve škole

nový-2Rokem 2018 začíná čtvrtý rok Cambridge Exam na naší škole. Od roku 2014 spolupracujeme s jazykovou školou Cloverleaf a o dva roky později jsme se oficiálně stali “Exam Preparation Centre” Cambridge English. Za 4 roky zvládlo zkoušky přes tři desítky našich studentů a část z nich již ve třetím nebo druhém ročníku. A kvalitní úroveň angličtiny ukazuje malá statistika se značením dle SERR.

Pro úplnost doplním, že od letošního roku jsme zavedli testování dle SERR pro všechny ročníky a budeme pomocí jejich výsledků objektivně sledovat posun studentů ve výuce anglického jazyka. Pokračování »

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky – rozpis

logo_gymnazium_kadan_mVážení uchazeči o studium na naší škole,

uvědomujeme si Vaše obavy pramenící z nutnosti absolvovat na všechny střední školy v Ústeckém kraji přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Proto vám nabízíme pomoc s přípravou k úspěšnému zvládnutí Vašeho prvního vážného rozhodnutí.

Gymnázium v Kadani jako garant všeobecného vzdělávání v regionu Vám nabízí kurzy zdarma pro přípravu na úspěšné zvládnutí přijímacích testů. Kurzy povedou jedni z našich nejzkušenějších profesorů s dlouholetou praxí. V rámci kurzů budete mít i možnost vyzkoušet si nanečisto testy z obou předmětů. Pokračování »

Odkazy