Gymnázium Kadaň

Aktuality

Barmská noc v knihovně

Přijďte na prezentaci s diskuzí o Barmě „ZEMI JAKO ŽÁDNÉ TAKOVÉ, KTEROU BYSTE ZNALI“.

  • Prezentace vlastních zkušeností (2015) – V. Kupková
  • Možnost vyzkoušet si KARENSKÝ NÁRODNÍ KROJ
  • Veřejné čtení – kdokoliv může přečíst cokoliv týkající se Barmy!
  • Pro zájemce (přihlášené) možnost přespání ve knihovně – vlastní karimatka, spacák nutné!

Přihlášení probíhá pro plnoleté studenty přihlášením u Veroniky Kupkové, kde sdělíte jméno/příjmení/třídu. Studenti mladší 18 let musí mít souhlas rodičů a opět se přihlášky odevzdávají Veronice Kupkové.

Souhlas ke stažení

14570393_1120536497994224_1935445939535938992_n 14600935_1120535984660942_1002622287910190317_n

Ekologická olympiáda – tentokrát v Kadani

P1120857Pro většinu studentů školní týden skončil, ale na kadaňském gymnáziu byl nezvyklý ruch. Sjely se sem týmy z celého kraje na 22. ročník Ekologické olympiády. Zahájena byla v pátek 14. října a nabitý program končil až o dva dny později. Účast našich studentů byla samozřejmostí a reprezentovala dvě družstva. První, složené z žáků kvinty a 1. ročníku, se Ekologické olympiády účastnilo poprvé. Součástí druhého byli naopak i žáci, kteří již olympiádu znali z minulých let. Vzhledem k výhodě domácího prostředí byly ambice na dobré umístění veliké.

Samotná soutěž začala pátečním odpolednem. Po příjezdu všech soutěžících proběhlo přivítání od zástupců kraje, města i školy a vysazen byl dokonce památný strom. Hned poté následoval přesun do tříd a zahájení první, tedy teoretické části. Ta se skládala z poznávání motýlů a jiných bezobratlých živočichů, rostlin a vrchů. Další součástí byl test, věnující se tématům, které by každý ochránce přírody měl znát. Sobota už patřila dvěma praktickým úkolům. Nejprve měli soutěžící provést anketu na téma rekultivace v okolí Kadaně. Odpoledním programem se stal návrh naučné stezky vedoucí Rooseveltovými sady. Mimo samotnou olympiádu byl pro studenty připraven i večerní program. Měli možnost vyslechnout dvě zajímavé přednášky – Botanické toulky jižním Norskem a Krušnými horami. Jejich autorem byl pan profesor Bílek a obě měly velký úspěch. Po druhé ze zmíněných přednášek následovaly individuální doprovodné soutěže v poznávání různých přírodnin, jako minerálů nebo větviček dřevin. V neděli ráno jsme se pak všichni sešli naposledy před školou a porota vyhlásila výsledky. Jak to celé nakonec dopadlo? Pokračování »

Podzimní úklid v Želině

PA100126Na jaře a na podzim žáci Kvinty provádějí pravidelný úklid okolí studánky a rybníčku v Želině. V úterý 11.10. 2016 místo suplovaných hodin IVT skupina žáků uklidila odpadky, vyřezala náletové keře a provedla kontrolu vloni vysazených hrušní. Na jaře sledovali dobu rašení, změřili výšku a obvod kmene, nyní se zaměřili na pozorování zbarvování a opadu listů. Snad se časem podaří identifikovat vysazené odrůdy hrušní, o nichž zatím víme jen to, že rouby pocházely ze zaniklé obce Úhošť. Kvintánům patří poděkování za vytrvalou péči o lokalitu, tentokrát si odnášeli nejen bláto na botách, ale i Pokračování »

Běh do vrchu

20161005_150210Minulý týden proběhl 46. ročník atletického závodu Běh do vrchu. Běží se od úpatí Svatého kopce přírodním terénem s cílem na rozhledně. Poměrně krátkou délku tratě 365m kompenzuje náročné stoupání s převýšením 85m. Parametry závody tedy dobře prověří fyzickou kondici. Tato akce je určena pro širokou veřejnost, může se zúčastnit kdokoliv, kdo najde odvahu, čas a chuť si dokázat, že na to má!

Naší školu reprezentovala skupina 16 studentů z nižšího i vyššího gymnázia s převahou chlapců. Děvčata běžela pouze tři a všechna se vešla do první pětky. Nejlepší výkon podala primánka Anička Langerová, s časem pod tři minuty se stala vítězkou ve své kategorii mladších žákyň, její spolužačka Nela Schorná skončila na 4. místě a Maruška Dvořáková z kvarty se v kategorii starších žákyň umístila na 5. místě.

V kategorii chlapců zaběhl z naší skupiny nejlepší čas Filip Šimána ze septimy, kvalitního výkonu pod tři minuty dosáhli rovněž Dominik Nodžák z 1.A – vítěz kategorie dorostu, Roman Müller z kvinty – druhý v kategorii starších žáků, Matouš Řezníček z tercie, Šimon Pešička ze sekundy – druhý v kategorii mladších žáků, Ondřej Beníšek ze sekundy a Tomáš Froněk ze septimy.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a věřím tomu, že i příští rok se zúčastníme s minimálně stejně početnou skupinou se stejně kvalitními či lepšími výkony!

Šárka Lendvorská

Odkazy