Dnes je 9.10.2015


Poslední příspěvky

Příjezd z Holandska

Příjezd autobusu z Holandska se z důvodu objížďky v Německu zdrží. Předpokládaný příjezd je okolo 20:00.

Tomáš Oršulák

Exkurze do Prahy a Lidic

IMG_20151001_154714Dne 1.října se uskutečnila exkurze pro čtvrté ročníky do Prahy a Lidic. Exkurze byla tematicky zaměřena na učivo o druhé světové válce, zejména na akce týkající se našeho zahraničního odboje a jeho důsledky. Pokračování »

Pojeďte s námi do Anglie

big_ben_londres_onibus6 denní zájezd za krásami Anglie v jarním termínu

termín: březen/duben (bude upřesněno)

doprava: luxusním autobusem.

ubytování: 3x v anglických rodinách.

stravování: z vlastních zdrojů. V anglických rodinách bude poskytnuta 3x snídaně a večeře (3 polopenze). Občerstvení (káva, čaj a limo) bude možné zakoupit v autobuse ze Kč.

Program:

1. den: průjezd SRN, Belgií do Francie.

2. den: v ranních hodinách Eurotunnelem nebo trajektem přes kanál La Manche do Anglie. Příjezd do Londýna – pěší okruh za pamětihodnostmi, návštěva katedrály sv. Pavla s případným výstupem do věže s výhledem na Londýn, kolem Monumentu k pevnosti Tower a k mostu Tower Bridge. Odjezd na ubytování do anglických rodin. Pokračování »

Cestou dotykových zařízení k efektivnější výuce

SpolecnaNaše škola se účastnila zajímavého projektu, který využil jednu z posledních možností čerpání evropských prostředků na vybavení škol. Projekt “Dotyková zařízení ve výuce” byl slavnostně ukončen. V rámci jeho fungování bylo vybaveno 44 škol moderními tablety, notebooky a netbooky.

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UJEP realizovala po celý uplynulý rok projekt Dotyková zařízení ve výuce podpořený z ESF v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Pokračování »

Výměnný pobyt Holandsko (Nizozemí)

Dobrý den,

pro účelu výběru vhodné rodiny a zajištění co nejpříjemnějšího pobytu vyplňte prosím tento dotazník.

Dotazník

Tomáš Oršulák

Den bez aut

13Dne 17. září se jako každý rok naši studenti vyššího gymnázia zúčastnili jako spoluorganizátoři akce Den bez aut. V letošním roce se zapojili studenti septimy. Den bez aut je určen pro děti z mateřských škol a žáky především prvního stupně základních škol. Pokračování »

Vysokoškoské studium v Kadani startuje

GK_TV_VS_STUDIUMPodepsané memorandum mezi městem Kadaň, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a naším Gymnáziem získá od 2. 10. reálný výsledek. V tento den zahájí přibližně třicet studentů a studentek studium v oboru Ekonomika a management. Studium trochu příznačně začíná předměty Základy ekonomie, Základy práva a v sobotu předmětem Sociekonomická geografie, který povede absolventka našeho Gymnázia ing. Sylvie Kotíková. Základy ekonomie bude vyučovat doc. Daniel Šťastný, který získával své zkušenosti na školách v USA a VŠE v Praze.

Nad střediskem převezme v nejbližší době “duchovní” záštitu významná osobnost města Kadaně a odborník na ekonomické vědy.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel školy

Seznamovací kurz 2015

10380418_893462310701645_3088932804461693733_oVe dnech 2.- 4. září 2015 se žáci primy, kvinty a 1.A zúčastnili seznamovacího výletu na Boží Dar. Celkem byli žáci rozděleni do tří penzionů podle tříd. To ale vůbec nebránilo tomu, aby se všichni mohli společně seznámit. Žáci společně snídali, obědvali i večeřeli. Hráli hry a chodili na výlety. První den po příjezdu byli žáci ubytováni do penzionů a měli čas na to si vybalit věci a trochu se seznámit s lidmi, se kterými byli na pokoji. Pokud se ještě neznali. Následoval oběd, který byl pravidelně ve 12.00 hodin a po kterém následoval odpočinek. Ale aby se jen neodpočívalo, první den okolo druhé hodiny se vyrazilo na túru po Ježíškově cestě až do Německa a zpět. Po tomto výletu měli žáci čas na další odpočinek, následně se seznamovali s učiteli a novými spolužáky. Seznamování probíhalo formou hry u které jsme se občas i zasmáli, když se někdo uměl představit doopravdy originálně. Na konci dne následovala večeře a po ní druhá večeře. Co se jídla týče, tak si myslím, že nikoho nenechali umírat hlady a naopak se o nás nádherně a s milým přístupem starali. Pokračování »

Blended learning na naší škole

Word Cloud "blended Learning"Naše škola byla podruhé úspěšná s projektem zaměřeným na inovace v oblasti výuky cizích jazyků. První projekt pomůže 7 pedagogům zlepšit své jazykové dovednosti na certifikovaných kurzech pod vedením rodilých mluvčích ve Spojeném království a Maltě. Současný projekt se věnuje zavádění metody blended learningu do výuky na naší škole. V rámci projektu projde 7 pedagogů cizího jazyka a 6 tříd celoročním kurzem se zaměřením na distanční metody výuky. Metoda nám bude pomáhat především v době absencí studentů nebo při práci doma. Škola v rámci projektu získala 350 tis. Kč na zakoupení licencí a proškolení pedagogů.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel školy

Maturitní zkouška 2016

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 242/2008 Sb., a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (maturitní vyhláška), 274/2010 Sb., 54/2010 Sb. a 273/2010 Sb. stanovuji pro obory 79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 podmínky maturitní zkoušky v roce 2015/2016. Bližší informace naleznete zde.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel školy

Odkazy