Dnes je 26.10.2014


Poslední příspěvky

Výročí osudových devítek

POZVANKAVážení přátelé, srdečně Vás zveme na naši výstavu v prostorách kina Hvězda v Kadani. Výstava bude k vidění od 3. 11. 2014.

OPAKOVANÁ VÝZVA – VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, vyhlašuje ředitel školy

OPAKOVANÁ VÝZVA – VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Termín konání voleb:
Středa 26.11. 2014 v době od 08.00 do 9.00 hodin a od 14:00 do 16:00

Místo konání voleb:
budova Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Pokračování »

Skvělé ocenění naší školy v celém Ústeckém kraji

ImageŘeditelé všech škol spravovaných Ústeckým krajem se pravidelně setkávají na poradě. Při této významné příležitosti předala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová ocenění prvním deseti vítězným školám v soutěži Dobrá škola vyhlašované právě Ústeckým krajem.

Gymnázium v Kadani získalo významné ocenění dlouhodobé práce naší školy, našich žáků a kolegů. Naše škola byla oceněna 6. místem v rámci soutěže “Dobrá škola Ústeckého kraje”. Zároveň byla nejlepší školou v regionu Chomutov a 4. nejlepším gymnáziem v celém kraji. Pokračování »

Experimentální kardiologie

V pondělí 20. října jsem využila nabídky  zúčastnit se jednodenní stáže, kterou nabízejí Přírodovědci.cz.  Vydala jsem se do Fyziologického ústavu AV ČR a absolvovala jsem zde stáž s názvem Experimentální kardiologie – Jak lze studovat srdeční onemocnění na modelu potkana.

Po krátkém seznámení s programem stáže jsme v první části izolovali srdce potkana a jeho koronární řečiště jsme promývali živným roztokem přes kanylu v aortě. Izolovali jsme si srdeční buňky, a ty pak pozorovali pod mikroskopem. V druhé části jsme se zabývali echokardiografickým vyšetření potkana. Šlo o vyšetření strukturálních a funkčních vlastností srdce pomocí ultrazvuku.

Jsem ráda, že jsem se mohla stáže zúčastnit. Experimentální kardiologie si získala mé sympatie. ☺

Eliška Pšeničková

Výsledky 2. kola voleb do Školské rady

Výsledky 2. kola voleb do Školské rady
Gymnázia Kadaň
Datum konání  2. kola : 21.10. 2014
Zvoleni byli:
Za pedagogické pracovníky:
Ing. Willy De Bolle
PhDr. Radka Vaňasová
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty:
K platnému zvolení člena školské rady je třeba, aby kandidát získal nejméně 10% hlasů voličů oprávněných podle článku II. odst. 1 volit tohoto člena školské rady. Z tohoto důvodu nebyl ve 2. kole voleb do Školské rady nikdo zvolen.
Volební komise
Mgr. Martin Zárybnický
Mgr. Lenka De Bolle
Mgr. Jan Peštuka
V Kadani  21. 10.  2014
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
ředitel Gymnázia Kadaň

Výsledky 2. kola voleb do Školské rady

Gymnázia Kadaň

Datum konání  2. kola : 21.10. 2014

Pokračování »

Kurzy pro veřejnost – prodloužení termínu přihlášení + přihláška

REKLAMA_TV_8Vážení přátelé,

z důvodu nízkého počtu přihlášených prodlužujeme termín pro přihlášení do 31. 10. 2014. Přihlášené prosím tímto o trpělivost. Platby za kurzy budou provedeny po potvrzení realizace kurzu vedením školy.

Naše škola nabízí kurzy celoživotního vzdělávání v těchto oblastech: Pokračování »

Harmonogram voleb do Školské rady 21. 10. 2014

Zákonní zástupci nezletilých žáků 16 – 18
Zletilí źáci 11 – 12 a 16 – 18
Pedagogičtí pracovníci 11 – 12 a 16 – 18

Den otevřených dveří

LETAK_2014Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Gymnáziu v Kadani na

DEN GYMNÁZIA,

který proběhne ve středu 19. 11. 2014 od 10:00 do 17:00 hodin v budově naší školy, na adrese ul. 5. května 620. Připraven bude pro Vás zajímavý program, který Vás provede studiem na naší škole.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph. D.

Třídní schůzky a plenární schůze Sdružení přátel Gymnázia Kadaň

Srdečně Vás zveme na plenární zasedání Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kadaň se bude konat v úterý 21. 10. 2014 od 16:00 hodin v aule gymnázia
(2. patro). Následovat budou třídní schůzky a konzultace pro rodiče.

V tento den také proběhne v budově školy druhé kolo voleb do Školské rady. Proběhne tajnou volbou od 16:00 do 18:00 hodin v době konání plenární schůze SPGK (a třídních schůzek).

Mgr.  Tomáš Oršulák, Ph. D.

Běh do vrchu

Běh do vrchu
Minulý týden se 16 studentů převážně nižšího gymnázia zúčastnilo 44. ročníku Běhu do vrchu
a současně 19. ročníku Memoriálu Oty Lisého.
Závodníci musejí zdolat trať dlouhou pouhých 365m, ale s převýšením 85m, s cílem na
vrcholu Svatého kopce u rozhledny. Trať tedy dokonale prověří fyzickou zdatnost účastníků.
Pro mnohé může být výzvou a úspěchem nejen dobrý čas, ale i to, když se podaří trať
zaběhnout plynule bez zastavení. A právě to se některým studentům letos povedlo.
Nejlepšího času z naší 16 členné skupiny dosáhl Petr Lendvorský (tercie) a ve své kategorii
mladších žáků se celkově umístil na druhém místě.
Velké poděkování za reprezentaci školy patří také Ladislavu Froňkovi, Matouši Řezníčkovi,
Mikuláši Hlaváčkovi, Filipu Vaškovi, Marii Dvořákové, Zuzce Zelenkové, Viktorii Šulcové,
Adamu Vodrážkovi, Janu Musilovi, Antonínu Špatnému, Markétě Tudorové, Romanu
Müllerovi, Danielu Bachořcovi, Petru Honolkovi a Vojtovi Müllerovi (jediný zástupce
vyššího gymnázia).
Šárka Lendvorská

DSCN2742

Minulý týden se 16 studentů převážně nižšího gymnázia zúčastnilo 44. ročníku Běhu do vrchu a současně 19. ročníku Memoriálu Oty Lisého. Závodníci musejí zdolat trať dlouhou pouhých 365m, ale s převýšením 85m, s cílem na vrcholu Svatého kopce u rozhledny. Trať tedy dokonale prověří fyzickou zdatnost účastníků. Pro mnohé může být výzvou a úspěchem nejen dobrý čas, ale i to, když se podaří trať zaběhnout plynule bez zastavení. A právě to se některým studentům letos povedlo.

Nejlepšího času z naší 16 členné skupiny dosáhl Petr Lendvorský (tercie) a ve své kategorii mladších žáků se celkově umístil na druhém místě.

Pokračování »

Odkazy