Dnes je 28.3.2015


Poslední příspěvky

Pozvánka k přijímacím zkouškám

Vážení uchazeči,

děkuji Vám za Váš zájem o studium na naší škole.  Vybrali jste si školu, která je jedna z nejlepších v našem regionu. Oficiální pozvánka Vám bude doručena doporučeným dopisem na začátku dubna. Přesto Vám základní informace poskytujeme již nyní. Pro přijetí na naší školu musíte splnit předepsaná kritéria. Jedním z kritérií je i absolvování přijímací zkoušky složené ze dvou částí:

  • zkouška z českého jazyka a literatury (60 minut),
  • zkouška z matematiky (60 minut).

Přijímací zkouška proběhne pro obor:

  • 79-41-K/41 dne 15.4.2015 od 8.00 hod.
  • 79-41-K/81 dne 16.4.2015 od 8.00 hod.

Pokračování »

Vokálně-instrumentální skupina Madrigal zve své příznivce na jarní koncert spojený s křtem nového CD

MADRIGAL_PLAKAT

Aktualizace článku: Upleť čtverec

To, že našim studentům není lhostejné dění kolem nás, dokazuje zapojení do projektu „Upleť čtverec“. Cílem této charitativní akce je uplést nebo uháčkovat čtverec, který bude po odeslání do Jižní Afriky sešit do deky, která poslouží sirotkům či nemocným dětem. Tvorba takového čtverce nezabere moc času, a proto se naši studenti vrhli o svém volném čase. Překážkou v nadšení není ani to, že neumějí háčkovat, protože je to zkušenější rádi naučili.
Zaujal Vás tento projekt? Neváhejte, prosím, kontaktovat mě – Lenku Stratinskou – a přispějte svými výrobky do balíku, který odešleme koncem března.
Web: https://upletctverec.wordpress.com

img_4450To, že našim studentům není lhostejné dění kolem nás, dokazuje zapojení do projektu „Upleť čtverec“. Cílem této charitativní akce je uplést nebo uháčkovat čtverec, který bude po odeslání do Jižní Afriky sešit do deky, která poslouží sirotkům či nemocným dětem. Tvorba takového čtverce nezabere moc času, a proto se naši studenti vrhli o svém volném čase. Překážkou v nadšení není ani to, že neumějí háčkovat, protože je to zkušenější rádi naučili. Pokračování »

Matematická soutěž Náboj

unnamedNáboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce příkladů. Příklady jsou netradiční, rozvíjejí představivost , logické myšlení a především zájem o matematiku. Obtížnost příkladů během soutěže postupně vzrůstá. Pokračování »

Velký úspěch Madrigalu

V pondělí 16. 3. se naše vokálně – instrumentální skupina zúčastnila regionálního
kola soutěže GYMNASIA CANTANT v Praze, kde jsme předvedli repertoár složený
ze skladeb a capella i skladeb s instrumentálními doprovody.
Naše vystoupení porotu zaujalo, a tak postupujeme do CELOSTÁTNÍHO  kola
Gymnasia Cantant, které se uskuteční 9. – 11. 4. 2015 v Brně.

Madrigal_foto_1_zmenseneV pondělí 16. 3. se naše vokálně – instrumentální skupina zúčastnila regionálníhokola soutěže GYMNASIA CANTANT v Praze, kde jsme předvedli repertoár složený ze skladeb a capella i skladeb s instrumentálními doprovody. Naše vystoupení porotu zaujalo, a tak postupujeme do CELOSTÁTNÍHO  kola Gymnasia Cantant, které se uskuteční 9. – 11. 4. 2015 v Brně. Pokračování »

Okresní kolo Chemické olympiády kat. D

V pátek 6. března 2015 proběhlo na ZŠ Hornická v Chomutově okresní kolo chemické
olympiády, kterého se zúčastnilo 19 studentů nižšího gymnázia a základních škol. Atmosféra
soutěže v chemické laboratoři i při řešení teoretických chemických úloh byla příjemná.
Skvělé 2. místo uhájila Zuzka Nguyen (Nguyen Thao Ha) z kvarty, která získala v praktické
části nejvíce bodů ze všech účastníků soutěže, a v celkovém součtu ji od 1. místa dělily pouhé
2 body.  Krásné 6. místo si odnesl její spolužák David Klouček, který se počtem získaných
bodů nenechal zahanbit.
Oběma soutěžícím srdečně blahopřejeme a Zuzce přejeme v krajském kole, které se bude
konat již 30. března 2015 v Ústí nad Labem, hodně štěstí a mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Lenka Fišerová

V pátek 6. března 2015 proběhlo na ZŠ Hornická v Chomutově okresní kolo chemické olympiády, kterého se zúčastnilo 19 studentů nižšího gymnázia a základních škol. Atmosféra soutěže v chemické laboratoři i při řešení teoretických chemických úloh byla příjemná.

Skvělé 2. místo uhájila Zuzka Nguyen (Nguyen Thao Ha) z kvarty, která získala v praktické části nejvíce bodů ze všech účastníků soutěže, a v celkovém součtu ji od 1. místa dělily pouhé 2 body.  Krásné 6. místo si odnesl její spolužák David Klouček, který se počtem získaných bodů nenechal zahanbit. Pokračování »

Vodní exkurze

Bývá pravidlem, že studenti a studentky 1. ročníku se účastní chemické exkurze. A tak se
v pondělí 9. března 2015 třídy 1. A a kvinta (třída 1. B absolvovala tuto exkurzi o 3 dny
později) vydaly v rámci výuky chemie poznat proces čištění a úpravy vody. Pod vedením
profesorek Lenky Fišerové a Dagmar Mertlové jsme stihli exkurze rovnou dvě. Nejdříve jsme
zamířili do Úpravny pitné vody v Hradišti, poté do Čistírny odpadních vod v Kadani.
Od školy jsme odjeli autobusem přímo do Úpravny vody v Hradišti, jež zajišťuje dodávku
pitné vody pro větší část Ústeckého kraje. Uvnitř nás přivítal náš průvodce – Ing. František
Fedor, který nám podrobně a zajímavě popsal schéma celého procesu úpravy vody, seznámil
nás s historií úpravny vody, poučil o tom, jakou hodnotu a význam voda má a nakonec nás
provedl areálem úpravny. Zde jsme mohli vidět průběh úpravy vody na vlastní oči, zaujalo
nás praní filtru ve filtrační nádrži, velín, odkud se celý proces řídí, ale i mnoho dalšího.
Samozřejmě nechyběly podrobné informace o používaných chemických látkách, reakcích v
nádržích a přístrojích nezbytných k zajištění pitné vody o správné kvalitě. Dozvěděli jsme se,
že surová voda je odebírána z vodní nádrže Přísečnice. Během přednášky jsme došli také
k problematice kupování balené vody. Uvědomili jsme si, že za pouhým naším otočením
kohoutku se skrývá spousta práce.
Následně jsme se přemístili do ČOV v Kadani, kde prohlídka provozu probíhala pouze venku
za slunečného počasí. Tato část našeho výletu byla v porovnání s úpravnou vody kratší, ale ne
méně zajímavá. Specifická vůně pro čistírnu pro nás byla jakýmsi strašákem, avšak nebyla
vůbec tak hrozná, jak jsme očekávali.
Zde nás opět přivítal milý průvodce – pan Jaroslav Krejčí, který nás před názornou prohlídkou
seznámil s postupy čištění odpadní vody. Ukázal nám vzorky vody v průběhu čištění a
nezbytný aktivovaný kal, který vodu čistí. Seznámil nás také s organismy, které tento kal
tvoří. Po výkladu jsme se vydali napříč areálem.
Prohlídkou ČOV v Kadani naše exkurze skončila a vydali jsme se k autobusu, který nás
odvezl zpět ke gymnáziu, odkud jsme spokojeně odcházeli domů, nabití novými zkušenostmi.
Každý z nás se minimálně zamyslel nad tím, jak s vodou nakládá a co by mohl změnit. Obě
exkurze byly rozhodně zajímavým zážitkem.
P. Chroustová, D. Kabátová, A. Ježková – studentky 1.A

5.DSC_0293Bývá pravidlem, že studenti a studentky 1. ročníku se účastní chemické exkurze. A tak se v pondělí 9. března 2015 třídy 1. A a kvinta (třída 1. B absolvovala tuto exkurzi o 3 dny později) vydaly v rámci výuky chemie poznat proces čištění a úpravy vody. Pod vedením profesorek Lenky Fišerové a Dagmar Mertlové jsme stihli exkurze rovnou dvě. Nejdříve jsme zamířili do Úpravny pitné vody v Hradišti, poté do Čistírny odpadních vod v Kadani. Pokračování »

Gymnázium Kadaň buduje vlastní vinici

IMG_1652O naší vinici jsme Vás již informovali, protože je součástí našeho plánu rozvoje školy.

V letošním roce jsme ji přihlásili do soutěže “Zelených škol”. Již v dubnu 2014 žáci kvarty vysadili 90 hlav vinné révy, využili jsme odborné spolupráce MěÚ Kadaň a učňů zahradníků ze sousední SOU. Vyrovnali jsme se s tím, že během 14 dní nám několik sazenic někdo ukradl a o mladé rostlinky jsme dále pečovali. Na začátku března 2015 se připravujeme na první řez rostlin, které krásně narostly. Pak se musíme naučit, jak o vinici pečovat – co jsou fazochy, osečkování, jak hnojit, postřikovat apod. Ke Dni Země v dubnu připravíme ve škole výstavku o historii a současnosti vinařství na Kadaňsku a přímo na vinici ukázku, jak o ni pečovat.

Celá tato akce je krásným příkladem spolupráce škol a odbornou pomocí města Kadaně.

Pokud nás chcete podpořit a dát hlas našemu nápadu, tak můžete využít tento odkaz: http://zeleneskoly.cz/portfolio/cz/gymnazium-kadan-buduje-vlastni-vinici

Děkujeme,

Tomáš Oršulák.

Wikipedisté v Kadani 21.-22. 3. 2015

2000px-Wikipedia-logo-v2-en.svgVíkendový kurz editace Wikipedie, který pořádá Wikimedia České republiky ve spolupráci s Kulturními zařízeními Kadaň a Gymnáziem Kadaň ve dnech 21.-22. 3. 2015.
Kurz je zdarma a po jeho absolvování bude vybraným absolventům nabídnuta dlouhodobá placená spolupráce na postu wikipedisty v rezidenci při KZK.
Online přihlášení na http://anketa.kultura-kadan.cz/wiki.php

Program naleznete na Wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pod_re%C3%A1lnou_l%C3%ADpou/Wikipedist%C3%A9_v_Kadani Pokračování »

Velké úspěchy v soutěži v programování

Ve středu se skupina studentů vypravila v čele s Ing. Willym De Bolle reprezentovat naši
tentokrát v Soutěži v programování v Chomutově organizovanou Střediskem volného času
„Domeček“ Chomutov. Jednalo se o okresní kolo a naši reprezentanti se utkali se studenty
z Chomutova a Klášterce nad Ohří.
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií, a to: programovací jazyky – mládež, programovací jazyky – žáci,
aplikační software – kancelářské aplikace a aplikační software – tvorba webu. Soutěžili jsme v prvních
třech kategoriích a ve všech jsme stanuli na pomyslném stupínku vítězů.
Ve výčtu našich úspěchů začněme v kategorii programovací jazyky – mládež, kde obsadil David Roubín
z 1. A druhé místo. Na nešťastném bramborovém místě se umístil Lukáš Dinh ze sexty. V kategorii
jejich mladších následovníků se umístil na prvním místě Petr Lendvorský z tercie a na druhém místě
jediné děvče naší výpravy – Kristýna Dubová z kvarty.
Jako poslední, ale neméně úspěšnou, jsem si nechala kategorii, kde studenti předvedli své umění ve
zvládnutí kancelářských programů. Druhé místo získal Vojtěch Hrnčíř a hned za ním se na třetím
místě umístil David Klouček, oba z kvarty. I zde jsme obsadili první „bezmedailové“ místo, a to
Martinem Maľou, taktéž z kvarty.
Všem studentům moc děkuji za pěkné výsledky a vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Lenka Stratinská

Ve středu se skupina studentů vypravila v čele s Ing. Willym De Bolle reprezentovat naši školu tentokrát v Soutěži v programování v Chomutově organizovanou Střediskem volného času „Domeček“ Chomutov. Jednalo se o okresní kolo a naši reprezentanti se utkali se studenty z Chomutova a Klášterce nad Ohří.

Pokračování »

Odkazy