Gymnázium Kadaň

Aktuality

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

logo_gymnazium_kadan_mVážení uchazeči o studium na naší škole,

uvědomujeme si Vaše obavy pramenící z nutnosti absolvovat na všechny střední školy v Ústeckém kraji přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Proto vám nabízíme pomoc s přípravou k úspěšnému zvládnutí Vašeho prvního vážného rozhodnutí.

Gymnázium v Kadani jako garant všeobecného vzdělávání v regionu Vám nabízí kurzy zdarma pro přípravu na úspěšné zvládnutí přijímacích testů. Kurzy povedou naši nejzkušenější profesoři s dlouholetou praxí. V rámci kurzů budete mít i možnost vyzkoušet si nanečisto testy z obou předmětů. Pokračování »

Den Gymnázia 2019

Je příjemné vidět naše studenty, kteří provází po škole usmívající rodiče s dětmi a vyprávějí jim o škole. Zároveň z nich cítíte radost z toho, že škole a jejím učitelům pomáhají. Učitelé se chovají jako zkušení profesionálové, což mimochodem jsou, a odpovídají na otázky rodičů a zájemců o studium. Mimochodem milé překvapení bylo v podobě studentek Terezy a Elišky, kteří dělali originální placky / odznaky. Stroj na placky nám zapůjčila Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň a my ji posíláme velké poděkování …

Tomáš Oršulák

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019V pondělí charita v Kadani organizovala Tříkrálovou sbírku. Naši studenti se ji zúčastňují již řadu let tím, že dělají radost lidem, kteří to z nás potřebují nejvíce. V letošním roce navštívili domovy pro osoby se zdravotním postižením, léčebnu dlouhodobě nemocných a domov seniorů v Nemocnici v Kadani a mateřské centrum v Kadani.

Velké poděkování patří Báře, Jakubovi a Jirkovi a jejich uměleckému guru Aleně Benešové.

Poděkování také zaslala Lucie Bakalářová z mateřského centra Radka, která celé setkání pomáhala zorganizovat. Přiložené fotky jsou směsicí různých autorů, tak jim děkuji společně.

Tomáš Oršulák.

Děkujeme

PF 2019

Doplňovací volby do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, vyhlašuje ředitel školy

VOLBY  DO  ŠKOLSKÉ  RADY

Termín konání voleb:

20. 2. 2019 v době od 07.30 do 15.00 hodin

Místo konání voleb:

budova Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Způsob voleb:

Pedagogičtí pracovníci volí jednoho zástupce pedagogických pracovníků. Volba má dvě kola. Pokračování »

Odkazy