Dnes je 21.10.2014


Poslední příspěvky

Kurzy pro veřejnost – prodloužení termínu přihlášení + přihláška

REKLAMA_TV_8Vážení přátelé,

z důvodu nízkého počtu přihlášených prodlužujeme termín pro přihlášení do 31. 10. 2014. Přihlášené prosím tímto o trpělivost. Platby za kurzy budou provedeny po potvrzení realizace kurzu vedením školy.

Naše škola nabízí kurzy celoživotního vzdělávání v těchto oblastech: Pokračování »

Harmonogram voleb do Školské rady 21. 10. 2014

Zákonní zástupci nezletilých žáků 16 – 18
Zletilí źáci 11 – 12 a 16 – 18
Pedagogičtí pracovníci 11 – 12 a 16 – 18

Den otevřených dveří

LETAK_2014Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Gymnáziu v Kadani na

DEN GYMNÁZIA,

který proběhne ve středu 19. 11. 2014 od 10:00 do 17:00 hodin v budově naší školy, na adrese ul. 5. května 620. Připraven bude pro Vás zajímavý program, který Vás provede studiem na naší škole.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph. D.

Třídní schůzky a plenární schůze Sdružení přátel Gymnázia Kadaň

Srdečně Vás zveme na plenární zasedání Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kadaň se bude konat v úterý 21. 10. 2014 od 16:00 hodin v aule gymnázia
(2. patro). Následovat budou třídní schůzky a konzultace pro rodiče.

V tento den také proběhne v budově školy druhé kolo voleb do Školské rady. Proběhne tajnou volbou od 16:00 do 18:00 hodin v době konání plenární schůze SPGK (a třídních schůzek).

Mgr.  Tomáš Oršulák, Ph. D.

Běh do vrchu

Běh do vrchu
Minulý týden se 16 studentů převážně nižšího gymnázia zúčastnilo 44. ročníku Běhu do vrchu
a současně 19. ročníku Memoriálu Oty Lisého.
Závodníci musejí zdolat trať dlouhou pouhých 365m, ale s převýšením 85m, s cílem na
vrcholu Svatého kopce u rozhledny. Trať tedy dokonale prověří fyzickou zdatnost účastníků.
Pro mnohé může být výzvou a úspěchem nejen dobrý čas, ale i to, když se podaří trať
zaběhnout plynule bez zastavení. A právě to se některým studentům letos povedlo.
Nejlepšího času z naší 16 členné skupiny dosáhl Petr Lendvorský (tercie) a ve své kategorii
mladších žáků se celkově umístil na druhém místě.
Velké poděkování za reprezentaci školy patří také Ladislavu Froňkovi, Matouši Řezníčkovi,
Mikuláši Hlaváčkovi, Filipu Vaškovi, Marii Dvořákové, Zuzce Zelenkové, Viktorii Šulcové,
Adamu Vodrážkovi, Janu Musilovi, Antonínu Špatnému, Markétě Tudorové, Romanu
Müllerovi, Danielu Bachořcovi, Petru Honolkovi a Vojtovi Müllerovi (jediný zástupce
vyššího gymnázia).
Šárka Lendvorská

DSCN2742

Minulý týden se 16 studentů převážně nižšího gymnázia zúčastnilo 44. ročníku Běhu do vrchu a současně 19. ročníku Memoriálu Oty Lisého. Závodníci musejí zdolat trať dlouhou pouhých 365m, ale s převýšením 85m, s cílem na vrcholu Svatého kopce u rozhledny. Trať tedy dokonale prověří fyzickou zdatnost účastníků. Pro mnohé může být výzvou a úspěchem nejen dobrý čas, ale i to, když se podaří trať zaběhnout plynule bez zastavení. A právě to se některým studentům letos povedlo.

Nejlepšího času z naší 16 členné skupiny dosáhl Petr Lendvorský (tercie) a ve své kategorii mladších žáků se celkově umístil na druhém místě.

Pokračování »

Medaile z Ekologické olympiády

Ekologická olympiáda je soutěž tříčlenných družstev žáků středních škol, každá škola může vyslat nejvýše tři družstva. Soutěžní disciplíny se plní v pátek odpoledne a v sobotu celý den, v neděli ráno je vyhlášení výsledků a odjezd. Během plnění soutěžních disciplín nesmí být pedagogický doprovod se svými žáky. Večery jsou věnovány odborným přednáškám a individuálním i týmovým doprovodným soutěžím.
Soutěžními disciplínami jsou teoretický test, poznávání přírodnin a dva praktické úkoly, t.r. anketa o odpadovém hospodářství a návrh revitalizace nevyužitých ploch ve městě Ústí nad Labem.
V konkurenci 25 družstev z 10 škol (převážně gymnázií) získali naši žáci 3., 5. a 9. místo, což je nejlepší výsledek za cca 15 let, po kterých se Gymnázium Kadaň účastní této soutěže; žádná další škola neměla všechna 3 družstva v první desítce, a pouze jedna tam měla dvě!
Naši žáci zazářili i v doprovodných soutěžích – ve dvou ze tří soutěží zvítězili a ve třetí zůstali jen o jedno místo za medailí. Získali také zvláštní cenu poroty za nejlepší báseň olympiády.
Neztratil se ani pedagogický doprovod, moje přednáška na téma Kriticky ohrožené druhy květeny ČR doprovázená cca 200 fotografiemi nejvzácnějších zástupců naší květeny zaujala mnoho posluchačů z řad soutěžících, učitelů i členů organizačního štábu olympiády.
Soutěž žáky zaujala a povzbudila jejich zájem o ochranu přírody a přírodovědné obory studia na VŠ.
I. Bílek

Naši medailisté - zleva Martin, Eliška, PepaMožná si vzpomenete, že loni vybojovalo naše družstvo ve složení Eliška Pšeničková, Hanka Bartoňová a Pepa Lacman na krajském kole Ekologické olympiády krásné čtvrté místo. Tím vyrovnalo náš do té doby nejlepší výsledek legendárního, dnes již řadou akademických titulů ověnčeného tria Podhrazský, Ježek, Baláž. Letos, již jako studenti maturitního ročníku, měli před sebou jediný cíl: zaútočit na stupně vítězů. Naše naděje poněkud zkomplikovalo Hančino onemocnění, naštěstí ji však skvěle zastoupil Martin Šťastný, a tak můžeme pyšně hlásit: vezeme bronz! Skvělý výsledek je podtržen výborným umístěním dalších dvou družstev: trojice Lenka Kuncová, Kateřina Mayerová a Anička Zalabáková skončila na pátém, a Daniel Schejbal, Honza Hrůza a Jenda Mistr (který se obětavě rozhodl zaplnit nenadále uvolněné místo v družstvu pouhé dvě hodiny před odjezdem!) na devátém místě.

Pokračování »

Volební listina kandidátů do 2. kola voleb Školské rady Gymnázia Kadaň

Volební listina kandidátů volených zákonnými zástupci nezletilých žáků, zletilými žáky a studenty

Volební listina kandidátů volených pedagogickými pracovníky školy

Projekt „Výročí osudových devítek“ odstartoval

Doba, kdy byla škola téměř výhradním zdrojem informací sloužících k poznávání světa, je dávno pryč. Ačkoli je tato složka stále klíčovým prvkem vzdělávání, jsme si u nás na gymnáziu vědomi, že s rozmachem internetu a jiných zdrojů nám přibyl ještě jeden úkol, a to stát se průvodci našich studentů a pomoci jim orientovat se v této záplavě informací. Pokračování »

Obnova tůňky v Želině pokračuje!

P9230470V minulých dvou letech se studenti současné sexty podíleli na obnově vyschlé tůňky, která se nachází pod studánkou v Želině. Obnova spočívala v tom, že potůček vytékající ze studánky byl sveden do tůňky. Akce se tehdy povedla, tůňka se naplnila vodou. Pokračování »

Den bez aut 2014

Každý rok pořádá město Kadaň spolu s dalšími kadaňskými organizacemi Den bez aut. Letošní rok nebyl výjimkou. Akce se konala na dětském dopravním hřišti, kde si děti z mateřských a základních škol mohly na simulátoru vyzkoušet, jak vypadá dopravní nehoda nebo co by nemělo chybět v povinné výbavě cyklisty. Ošizeny nebyly ani o pohybové aktivity, jako je jízda na kole. Naše gymnázium se Dne bez aut pravidelně účastní. Letos byli k realizaci vybráni tři žáci z prvních ročníků. U našeho stánku si děti mohly vyzkoušet kvíz týkající se ochrany životního prostředí, ‘‘zvířecí‘‘ puzzle, spojovačky a spoustu dalších zajímavých činností. Za správné odpovědi, kterých jsme dostali obrovské množství, a za odvahu se zúčastnit, čekala děti sladká odměna.
I když bylo chladné počasí a sluníčko se na nás podívalo jen zřídka, hřál nás zájem návštěvníků (a to nejen dětských), kteří si chtěli všechny atrakce vyzkoušet. Den jsme si velmi užili a přejeme do budoucnosti alespoň stejnou účast jako dnes.
P.Chroustová 1.A

IMG_2204.bmpuKaždý rok pořádá město Kadaň spolu s dalšími kadaňskými organizacemi Den bez aut. Letošní rok nebyl výjimkou. Akce se konala na dětském dopravním hřišti, kde si děti z mateřských a základních škol mohly na simulátoru vyzkoušet, jak vypadá dopravní nehoda nebo co by nemělo chybět v povinné výbavě cyklisty.

Pokračování »

Odkazy