JOHANN NEPOMUK OETTLDnešek nám přinesl odhalení první osobnosti Gymnázia Kadaň, kterou se stal JOHANN NEPOMUK OETTL (1801-1866) zakladatel moderního českého včelařství.

Johann Nepomuk Oettl, označovaný již svými současníky jako „otec českého včelařství“, se narodil 29. června 1801 ve vsi Dolany u Kadaně, která byla později, v době barbarské komunistické industrializace, smetena z povrchu zemského. Pocházel z nepříliš zámožné tkalcovské rodiny, záhy osiřel a již v dětském věku se tak musel protloukat na vlastní pěst. Byl poněkud neduživým dítětem, ovšem miloval toulky po svém rodném Kadaňsku, především kolem řeky Ohře, kde pozoroval přírodu, ptáky i hmyz. Stal se také náruživým čtenářem, vedle románů a poezie však mladíka lákala věda a opravdu velice toužil po vyšším vzdělání.

JOHANN NEPOMUK OETTL - knihaNa gymnaziální studia ale nemohl pro svou chudobu ani pomyslet. Nakonec absolvoval alespoň základní učitelský kurs, který jej opravňoval k vyučování na malých venkovských školách v postavení pomocného učitele. Jenže na Kadaňsku nemohl najít žádné vhodné místo a po dva roky se proto živil jako pomocný písař a příležitostný muzikant. Vzdělání pro něj ovšem stále zůstávalo nejvyšší metou, které se nechtěl za žádných okolností vzdát.

Více se o něm dozvíte na panelu, který je zpřístupněn v 1. patře gymnázia.

Přibližně za měsíc se dozvíme další osobnost.