logo_svetova_skola

Naše škola se zapojila do projektu Světová škola. Je to projekt organizace Člověk v tísni. Projekt je zaměřen na globální rozvojové vzdělávání (GRV).

Aktivity a celoškolní akce, které naplňují cíle a témata GRV, realizované na Gymnáziu v Kadani

Mini GLOBE Games (projekt Světové školy v naší škole)

 • Terénní soutěž s ekologickou tématikou pro tříčlenná družstva žáků základních škol a víceletých gymnázií v okrese Chomutov. Studenti Gymnázia Kadaň každoročně celý projekt vymýšlejí, připravují a realizují, tím získají cenné odborné a organizační dovednosti využitelné v dalším studiu a životě. V letošním školním roce bude soutěž zaměřena na témata GRV.
 • Program GLOBE od roku 1998 provádíme meteorologické, hydrologické, pedologické, biometrické a fenologické pozorování okolí školy. Výsledky zasílají studenti do NASA, kde jsou využívány pro vyhodnocování satelitních snímků povrchu Země. V tomto školním roce se průběžně zaměřujeme na meteorologii a fenologii.
 • Gymnázium Kadaň se v září 2011 na 2 roky zapojilo do programu Comenius Partnerství škol s projektemStudent Climate Research Campaign (SCRC)
 • Spolupracujeme s dalšími 11 školami z 8 evropských států.
 • Projekt navazuje na Program GLOBE (zmíněný výše), v němž pracujeme již 15 let.
 • Informace zveřejňujeme na webu školy.
 • Společné webové stránky: comeniusglobe.wordpress.com
 • Na škole zapojeno cca 70 žáků a 3 učitelé.

Program Ekoškola – Eco-Schools

 • Mezinárodní vzdělávací program, kde žáci a učitelé naší školy aktivně spolupracují od roku 2009. Velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Program vede Ekotým složený z 8 studentů a 3 učitelů, který připravuje a vyhodnocuje návrhy na činnosti ostatních studentů a pracovníků školy. V tomto období se věnujeme těmto oblastem činnosti: odpady, voda, prostředí školy, energie, doprava a změny klimatu.
 • Některé výsledky práce za minulý a letošní školní rok jsou zveřejněny na webových stránkách www.eco-schools.webnode.cz
 • V České republice zajišťuje program Ekoškola Sdružení TEREZA Praha.

Výměnný projekt Gymnázium Kadaň – Gymnázium Annaberg

 • Každoroční výměnné pobyty studentů a učitelů naší a německé školy.
 • Témata: sport, umění, ekologie a biologie – zkoumání ekosystémů, výchova k ochraně životního prostředí, závislosti mezi organismy a prostředím, poznávání aspektů kulturní krajiny.

Aktivity zaměřené na podporu lidských práv, mezilidských vztahů a demokracie, pomoci druhým

Filmové vzdělávání. Studenti zhlédli v letošním školním roce tři představení, poté rozebírali dané téma (holocaust, židovskou otázku, osobní statečnost, altruismus, mladou generaci a její pojetí demokracie a svobody).

Evropský den jazyků, projekt panenka. Studenti v tomto školním roce vyráběli panenky pro Unicef. Zpracovávali rodné listy panenek (jsou nedílnou součástí projektu – v cizím jazyce), dále překládali krátké úryvky týkající se přímo organizace Unicef.

Příběhy bezpráví. Akce pod záštitou Člověka v tísni.

Beseda v občanském sdružení Radka (dobrovolnické a vzdělávací centrum). Na besedě byla studentům představena činnost centra a uskutečnil se nábor dobrovolníků. Šest studentů pracuje jako dobrovolníci v Programu Pět P, který je zaměřený na Přátelství, Podporu, Prevenci, Péči a Pomoc – a to dětem ve věku 8 – 15 let.

Testování úrovně angličtiny – EPI (EF English Proficiency)

Účast v soutěži na podporu demokracie a humanismu vyhlášené Masarykovým demokratickým hnutím. Letos se naši studenti zúčastní poprvé.

Koncerty našeho studentského hudebního tělesa Madrigal v Domě pro seniory a koncerty pro kadaňské základní školy.

Den pro Tibet. Naše škola se již několik let připojuje ke kampani Vlajka pro Tibet. V tomto školním roce se navíc uskuteční projektový den s přednáškou o dějinách Tibetu a jeho okupace, beseda o buddhismu a dalších tématech.