TippmannKvětnová osobnost naší “Alma Mater” je slavný student/absolvent ….

Střední Evropa, Čechy a také Kadaňsko obohatily Spojené státy americké řadou významných osobností kultury, vědy i politiky. Jednou z nich byl též americký básník a žurnalista Hugo Karl Tippmann, někdejší Čech jazyka německého. Narodil se 13. března 1875 v městečku Doupově na Kadaňsku v rodině učitele. V letech 1886 až 1894 navštěvoval gymnázium v Kadani, kde bydlel u svých příbuzných. Jeho kadaňský bratranec Franz Tippmann se později dokonce stal v Kadani gymnaziálním profesorem. Ze srdce Kadaňska se Hugo Karl Tippmann vydal po složení maturitní zkoušky do Prahy. V hlavním městě Českého království studoval v letech 1894 až 1897 medicínu na tehdejší německé Karlo-Ferdinandově univerzitě, studium však nedokončil. Plně jej totiž pohltily literární a politické aktivity, psal básně, působil jako redaktor různých novin a časopisů ve Štýrsku, Salcburku, v Čechách i ve Vídni. Poté jako jednoroční dobrovolník sloužil u 91. pěšího regimentu rakousko-uherské armády v Praze. Roku 1910 odjel do New Yorku, aby navštívil přítele a už v Americe zůstal natrvalo. New York se mu stal osudem, život to byl ovšem tvrdý, ze skromných honorářů za občasné články se sotva dalo vyžít. Hugo Karl Tippmann se proto živil jako vyhazovač v jedné z pivnic na Coney Island v newyorském Brooklynu, později též jako číšník v restauraci. Když v roce 1914 vypukla světová válka, založil v New Yorku první německojazyčné americké noviny. Nazval je „Oesterreichisch-Amerikanische Zeitung“ a zanedlouho je překřtil na „Der Patriot“. Periodikum se ovšem udrželo jen krátce, také proto, že Američané německého a rakouského původu byli veřejností vnímáni jako nepřátelský element. I přes tyto nesnáze byl Tippmann přesvědčen, že USA potřebují speciální časopis pro stále rostoucí počet přistěhovalců německého jazyka a již roku 1916 založil měsíčník „Zeppelin“. Přispívalo do něj množství význačných německo-amerických literátů, jako například Martin Drescher, Hanns Heinz Ewers, Georg Edward, Heinrich Keitel nebo Rudolf Edmonth Rehbach. Vizuálnímu a estetickému profilu časopisu se věnoval geniální avantgardní kreslíř a karikaturista Hans Stengel, který později pracoval pro „The New Yorker“ i další noviny a časopisy.

Více naleznete na panelu vystaveném v prostorách Gymnázia v Kadani.