Portrétní fotoPoslední předprázdninovou osobností Gymnázia v Kadani a posledním rabínem kadaňské židovské komunity a učitelem židovského náboženství na zdejším gymnáziu byl Josef Chaim Sagher, významná osobnost sionistického hnutí, které usilovalo o obnovu židovské státní samostatnosti. Narodil se 20. června 1875 v rumunském městě Gala?i (česky Galac, něm. Galatz) a už jako třináctiletý se horlivě angažoval pro sionismus. Jeho otec Yekutiel Sagher pocházel ze starého rabínského rodu. Město Gala?i však bylo svědkem častých protižidovských pogromů, a tak se mladý Josef Sagher přesunul do střední Evropy. Od roku 1896 působil v Lomnici u Brna v tamější synagoze jako kantor a patřil k oněm deseti mužům zdejší židovské obce, kteří zaslali svou zdravici 1. sionistickému kongresu do švýcarské Basileje. Ve stejném roce se v Lomnici oženil s Idou Zeisel. Už roku 1900 je však Sagher doložen jako kantor synagogy v Napajedlech u Uherského Hradiště. Zde se také stal učitelem náboženství a konečně mu bylo přiznáno rakouské státní občanství. Někdy v této době získal i vysokoškolské vzdělání, patrně na univerzitě ve Vídni, poněvadž začal užívat doktorský titul.

Více naleznete na panelu v budově gymnázia nebo v Kadaňských novinách.