Bývá pravidlem, že studenti a studentky 1. ročníku se účastní chemické exkurze. A tak se
v pondělí 9. března 2015 třídy 1. A a kvinta (třída 1. B absolvovala tuto exkurzi o 3 dny
později) vydaly v rámci výuky chemie poznat proces čištění a úpravy vody. Pod vedením
profesorek Lenky Fišerové a Dagmar Mertlové jsme stihli exkurze rovnou dvě. Nejdříve jsme
zamířili do Úpravny pitné vody v Hradišti, poté do Čistírny odpadních vod v Kadani.
Od školy jsme odjeli autobusem přímo do Úpravny vody v Hradišti, jež zajišťuje dodávku
pitné vody pro větší část Ústeckého kraje. Uvnitř nás přivítal náš průvodce – Ing. František
Fedor, který nám podrobně a zajímavě popsal schéma celého procesu úpravy vody, seznámil
nás s historií úpravny vody, poučil o tom, jakou hodnotu a význam voda má a nakonec nás
provedl areálem úpravny. Zde jsme mohli vidět průběh úpravy vody na vlastní oči, zaujalo
nás praní filtru ve filtrační nádrži, velín, odkud se celý proces řídí, ale i mnoho dalšího.
Samozřejmě nechyběly podrobné informace o používaných chemických látkách, reakcích v
nádržích a přístrojích nezbytných k zajištění pitné vody o správné kvalitě. Dozvěděli jsme se,
že surová voda je odebírána z vodní nádrže Přísečnice. Během přednášky jsme došli také
k problematice kupování balené vody. Uvědomili jsme si, že za pouhým naším otočením
kohoutku se skrývá spousta práce.
Následně jsme se přemístili do ČOV v Kadani, kde prohlídka provozu probíhala pouze venku
za slunečného počasí. Tato část našeho výletu byla v porovnání s úpravnou vody kratší, ale ne
méně zajímavá. Specifická vůně pro čistírnu pro nás byla jakýmsi strašákem, avšak nebyla
vůbec tak hrozná, jak jsme očekávali.
Zde nás opět přivítal milý průvodce – pan Jaroslav Krejčí, který nás před názornou prohlídkou
seznámil s postupy čištění odpadní vody. Ukázal nám vzorky vody v průběhu čištění a
nezbytný aktivovaný kal, který vodu čistí. Seznámil nás také s organismy, které tento kal
tvoří. Po výkladu jsme se vydali napříč areálem.
Prohlídkou ČOV v Kadani naše exkurze skončila a vydali jsme se k autobusu, který nás
odvezl zpět ke gymnáziu, odkud jsme spokojeně odcházeli domů, nabití novými zkušenostmi.
Každý z nás se minimálně zamyslel nad tím, jak s vodou nakládá a co by mohl změnit. Obě
exkurze byly rozhodně zajímavým zážitkem.
P. Chroustová, D. Kabátová, A. Ježková – studentky 1.A

5.DSC_0293Bývá pravidlem, že studenti a studentky 1. ročníku se účastní chemické exkurze. A tak se v pondělí 9. března 2015 třídy 1. A a kvinta (třída 1. B absolvovala tuto exkurzi o 3 dny později) vydaly v rámci výuky chemie poznat proces čištění a úpravy vody. Pod vedením profesorek Lenky Fišerové a Dagmar Mertlové jsme stihli exkurze rovnou dvě. Nejdříve jsme zamířili do Úpravny pitné vody v Hradišti, poté do Čistírny odpadních vod v Kadani.

Od školy jsme odjeli autobusem přímo do Úpravny vody v Hradišti, jež zajišťuje dodávku pitné vody pro větší část Ústeckého kraje. Uvnitř nás přivítal náš průvodce – Ing. František Fedor, který nám podrobně a zajímavě popsal schéma celého procesu úpravy vody, seznámil nás s historií úpravny vody, poučil o tom, jakou hodnotu a význam voda má a nakonec nás provedl areálem úpravny. Zde jsme mohli vidět průběh úpravy vody na vlastní oči, zaujalo nás praní filtru ve filtrační nádrži, velín, odkud se celý proces řídí, ale i mnoho dalšího. Samozřejmě nechyběly podrobné informace o používaných chemických látkách, reakcích v nádržích a přístrojích nezbytných k zajištění pitné vody o správné kvalitě. Dozvěděli jsme se, že surová voda je odebírána z vodní nádrže Přísečnice. Během přednášky jsme došli také k problematice kupování balené vody. Uvědomili jsme si, že za pouhým naším otočením kohoutku se skrývá spousta práce.

Následně jsme se přemístili do ČOV v Kadani, kde prohlídka provozu probíhala pouze venku za slunečného počasí. Tato část našeho výletu byla v porovnání s úpravnou vody kratší, ale ne méně zajímavá. Specifická vůně pro čistírnu pro nás byla jakýmsi strašákem, avšak nebyla vůbec tak hrozná, jak jsme očekávali.

Zde nás opět přivítal milý průvodce – pan Jaroslav Krejčí, který nás před názornou prohlídkou seznámil s postupy čištění odpadní vody. Ukázal nám vzorky vody v průběhu čištění a nezbytný aktivovaný kal, který vodu čistí. Seznámil nás také s organismy, které tento kal tvoří. Po výkladu jsme se vydali napříč areálem.

Prohlídkou ČOV v Kadani naše exkurze skončila a vydali jsme se k autobusu, který nás odvezl zpět ke gymnáziu, odkud jsme spokojeně odcházeli domů, nabití novými zkušenostmi. Každý z nás se minimálně zamyslel nad tím, jak s vodou nakládá a co by mohl změnit. Obě exkurze byly rozhodně zajímavým zážitkem.

P. Chroustová, D. Kabátová, A. Ježková – studentky 1.A