Přijímací test z matematiky se bude konat 22. 5. 2017 od 9:00 a z českého jazyka a literatury ve stejný den od 10:00. Povolené pomůcky z matematiky: rýsovací pomůcky. Z českého jazyka povolené pomůcky nejsou. Testy se budou konat v 2. patře dle pokynů organizátorů.

Tomáš Oršulák