soutěže (10)Během tohoto školního roku se studenti nižšího gymnázia připravovali na matematické soutěže jako je Matematická olympiáda, Pythagoriáda a Soutěž Adama Riese.

Jako první se zúčastnili mezinárodní Soutěže Adama Riese. Oblastní kolo se konalo koncem března v Mostě, kde nás reprezentovali studenti primy – Barbora Jursíková, Anna Langerová a Adam Němeček.
Soutěž se u studentů setkala s velkým ohlasem a jistě na ni budou dlouho vzpomínat, neboť se jedná o jedinečnou soutěž se specifickými úlohami od matematika Adama Riese. Součástí soutěže je i bohatý program, kde studenti nezahálejí, ale řeší různé úlohy a hlavolamy. Díky tomu popularita této soutěže neustále stoupá a s ní i konkurence, ve které naši studenti bohužel neobstáli a nepostoupili do dalšího kola, přesto jim patří náš velký dík.

Další soutěží, na kterou se studenti připravovali v rámci domácího kola, byla Matematická olympiáda. Vždy dva nejlepší řešitelé z každé třídy postoupili do okresního kola, které se konalo v DDM Domeček v Chomutově. V lednu se jako první této soutěže zúčastnili studenti kvarty – Alice Helebrandtová a Lukáš Janda. Alice podala stoprocentní výkon, umístila se na prvním místě a jela své síly poměřit ještě do krajského kola. V dubnu se v Chomutově sešli další kategorie a z naší školy se soutěže zúčastnili Čeněk Mokrý a Michal Weinert z primy, Adéla Houdková a Adam Janda ze sekundy, Nikola Razakowská a Matouš Řezníček z tercie. Bohužel úspěch Alice Helebrandtové nezopakovali a nikdo z nich se nepostavil na pomyslné stupně vítězů. Za zmínku však stojí to, že Čeněk, Nikola a Matouš byli úspěšné řešitelé okresního kola.

Poslední soutěží byla Pythagoriáda, jejíž okresní kolo se konalo v květnu opět v DDM Domeček v Chomutově. Složení výpravy se ale částečně obměnilo: za primu Michal Weinert, za sekundu Adéla Houdková a Adam Janda, za tercii Karel Brada, Marek Dobiáš, Mikuláš Hlaváček a Matouš Řezníček. Studenti postoupili na základě svých úspěchů ve školním kole. Tentokrát se studentům dařilo mnohem lépe a ve dvou kategoriích vyhráli dvě první místa. Jedno z nich patří Adéle Houdkové a druhé Markovi Dobiášovi, který byl úspěšný i v minulých letech. Velmi dobře si v soutěži vedl i Mikuláš Hlaváček.

Všem studentům děkuji za vzornou reprezentaci školy a gratuluji k úspěchům.

Lenka Stratinská