DSC00756Začínali jsme v roce 2008 jen s představou připravit malou variantu GLOBE Games s tím, že tvůrci úkolů a organizátoři budou sami žáci naší školy. A jak to vypadá po 10 letech? Soutěž má pevnou strukturu, probíhá na 10 stanovištích v místních Rooseveltových sadech, témata úkolů každoročně obměňujeme, žáci 3. ročníku přicházejí stále s novými nápady a zájem v posledních letech přesahuje naše možnosti. Z původně okresní soutěže je nyní krajská, soutěží již prošlo téměř 900 žáků ZŠ a víceletých gymnázií a na organizaci se podílelo téměř 400 žáků Gymnázia Kadaň. Od roku 2013 jsou MGG také součástí aktivit Světové školy u nás.

Ve čtvrtek 1.6.2017 proběhly za krásného počasí 10. Mini GLOBE Games. Přihlásilo se 36 tříčlenných družstev, museli jsme provést redukci na 30, více organizačně nezvládneme. Nakonec 1 škola nepřišla, takže účastníků bylo 84. Tématem jednotlivých stanovišť bylo badatelství, angličtina, biodiverzita, geologie, globální problémy, meteorologie, odpady, pohyb, voda a zdravý životní styl. Během přechodu na stanoviště žáci řešili ještě dobrovolný úkol. Doprovázející učitelé měli nejdříve vlastní program, kdy jim naši žáci – loňští vítězové celostátní SOČ – představili svou učebnici angličtiny. Poté učitelé prošli všechna stanoviště soutěže. Nejlepší družstva v obou kategoriích dostala zajímavé ceny. Byl to příjemný pocit vidět tolik mladých lidí se zájmem o přírodu, o životní prostředí.

Výsledky: MGG_2017_VYSLEDKY

Vyhodnocení: MGG_2017_VYHODNOCENI

Soutěž proběhla s podporou Ústeckého kraje a MěÚ Kadaň.

Hana Kožíšková

DSC00742 DSC00743 DSC00744 DSC00745 DSC00746
DSC00747 DSC00748 DSC00749 DSC00751 DSC00752
DSC00753 DSC00754 DSC00755 DSC00756 DSC00757
DSC00758 DSC00760 DSC00761 DSC00762 DSC00763
DSC00764