Níže Vám předáváme informace ke školní obědům ve školní jídelně, které jsou zajišťovány jídelnou ve Fibichově ulici.

Tomáš Oršulák

Výdej stravy

 • obědy od 12.00 hod. do 14.30 hod.

Přihlášení a odhlášení stravy

 • Každý strávník se musí přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny. Po přihlášení a zaplacení stravného, bude strávníkovi přidělen čip, který bude strávník využívat k odebírání stravy, k odhlašování a přihlašování obědů.
 • Strávník musí mít zaplacenou zálohu, aby si mohl navolit jídlo.
 • Volbu lze provést na terminálu ve školní jídelně, přes internet (http://fibichova.amoskadan.cz:8081/kadan/faces/login.jsp) , u vedoucí školní jídelny.
 • Odhlášení nebo přihlášení stravy lze provést nejpozději den předem do 9 hodin.
 • V době nemoci je žák povinen si oběd odhlásit, jinak by mu byla strava účtována za plnou náhradu.

Způsob úhrady

 • v hotovosti do pokladny školní jídelny (lze od 1. dne v měsíci mimo posledních dvou pracovních dnů v daném měsíci v čase od 10:00 do 14:00 hod.,
 • bezhotovostně na účet školy (5638441/0100) pod přiděleným variabilním symbolem,
 • srážkou ze mzdy (pouze u zaměstnanců školy),
 • smluvně uzavřené vztahy (tzv. cizí strávníci) fakturou.

Prázdniny jsou pro žáky automaticky odhlášené. Žáci se mohou o prázdninách stravovat pouze za plnou cenu oběda jako cizí strávníci. Totéž platí i u ředitelského volna.

Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit si ihned nový.

Přísný zákaz vodění psů nebo jiných zvířat do prostor školní jídelny. Osoby, které se nestravují, nemají povolený přístup do školní jídelny.

Strávníci nahlásí veškeré připomínky ke stravě vedoucí školní jídelny nebo kuchařce.

Jídelní lístek je vyvěšen v chodbě před jídelnou, v jídelně a na internetu.

Cena stravného je stanovena podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování a vyhlášky č.84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC.

Věkové kategorie žáků (cena oběda / cena snídaně / cena večeře)

 • Strávníci 7-10 let:                        24,00 Kč / – / -
 • Strávníci 11-14 let:                      26,00 Kč / – / -
 • Strávníci 15 a více let:                 30,00 Kč /17,00 Kč /30,00 Kč
 • Cizí strávníci:                               70,00 Kč /34,00 Kč /70,00 Kč

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonu 474 316 018.

V Kadani dne 1.9.2017

Vypracovala: Jedličková Pavlína

Vedoucí školní jídelny