Vážení rodiče a studenti, protože první dny na nové škole jsou vždy důležité, rád bych Vás seznámil s několika důležitými informacemi. Nejdůležitějšími osobami jsou třídní učitelé (Mgr. Dagmar Hrdinová – prima, první ročník Mgr. Lenka De Bolle) – pomohou Vám se všemi dotazy ohledně organizace prvních dnů.Další informace o škole, výuce naleznete zde na webu školy (kontakty na učiteleplány akcí na každý měsíc, kroužky apod.), novinky se objevují i na Facebooku.

Výchovné problémy s Vámi budou řešit zástupkyně Mgr. Alena Marková, výchovná zástupkyně – Mgr. Šárka Lendvorská a metodička prevence Mgr. Martina Truhlářová. Další informace  naleznete ve Studijní brožuře.Veškeré žádosti podáváte prostřednictvím kanceláře školy (Hana Brotánková nebo Ladislava Hutníková), které Vaše žádosti zpracují a vyřídí.

Níže máte stručný přehled organizace prvních dnů ve škole. Případné dotazy směřujte na své třídní učitele a zástupkyni ředitele školy.

 • 4. září
  • zahájení šk. roku v aule (8,00) pro první ročníky. Po slavnostním uvítání si třídní učitelé odvedou žáky do tříd
  • ostatní třídy – třídnické práce od 8,00 s třídními učiteli. Všichni žáci končí výuku v 9,40.
 • 5. září
  • 1. A + 5. O, 1. O – odjezd na seznamovací kurz
  • ostatní třídy:
   • 1. – 2. hodina: třídnické práce
   • 3. – 4. hodina dle rozvrhu
 • 6. září
  • 1. A + 5. O, 1. O – Seznamovací kurz
  • ostatní třídy – výuka podle rozvrhu
 • 7. září
  • návrat ze seznamovacího kurzu
 • 8. září
  • 5 třídnických hodin prima
  • 1. ročník:
   • 1. – 2. hodina: třídnické práce
   • ostatní hodiny dle rozvrhu

Tomáš Oršulák / ředitel školy