21688195_1459551700759367_4339790345352445304_oPřed 14 dny jsem dostal email od jedné naší absolventky, která studovala se svoji sestrou na našem gymnáziu v době tzv. “jedenáctiletky” a zažila stěhování gymnázia do jeho nové budovy (dnešní 2. základní škola). Absolventka se jmenuje Marie Vlčáková rozená Havlová a její tatínek byl také učitel – hudebník. S manželem jeli z osobních důvodů do Kadaně a zastavili se na několika místech, které pro ně byly důležité. Jedním z těchto míst byla i naše škola, kde prožila několik šťastných let a vzpomínala mj. i na zástupce ředitele pana Kokeše (malíř) nebo na spolužáka své sestry Vojtu Krause.

Z těchto důvodů se se sestrou dohodly, že nám darují, dnes už historický obraz Kadaně, který namaloval pan učitel Kokeš.

Já i touto cestou děkuji a jejich daru si velmi vážím.

Tomáš Oršulák