DSC02001Začátkem září jsem v rámci své práce SOČ navštívil Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. V laboratořích Katedry farmaceutické botaniky a ekologie jsem začal pracovat na své práci pod odborným dohledem tamní odborné asistentky paní Hošťálkové. V práci se zabývám alkaloidy, přesněji výskytem alkaloidů ve vybraných rostlinách a jaký můžou mít význam při léčbě Alzheimerovy choroby.
Na závěr bych chtěl poděkovat především Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, která mi poskytla a stále poskytuje pomocnou ruku v průběhu mé práce, paní Hošťálkové a také paní Kožíškové, která na mě během celého pobytu v Hradci dohlížela.

Ondřej Klusák

DSC01995 DSC01997 DSC02004