1 (1)Atletický závod “Běh do vrchu” má dlouhou historii. Počátky jeho zrodu sahají do roku 1970. Charakter trati je stejný po celou dobu jeho existence. Běží se přírodním terénem, startuje se na úpatí Svatého kopce s cílem na vrcholu u Kadaňské rozhledny, přičemž závodníci překonávají v délce 365 m převýšení 85 m. Od roku 1995 je závod nazýván Memoriálem Oty Lisého jako vzpomínka na kadaňského atleta Otu Lisého, který tragicky zahynul v roce 1994.

Závod se tradičně odehrává začátkem října, kdy bývá počasí celkem nestálé. Byly ročníky, které se konaly za teplého a slunečného počasí, letošnímu 47. ročníku však počasí moc nepřálo. Samotný závod proběhl sice již bez deště, ale bylo chladno a vydatné srážky, které závodu předcházely, učinily trať velmi kluzkou. Překvapivě, ale tyto náročné podmínky neovlivnily zájem sportovních nadšenců o závod. I naši školu reprezentovala početná 26 členná skupina studentů, především z řad nižšího gymnázia:

  • PRIMA: Jan Kisiel, Samuel Synek, Daniel Tattermusch, Martin Koukl, Jiří Seidl
  • SEKUNDA: Nela Schorná, Markéta Neimontaité, Anna Langerová, Jindřiška Milfaitová, Lukáš Doležal, Tomáš Čech, Daniel Beníšek, Michal Pavlíček, Vojtěch Vykydal, František Koukl
  • TERCIE: Adéla Houdková, Adam Janda, Patrik Lenke, Jiří Kalabis, Michal Žák, Stanislav Zelenka, Petr Beneš, Pavel Košťák
  • KVARTA: Eliška Paulová, Matouš Řezníček
  • 2. A: Dominik Nodžák

Všem účastníkům patří velké poděkování za odvahu, trpělivost při čekání na startu, krásné výkony a vzornou reprezentaci školy. Vůbec nejdůležitějším faktorem ale je to, že se nikomu na náročné trati, kromě zablácených bot a špinavých kolen, nic nestalo!

Kompletní výsledky závodu budou k nahlédnutí na nástěnce u tělocvičny.

Šárka Lendvorská

9 (2) 7 (1) 10 (2) 3 (1)