V rámci každoroční porady ředitelů se vyhlašují vítězové soutěže Dobrá škola. Letošním vítězem motivační soutěže, kterou každoročně Ústecký kraj vyhlašuje, je ústecké Gymnázium Jateční a obchodní akademie v Pařížské ulici v Ústí nad Labem.

V rámci motivační soutěže Dobrá škola je hodnocen například podíl žáků s vyznamenáním, účast na olympiádách, středoškolská odborná činnost, vědomostní soutěže, odborné profesní soutěže apod. Posuzuje se také spolupráce s VŠ a jinými vzdělávacími institucemi či spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery, zajištění vzdělávacích kurzů a exkurzí, vydavatelská činnost, vyrovnaný roční rozpočet školy, projektová činnost a také vnitřní motivační nástroje pro pedagogy.

Pořadí škol v soutěži DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2016/2017

Kategorie gymnázia

1. Gymnázium Ústí nad Labem

2. Gymnázium Teplice

3. Podkrušnohorské gymnázium Most

4. Gymnázium  Kadaň

Každá soutěž má svá pravidla a ne vždy jsou na 100 % spravedlivá. Dobrá škola Ústeckého kraje je takovou soutěží, ale i když víme, že “přeprat” velké školy je skoro nemožné, tak stejně soutěžíme. Na první 3 místa jsme nedosáhli, ale byli jsme ze všech gymnázií čtvrtí, což je skvělý úspěch po 6. místě v roce 2014. Úspěch je to studentů, učitelů a tím pádem celé školy.

Tomáš Oršulák