Dne 5. 2. 2018 proběhlo opakované 2. kolo voleb do školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky. Protože ani podruhé nezískal žádný člen nejméně 10 % hlasů. nebyl nikdo zvolen.

Na základě ustanovení volebního řádu zbývající členy školské rady jmenuje ředitel.

Tomáš Oršulák