back_02Dne 1. března 2018 byl poslední možný termín k podání přihlášky ke studiu. Každý uchazeč bude konat přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Časový harmonogram zkoušek je zde.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro rok 2018:

1. termín:

- 12. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
- 13. dubna 2018 pro obory osmiletých gymnázií

2. termín:

- 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
- 17. dubna 2018 pro obory osmiletých gymnázií

Zákonní zástupci uchazečů obdrží pozvánku k přijímacímu řízení poštou koncem března s dalšími informacemi.

Tomáš Oršulák