Vážení studenti,

na základě školního vzdělávacího programu a doporučení metodických orgánů je níže popsán systém výběru volitelných seminářů.

Všechny semináře mají dotaci 2 hodiny.
Vybíráte si vždy konkrétní seminář z dané skupiny seminářů.

 • ve 3. ročníku můžete volit 2 semináře (4 disponibilní hodiny) ze skupin:
  • HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ
   • 1. skupina:
    • seminář ze zeměpisu
    • seminář ze ZSV
   • 2. skupina
    • seminář z UMK
    • seminář z dějepisu
  • PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ
   • 1. skupina:
    • seminář z fyziky
    • seminář z biologie
   • 2. skupina
    • seminář z matematiky
    • seminář z chemie
 • ve 4. ročníku můžete volit 5 seminářů (18 disponibilních hodin) ze 3 skupin:
  • HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ
   • 1. skupina: (12 h – nevybíráte si předměty, máte je povinné dle zaměření)
    • seminář ze zeměpisu
    • seminář ze společenských věd
    • seminář z dějepisu
   • 2. skupina (2 h)
    • seminář z umění a kultury
    • seminář z českého jazyka
   • 3. skupina (4 h)
    • konverzace z cizího jazyka (vybíráte si jazyk, který již studujete pro jeho prohloubení, v případě vysokého zájmu bude výběr proveden na základě jazykové úrovně, výsledná známka bude stanovena po dosažení vyšší úrovně C1 na konci semináře)
    • seminář z matematiky
  • PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ
   • 1. skupina: (12 h – nevybíráte si předměty, máte je povinné dle zaměření)
    • seminář z biologie
    • seminář z chemie
    • seminář z fyziky
   • 2. skupina (2 h)
    • seminář ze zeměpisu
    • seminář z matematiky
    • seminář z latiny
   • 3. skupina (4 h)
    • konverzace z cizího jazyka (vybíráte si jazyk, který již studujete pro jeho prohloubení, v případě vysokého zájmu bude výběr proveden na základě jazykové úrovně, výsledná známka bude stanovena po dosažení vyšší úrovně C1 na konci semináře)
    • seminář z matematiky

Konverzace z cizího jazyka bude otevřena pouze v případě vyššího zájmu cca 10 studentů.

O výsledném určení seminářů rozhoduje ředitel školy na základě zájmu studentů a velikosti vytvořené skupiny. Při překročení velikosti skupiny bude o obsazení spolurozhodovat známka z daného předmětu . Ředitel má právo početně neobsazený seminář na školní rok nepovolit.

Výběr seminářů proveďte přes elektronický formulář. Vyplňujte formulář pouze 1 x, následující pokusy již nebudou evidovány:

Formuláře vyplňte do  18. 4. 2018.

Tomáš Oršulák / ředitel