Pod níže uvedenými odkazy naleznete jednotlivá zadání didaktických testů použitých při jednotné přijímací zkoušce 2018 podle jednotlivých termínů, ve kterých se zkouška konala. S didaktickými testy jsou zároveň zveřejněny záznamové archy a klíče správných řešení.

1. a 2. řádný termín – duben 2018:

1. TERMÍN PRO ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ (A NÁSTAVBOVÁ STUDIA) 12. dubna 2018

2. TERMÍN PRO ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ (A NÁSTAVBOVÁ STUDIA) 16. dubna 2018

1. TERMÍN PRO OSMILETÉ OBORY GYMNÁZIÍ 13. dubna 2018

2. TERMÍN PRO OSMILETÉ OBORY GYMNÁZIÍ 17. dubna 2018