Z4Dne 24. 4. jela třída tercie pod vedením paní profesorky Kožíškové, Fišerové, Kuchtaninové a pana profesora Šmahela na třídenní badatelský pobyt do Zásady. Už cestou do Zásady pro nás byl připravený Quest , díky kterému jsme dorazili na správné místo, tedy budovu, kde jsme se mohli ubytovat. Po příchodu jsme si šli vybalit a následně po rozdělení do skupin, jsme šli provádět různé pozorování či měření, podle předmětu, který jsme si vybrali. Předměty byly čtyři: Fyziky, Biologie, Chemie, Ekologie. Každý večer jsme pracovali na prezentacích o předmětu, který jsme měli jako první. Samozřejmě nechyběla volná zábava, kterou jsme měli po obědě, po bádání a i po večeři. Na závěr pobytu jsme prezentace předvedli ostatním a pěšky šli zpátky do Kadaně. Pobyt jsme si velmi užili a budeme se těšit na další.

Tereza Richterová

Z10 Z6 Z8 Z3