UK LFDne 13. června jsme se v rámci semináře z biologie vydali do našeho hlavního města, kde jsme zavítali do dvou ústavů nejvýznamnější české vysoké školy Univerzity Karlovy. Jako první jsme absolvovali komentovanou prohlídku v Anatomickém ústavu 1. Lékařské fakulty. Zde jsou uloženy preparáty a kostry nejrůznějších živočichů, od myší až po člověka. Dominantním exponátem sbírky je stoletá kostra plejtváka. Nejen o něm jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Při výkladu nám byly pokládány otázky, a tak jsme mohli předvést i své vlastní znalosti z biologie. Jedním z nejsilnějších zážitků pro nás ovšem byla ukázka vypreparovaných částí lidského těla poskytnutých z opravdových dárců. Všichni jsme se chopili šance si tyto části prohlédnout a prohmatat. Toho dne nám pod rukama prošlo mimo jiné srdce, žaludek, ledvina, sval nebo stehenní kost.

Z 1. Lékařské fakulty jsme se přesunuli do nedalekého Ústavu imunologie a mikrobiologie, kde pro nás byla připravena i praktická část. Naším tématem byly sexuálně přenosné choroby. O těch nejznámějších jsme se dozvěděli informace o jejich původcích, příznacích, léčbě a prevenci. Pomocí připravených vzorků nám bylo také umožněno zkusit si, jak se v laboratořích zjišťuje pozitivní HIV pacienta. Jelikož jsme byli nervózní z možné nákazy při manipulaci se vzorkem, bylo nám po pár minutách sděleno, že se jedná pouze o neškodný vzorek, který reaguje v laboratoři na stejném principu. Pracovali jsme však se skutečnými bakteriemi a kvasinkami. Prakticky jsme se seznámili s přípravou preparátu od sběru vzorku z kultury přes fixaci barvením a konečným pozorováním pod mikroskopem.

Exkurze pro nás byla velký přínosem a zajímavým zpestřením závěru školního roku.

Aneta Blahníková 3.A