545939_622028267845052_657200665_nISIC karta slouží žákům školy pro vstup do budovy a ke kopírování. Kromě toho přináší jejímu držiteli ještě následující výhody:

 • je oficiálním průkazem studenta našeho gymnázia,
 • platnost ve 124 zemích světa, více než 42 000 slev po celém světě,
 • speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč,
 • příspěvek na kartu ISIC ve výši až 200 Kč ročně u několika bank v ČR,
 • slevy na více než 2.600 místech v ČR při nákupech, stravování a vzdělávání, na vstupném na festivaly, akce, do klubů, na permanentky v lyžařských areálech, při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky, na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek, při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách.

O průkazy ISIC se na naší škole stará paní Hanka Brotánková. Žádost o vydání průkazu, prosím, vyplňte, podepište (u studentů mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste uvedené kontaktní osobě na škole spolu s naskenovanou fotografií ve formátu .jpg (není nutná pasová fotografie, stačí výřez z civilní fotografie) a poplatkem 290 Kč. Hotový průkaz Vám bude vydán ihned po doručení.

Požadavky na fotografie:

 • Velikost – minimálně 200px na šířku, doporučená celková velikost minimálně 20 Kb. Správný poměr stran upravíme sami. Formát JPG.
 • Rozvrh – barevná pasová fotografie, ze snímku rozeznatelný nezakrytý obličej, za ním neutrální pozadí.
 • Kvalita – dostatečná kvalita, bez kostiček, nerozmazaný, bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách.
 • Zdroj – nelze užít fotografie z jiných průkazů. Bývají na nich vodotisky, bezpečnostní vzory a kvalita skenu je všeobecně špatná.
 • Aktuálnost – fotka musí odrážet aktuální podobu držitele karty.

Jaké výhody přináší ISIC vydaný přímo naší školou?

Funguje jako čip na vstup do školy a kopírování. Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaná karta zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí prodlužovací známku ISIC, kterou získá pouze ve škole. Školní ISIC je levnější! Prvotní pořízení karty stojí 290 Kč (pro první ročníky je cena 100 Kč). Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč. V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč.

Pro studenty prvních ročníků ve šk. roce 2018/2019

Pokyny pro objednání karty:

 • vyplnit písemně formulář v papírové podobě a tento formulář odevzdat ve škole, nebo zaslat poštou na adresu školy, nebo zaslat emailem v příloze na brotankova.hana@gymnazium-kadan.cz. Formulář si můžete stáhnout z našich stránek. Tento formulář škola odesílá do centra ISIC, kde je archivován.
 • spolu s formulářem zaslat stejným způsobem fotografii (požadavky viz výše), originál vracíme,
 • poplatek 290,- Kč uhradit hotově p. Brotánkové (kancelář v 1. patře., č. dveří 210)

Informace pro dojíždějící autobusem: Dopravci vyžadují své průkazky na slevu žákovského jízdného, ISIC nestačí. Kartičku si vyzvedněte na pobočce konkrétního dopravce a ve škole vám ji potvrdíme.

STÁHNOUT FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

Tomáš Oršulák