Gymnázium Kadaň, příspěvková organizace, 5. května 620, 432 01 Kadaň

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V Kadani dne 25. 8. 2018

Vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů s datem doručení přihlášek ke studiu nejdéle do 15. března 2016 v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění. Další kola přijímacího řízení v souladu s §59 – §64 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněna na webových stránkách www.gymnazium-kadan.cz a v budově školy.

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:

  • 79-41-K/81: osmileté studium (prima) 3 žáci + 1 místo na odvolání

OSMILETÉ STUDIUM (PRIMA)

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající v bodovém vyhodnocení těchto kritérií:

1. kritérium: průměrný prospěch (maximální počet 50 bodů)

  • pro primu: vysvědčení ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ
  • Výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (maximální počet bodů 60 = 15 +30 +15; výpočet bude proveden následujícím způsobem: 100 – 85 * průměr průměru známek v 1. pololetí předposledního a posledního ročníku a 100 – 70 * průměr průměru známek v 2. pololetí předposledního ročníku).

2. kritérium: účast a úspěchy v soutěžích (maximální počet 10 bodů)

4. kritérium: test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet 100 bodů); 14. 9. 2018 ve 12:00 proběhne testování

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů – maximum je 160 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

Veškeré informace o studiu naleznete na stránkách Gymnázia Kadaň, popř. dotazem na e-mail reditel@gymnazium-kadan.cz, telefonicky 411 410 110 nebo po dohodě osobně u ředitele školy.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.