V současné době probíhá dokumentace dodaných soutěžních prací. Na konci příštího týdne 16. – 18. 11. bude vyvěšen seznam všech přihlášených prací a všechny školy budou osloveny emailem ke kontrole zaslaných prací. V této době již také bude probíhat vyhodnocení zaslaných prací. Autoři prací, kteří se umístí na hodnocených místech budou pozváni na slavnostní vernisáž a vyhlášení výsledků. Termín vernisáže a vyhlášení je určen na 11. 12. 2018.

GK_OSMICKY_SOUTEZ_Page_1 GK_OSMICKY_SOUTEZ_Page_2