V současné době probíhá dokumentace dodaných soutěžních prací. V této době již probíhá vyhodnocení zaslaných prací. Autoři prací, kteří se umístí na hodnocených místech budou pozváni na slavnostní vernisáž a vyhlášení výsledků. Termín vernisáže a vyhlášení je určen na 11. 12. 2018.

SEZNAM PRACÍ: SEZNAM

Zde je vyvěšen seznam všech přihlášených prací, stáhněte si ho a prohlédněte si, zda jste přihlášeni.

GK_OSMICKY_SOUTEZ_Page_1 GK_OSMICKY_SOUTEZ_Page_2