9Dne 4. 9. byl zahájen seznamovací kurz primy a 1.A na Božím Daru, který byl ukončen 7. 9. Prostředí seznamovacího kurzu bylo velmi příjemné s ubytováním v penzionech Daniela a Arnika.

Cílem kurzu bylo vzájemné seznámení se spolužáky a učitelským sborem. Celým pobytem nás provázely společenské a seznamovací hry, které byly svou originálností velmi zajímavé a pro mnohé z nás i velmi zábavné. Poznávali jsme okolní terén a hlavně krušnohorskou přírodu. Pochytili jsme nové poznatky z geologie, biologie a zeměpisu. Učitelé byli velmi příjemní a přívětiví. Poslední večer pobytu jsme si vzájemně mezi třídami připravili večerní program, který nás sblížil a také pobavil. Nesmím opomenout i dobrou kuchyni s rozmanitými jídly, která jsme si každý den vychutnávali.

Myslím si, že účel pobytu byl splněn, a že to byl skvělý zážitek na úvod našeho studia na gymnáziu.

Hana Hanzlíková 1.A

1u 18 12 3u 8
19 14 13 17 5u