Grafika1V prvních jedenácti listopadových dnech probíhá na mnoha místech České republiky veřejná sbírka na podporu natáčení svědectví válečných veteránů pro společnost Post Bellum. Letos se k této sbírce přidává i kadaňské gymnázium, kde budete moci na vrátnici koupit vlčí máky ve všedních dnech od 1. do 9. 11. V pátek 9. listopadu budou dvojice studentů prodávat brože v ulicích Kadaně.

„Den veteránů” se ve světě – především v anglosaských zemích – slaví 11. listopadu. Jeho symbolem je květ vlčího máku, jenž vetknutý do klopy vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky.

Vlčí mák je symbolem válečných veteránů už od konce první světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu. A 11. listopadu se Den veteránů slaví proto, že 11. 11. 1918 byla podpisem příměří ukončena 1. světová válka.

Připněte si vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům. Podpoříte natáčení vzpomínek pro Paměť národa.

Pro Paměť národa vyprávělo už více než 800 veteránů. V České republice ž?e ještě asi 600 bývalých vojáků a odbojářů z období 2. světové války, jejichž jedinečné osudy zůstávají skryty. Díky sbírce ke Dni válečných veteránů budeme moci zdokumentovat jejich další vyprávění. Dokud je čas.“

http://denveteranu.pametnaroda.cz/

Marcela Svejkovská