Studenti Gymnázia Kadaň se letos zapojili do XI. ročníku velmi náročné celostátní literárně-historické soutěže Masaryk do škol s tématem -  Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost.  Statut soutěže uvádí:  „ V soutěži bude oceňován především samostatný a myšlenkově bohatý přístup autora a výběr námětu ze života a díla TGM, na němž by bylo možno prokázat nadčasový význam jeho činů i myšlenek. Součástí hodnocení bude  jazyková úroveň, důležitost tématu, organizace tématu, jasnost výkladu, vlastní komentáře a názor autora, přínos k vědomostem, zvláště k pochopení Masaryka jako demokrata.“ Soutěžit mohli jednotlivci i kolektivy. Úroveň soutěžních prací neustále roste  a hodnotitelská komise s chutí využila možnosti udělit více cen.
9. listopadu 2018  proběhlo na Magistrátu hlavního města Prahy   slavnostní  vyhodnocení této celostátní literárně-historické soutěže. Gymnázium Kadaň si za ta léta, kdy se soutěže účastní, vybudovalo  opravdu  velmi silné renomé. Nezklamali ani letos! Naši studenti si vedli vskutku  výborně, neboť  poprvé dokázali vybojovat 1. místa v obou kategoriích. V I. kategorii žáků do 15 let zvítězil Maxmilián Ferenc se svou prací T. G. M. – zajímavosti, ve II. kategorii studentů středních škol zvítězila Eliška Syrovátková s prací T. G. Masaryk a Svatá země. Oba dva obdrželi ocenění nejvyšší, což je Čestná medaile T. G. Masaryka. Velmi cenné 2. místo ve II. kategorii obsadila  Jana Spurná s opravdu zajímavou prací Charlotta – žena, která pomohla změnit náš svět a rovněž Tomáš Hodyc  s působivou Hilsnerovou aférou očima T G M.  Letos jsme byli skutečně úspěšní! Hodnotitelská komise ve II. kategorii udělila dokonce tři 3. místa – Elišce Kratochvílové a Lukáši Sýkorovi, kteří společně zpracovali téma Masaryk a jeho odcházení, poté Patriku Šmátralovi za práci Masaryk a náboženství a také Štěpánu Lalikovi za práci Masaryk a jeho společníci. V I. kategorii se ještě podařilo získat 3. cenu Janu Kisielovi za práci Prezident T G M a Richardu Šebestovi za práci T G M v 1. světové válce.
Na 4. místech se umístili následující studenti – Alexandra Veselská a  Lucie Bajerová ve II.kategorii, Eva Spudichová, Tobiáš Bodnár, Lubomír Bulej a Michal Kratochvíl v I. kategorii.
Celé vyhlášení výsledků proběhlo ve slavnostní a důstojné atmosféře a zcela jistě bylo zaslouženou odměnou za nemalý vynaložený díl práce. A co na to účastníci soutěže?
Šimon: „Na Magistrátu to bylo moc pěkné, působilo to tam velmi slavnostně. Byl jsem překvapen úspěchem spolužáků.“
Eva: „ Byla tam velmi příjemná atmosféra, což potvrdil i sbor, který nám hned na začátku zazpíval naší národní hymnu. Bylo to dojemné. Dozvěděla se spoustu nových věcí o T.G.Masarykovi. Byli tam samí příjemní lidé. “
Ríša: „ Každý tam má vlastní chvíli slávy.“
Max: „Magistrát byl krásný, udělalo to na mě dojem, zejména jak se k nám chovali. Chovali se k nám s úctou. Je to krásná soutěž.“
Všem oceněným studentům ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Gymnázia Kadaň.
Mgr. Lenka De Bolle

masaryk_2018_17Studenti Gymnázia Kadaň se letos zapojili do XI. ročníku velmi náročné celostátní literárně-historické soutěže Masaryk do škol s tématem -  Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost.  Statut soutěže uvádí:  „ V soutěži bude oceňován především samostatný a myšlenkově bohatý přístup autora a výběr námětu ze života a díla TGM, na němž by bylo možno prokázat nadčasový význam jeho činů i myšlenek. Součástí hodnocení bude  jazyková úroveň, důležitost tématu, organizace tématu, jasnost výkladu, vlastní komentáře a názor autora, přínos k vědomostem, zvláště k pochopení Masaryka jako demokrata.“ Soutěžit mohli jednotlivci i kolektivy. Úroveň soutěžních prací neustále roste  a hodnotitelská komise s chutí využila možnosti udělit více cen.

9. listopadu 2018  proběhlo na Magistrátu hlavního města Prahy   slavnostní  vyhodnocení této celostátní literárně-historické soutěže. Gymnázium Kadaň si za ta léta, kdy se soutěže účastní, vybudovalo  opravdu  velmi silné renomé. Nezklamali ani letos! Naši studenti si vedli vskutku  výborně, neboť  poprvé dokázali vybojovat 1. místa v obou kategoriích. V I. kategorii žáků do 15 let zvítězil Maxmilián Ferenc se svou prací T. G. M. – zajímavosti, ve II. kategorii studentů středních škol zvítězila Eliška Syrovátková s prací T. G. Masaryk a Svatá země. Oba dva obdrželi ocenění nejvyšší, což je Čestná medaile T. G. Masaryka. Velmi cenné 2. místo ve II. kategorii obsadila  Jana Spurná s opravdu zajímavou prací Charlotta – žena, která pomohla změnit náš svět a rovněž Tomáš Hodyc  s působivou Hilsnerovou aférou očima T G M.  Letos jsme byli skutečně úspěšní! Hodnotitelská komise ve II. kategorii udělila dokonce tři 3. místa – Elišce Kratochvílové a Lukáši Sýkorovi, kteří společně zpracovali téma Masaryk a jeho odcházení, poté Patriku Šmátralovi za práci Masaryk a náboženství a také Štěpánu Lalikovi za práci Masaryk a jeho společníci. V I. kategorii se ještě podařilo získat 3. cenu Janu Kisielovi za práci Prezident T G M a Richardu Šebestovi za práci T G M v 1. světové válce.

Na 4. místech se umístili následující studenti – Alexandra Veselská a  Lucie Bajerová ve II.kategorii, Eva Spudichová, Tobiáš Bodnár, Lubomír Bulej a Michal Kratochvíl v I. kategorii.

Celé vyhlášení výsledků proběhlo ve slavnostní a důstojné atmosféře a zcela jistě bylo zaslouženou odměnou za nemalý vynaložený díl práce. A co na to účastníci soutěže?

Šimon: „Na Magistrátu to bylo moc pěkné, působilo to tam velmi slavnostně. Byl jsem překvapen úspěchem spolužáků.“

Eva: „ Byla tam velmi příjemná atmosféra, což potvrdil i sbor, který nám hned na začátku zazpíval naší národní hymnu. Bylo to dojemné. Dozvěděla se spoustu nových věcí o T.G.Masarykovi. Byli tam samí příjemní lidé. “

Ríša: „ Každý tam má vlastní chvíli slávy.“

Max: „Magistrát byl krásný, udělalo to na mě dojem, zejména jak se k nám chovali. Chovali se k nám s úctou. Je to krásná soutěž.“

Všem oceněným studentům ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Gymnázia Kadaň.

Mgr. Lenka De Bolle