Untitled design (1)Před týdnem 23. listopadu se na Sluníčkové základní škole v Kadani konalo oblastní kolo prestižní mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy nebo nižších stupňů víceletých gymnázií. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů. Není náhodou, že se soutěž koná na Sluníčkové základní škole v Kadani, protože z jejich líhně pocházejí někteří naši nejlepší studenti.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Naši studenti se soutěže pravidelně účastní již řadu let a obsazovali jsme pravidelně přední místa. V letošním roce jsme vyslali opět dva týmy z tercie a kvarty ve složení Adéla Houdková, Anna Langerová, Hoang Minh Weinert, Stanislav Zelenka, František Chyba, Adam Janda, Barbora Jursíková a Čeněk Mokrý. Oba smíšené týmy prokázaly své kvality a potvrdily výsledky ze školy a obsadily 1. a 2. místo a staly se nejlepšími v okrese Chomutov.

Blahopřejeme účastníkům a jejich učitelům. Velké poděkování také patří organizátorům, protože vytvořili skvělou atmosféru, která tyto soutěže příjemně zlidští.

Foto: https://3zskadan.cz/?p=4639

IMG_9756 IMG_9757