imageZajímá Vás, jak zlepšit vzdělávací výsledky vašich žáků a zvýšit jejich motivaci pro studium přírodovědných předmětů?

Mohou Vám k tomu dopomoci naše tři vzdělávací programy GLOBE, Ekoškola a Les ve škole.

Mezinárodní program GLOBE je nejstarší dlouhodobý vzdělávací program EVVO u nás. Žáci v něm prokazatelně rozvíjí své badatelské dovednosti a roste jejich chuť učit se přírodovědné předměty. Učitelé zažívají pocit uspokojení z osvojení si nových vzdělávacích metod a přístupů, což dále podporuje jejich profesní rozvoj a osobnostní růst.

Víme, že realizovat program orientovaný na „venkovní badatelství“ s sebou nese řadu obtíží a bariér. Díky dlouhodobým zkušenostem více než stovky učitelů máme tipy jak na ně vyzrát.

Mezinárodní program Ekoškola – TEREZA koordinuje tento program v České republice již od roku 2005. Hlavní témata Ekoškoly, kterým se zapojené školy věnují: Prostředí školy, Energie, Voda, Odpady, Doprava, Šetrný spotřebitel, Biodiverzita, Klimatická změna a Jídlo. Zapojené školy se mohou opřít o radu a pomoc rozsáhlé sítě partnerů, krajských koordinátorů, konzultantů a zkušených učitelů v roli mentorů, kteří jim pomohou nastartovat změny. Jak říká paní učitelka Karnovská z Ostravy „Ekoškola je jedna z cest k motivaci nové generace. Učí děti vytyčovat cíle a hledat k nim cestu“.

Les ve škole – je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno okolo 7300 škol z 26 zemí světa. Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků. Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených metodik, které pro ně tvoříme v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení. Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také v terénu.

KDY: pondělí 18. 2. 2019 od 15 do 17 hodin

KDE: Gymnázium Kadaň

Odpolednem Vás provedou členové týmu GLOBE, Ekoškoly a Lesa ve škole a diskutovat s námi přijde také:

PaedDr. Hana Kožíšková, bývalá ředitelka Gymnázia Kadaň a koordinátorka programu GLOBE a EKOŠKOLA

Na setkání si budete moci prohlédnout nebo zapůjčit materiály vydávané Vzdělávacím centrem TEREZA.

Pro přihlášení, vyplňte prosím FORMULÁŘ ZDE.

Přijďte na kávu a kus řeči o věcech, jež se Vás týkají! Těšíme se na Vás!