content_2Dnes 28. dubna 2019 byly Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) uvolněny výsledky přijímacích testů. Výsledky musíme zpracovat, tzn. že  připočteme body za výsledky na ZŠ (včetně soutěží) a sestavíme pořadí. Následně se již stanoví hranice pro přijetí.

U osmiletého studia je to jednodušší: Bude za 31. místem – jedno místo necháme volné pro odvolací řízení. Protože v letošním roce máme i část uchazečů z jiných měst, kteří na konec nenastoupí, proto je veliká šance pro přijetí i pro ty, kteří skončí za 31. místem.

V případě čtyřletého studia je situace složitější, protože tam musíme rozhodnout o tom, zda budeme mít dost úspěšných uchazečů pro 1 nebo pro 2 třídy. Ze zkušenosti víme, že značná část přijatých nakonec nenastoupí (neodevzdá zápisový lístek), protože uchazeči byli přijati i na jinou školu, která je třeba blíže jejich bydlišti a oni jí dají přednost. Proto je posuzování, kde stanovit hranici, komplikované.

Dále musíme sestavit výsledkové listiny a v anonymizované podobě je vystavit na web. Stane se tak v pondělí 29. dubna.

2. května od 7:45 do 11:00 mohou zákonní zástupci uchazečů nahlédnout v kanceláři ředitele nahlížet do spisu uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou zaslány doporučeným dopisem. V případě přijetí je již zveřejnění výsledku na webu školy závazné a zájemci musí do 10 pracovních dnů předat škole, kterou si zvolil, zápisový lístek.

V případě nepřijetí lze podat odvolání po obdržení doporučeného dopisu.

Současně se zápisovým lístkem je vhodné odevzdat i anketní lístek s volbou cizích jazyků, který obdržíte v dopise nebo si ho můžete stáhnout zde.

Tomáš Oršulák / ředitel školy