Vážení žáci a rodiče,

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2019/2020. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání žáků, studentů, rodičů a přátel školy, které se bude konat poslední týden v červnu na našem Gymnáziu. O podrobnostech setkání budete informováni dopisem.

Uchazeči z 5. tříd ještě vykonají pohovor, který je součástí přijímacího řízení, ale neovlivní výsledek. Pohovor je koncipován směrem ke zjištění zájmů a motivace uchazeče. O termínu setkání budou informování telefonicky.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Dne 29. 4. 2019 byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2019/2020. Pro žáky, kteří jsou na tomto seznamu uvedeni jako přijatí, je tento doklad zároveň rozhodnutím o přijetí. Přesto Vám bude zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/41: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)

ČÍSLO JEDNACÍ POČET BODŮ ČÍSLO JEDNACÍ POČET BODŮ
177 144,0 130 101,0
125 141,0 170 101,0
169 139,0 191 100,5
138 134,0 192 100,5
168 127,0 212 99,0
160 126,0 135 98,5
194 126,0 202 98,0
195 125,0 211 98,0
139 125,0 239 96,5
123 125,0 213 95,0
241 121,0 209 94,5
228 119,0 171 90,0
178 117,0 193 88,0
141 117,0 159 87,5
162 115,5 181 86,0
224 113,5 167 86,0
238 112,5 129 85,0
210 111,0 161 83,5
121 110,0 164 82,0
229 110,0 134 82,0
230 109,5 136 79,0
197 109,0 222 77,5
122 109,0 132 77,0
203 109,0 215 74,5
223 108,0 196 71,0
242 105,5 245 70,0
133 104,0 243 70,0
198 104,0 221 68,5
163 102,5 240 62,5
244 101,5 214 57,5

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/81: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)

ČÍSLO JEDNACÍ BODY ČÍSLO JEDNACÍ BODY
207 118 265 87
217 115 226 85,5
131 112,5 247 85
225 112 180 85
176 108 235 83,5
205 106 204 82
118 105 246 82
227 104 186 80
188 102 190 80
216 101 137 79
126 97 189 79
174 93,5 142 77
179 93 236 77
206 90 157 76
124 89,5 219 140
120 89,5 234 80,5
175 88

Seznam nepřijatých uchazečů oboru 79-41-K/81 a 79-41-K/11

V případě nepřijetí můžete podat odvolání vůči rozhodnutí. V případě nejasností nás prosím kontaktujte na tel: 00420 728 921 524 / 777 881 975 nebo na emailu: reditel@gymnazium-kadan.cz

ČÍSLO JEDNACÍ BODY
127 73,5
220 73,0
140 72,0
231 67,0
208 66,5
173 63,5
237 54,0
158 53,5
166 48,5
128 45,5
187 35,0

16. 5. 2019

Výsledky odvolání nepřijatých uchazečů

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.

Přijatí na základě odvolání

ČÍSLO JEDNACÍ BODY
127 73,5
220 73,0
140 72,0
231 67,0
208 66,5
173 63,5
237 54,0
158 53,5
166 48,5

Tomáš Oršulák / ředitel školy