Parkem letem světem antikou i orientem_26Lektorka Zdeňka Lněníčková se prostřednictvím mnoha různorodých aktivit vydala spolu se sekundány kadaňského gymnázia po stopách kavalírské cesty jednoho z nejvýznamnějších majitelů krásnodvorského panství. Ani vydatný déšť je neodradil od hledání indicií, mnozí přitom poprvé používali v terénu buzoly. V parku nalézali stopy jeho cest po německých zemích, Francii, Holandsku, Itálii. Své nálezy pak společně sdíleli u nohou polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga v zázemí novogotického templu. Dozvěděli se hrou a jakoby mimoděk mnohé o dlouhém a naplněném životě Jana Rudolfa Czernina – renesanční osobnosti, milovníku výtvarného umění, vzdělanci, zakladateli nejstaršího a největšího krajinářského parku v Čechách, příteli Mozarta i Haydna.

Marcela Svejkovská

Parkem letem světem antikou i orientem_03 Parkem letem světem antikou i orientem_05 Parkem letem světem antikou i orientem_06 Parkem letem světem antikou i orientem_08 Parkem letem světem antikou i orientem_09
Parkem letem světem antikou i orientem_19 Parkem letem světem antikou i orientem_21 Parkem letem světem antikou i orientem_23 Parkem letem světem antikou i orientem_25 Parkem letem světem antikou i orientem_28