20190610_110753Studenti 3. ročníků, kteří si v tomto školním roce zvolili seminář z biologie, se 10. 6. pohybovali v prostorách 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pod vedením RNDr. Jana Nováka si v mikrobiologickém ústavu prakticky vyzkoušeli přípravu preparátů z bakteriálních kultur včetně barvení a fixace. Pod mikroskopem pak dokázali určit různé tvary bakterií (koky a tyčinky) a porovnávali buňky bakterií s buňkami jednobuněčných hub – kvasinek, což s našimi školními mikroskopy možné není.

Ve druhém bloku strávili příjemné necelé dvě hodiny ve společnosti průvodkyně v Anatomickém muzeu. Od ní se dozvěděli zajímavé informace o preparaci lidských orgánů, o anomáliích na lidské kostře, mohli si prohlédnout a porovnat vnitřní stavbu živočichů, o kterých se během hodin zoologie učili.

Věřím, že tato návštěva byla dobrou motivací k tomu, aby se dále a hlouběji o biologii zajímali!

Šárka Lendvorská