Archiv – Listina Jana Lucemburského_04Těsně před prázdninami měli naši studenti výjimečnou možnost navštívit kadaňský archiv a prohlédnout si velice vzácnou listinu vydanou Janem Lucemburským pro kadaňské měšťany. Listina našemu městu zaručovala mnoho privilegií a výsad, díky kterým Kadaň vzkvétala a bohatla. V archivu byl pro studenty připraven latinský originál i české překlady, takže i nelatiníci si mohli v textu krásně počíst a detailně ho prostudovat.

Eva Shánělová

Archiv – Listina Jana Lucemburského_05 Archiv – Listina Jana Lucemburského_06 Archiv – Listina Jana Lucemburského_07 Archiv – Listina Jana Lucemburského_02