Gymnázium Kadaň » Aktivity

Aktivity

Škola pro žáky a rodiče

Hurá prázdniny 2015
Na konci školního roku byla ve spolupráci se Sdružením přátel Gymnázia v Kadani uspořádána akce s cílem strávit příjemný neformální den plný soutěží, zábavy a dobré nálady. V letošním roce se akce opakovala potřetí a již za účasti dalších kadaňských středních škol, Základní umělecké školy a nově také 5. základní školy. Sportovní turnaje, zábavné hry, opékání buřtů a ochutnávka guláše zpestřily žákům poslední dny ve škole před prázdninami. Odpolední program byl bohužel zrušen z důvodu deště.

DSC_0015 DSC_0012 DSC_1324

Poslední zvonění
Tradiční akce končících čtvrťáků se letos konala v krásném teplém počasí. Díky počasí a dobré náladě se podařilo vytvořit neopakovatelnou atmosféru nadšení a různých “zlomyslností”. Pasovaní třeťáci pojídali různé ochucené dobroty, umývali se a na závěr si zahráli “vodovanou” v podobě živých terčů …

IMG_5319 IMG_5270 IMG_5178 IMG_5075 IMG_5912

Dračí lodě
Již po druhé si naši studenti spolu s profesorkou Martinou Truhlářovou užili sportovní den na závodech Dračích lodí. Posádka tvrdě v těžké konkurenci vybojovala třetí místo (před nimi se umístili dvě školy).
Dračí tým měl i speciální trička s logem.

IMG_7102 IMG_7069 IMG_7152 IMG_7301

Škola a region

Spolupráce s Domovem seniorů v Kadani

Slibně se rozvíjející spolupráce se senior v Kadani dostala v letošním roce další rozměr. Díky nápadu ředitelky Domova seniorů se začaly uskutečňovat studijní návštěvy našich studentů v rámci předmětu Základy společenských věd. Studenti si po krátkém čase našli mezi seniory přátelé a spolupráce dostala hlubší rozměr. Na závěr uspořádal Domov seniorů setkání s opékáním buřtů, které vhodně doplnilo zajímavý a náročný celodenní program.

IMG_6664 IMG_6719 IMG_6771 IMG_6851

Spolupráce s UJEP a ČVUT

V rámci spolupráce s městem Kadaň a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se podařilo začít další dvouleté studium seniorů v rámci U3V. Tomáš Oršulák je odborným garantem studia a zároveň lektorem části kurzů. V minulém roce se kurzy odehrávaly i v prostorách naší školy. Další formou spolupráce jsou společné vzdělávací a rozvojové aktivity a otevření VŠ studia v Kadani.

S ČVUT spolupracujeme v problematice energeticky efektivních budovy. Výzkumné centrum UCEEB nám skoro dva měsíce měřili teploty a CO2 ve vybraných částech školy.

podklady_bez_CO2_Stránka_07 podklady_bez_CO2_Stránka_02 podklady_bez_CO2_Stránka_24 podklady_bez_CO2_Stránka_29

Studánka v Želině

Cyklistům určitě neuniklo, že byla dokončena výstavba cyklostezky od kadaňského mostu podél pravého břehu Ohře k želinskému kostelíku. Třída tercie upravovala stavbou poničené okolí studánky a rybníčku. Dokončili jsme úpravu potůčku, který zásobuje rybníček vodou, koryto jsme zpevnili kameny. Vyčistili jsme celé okolí od odpadků a vyřezaných náletových dřevin. Zpevnili jsme hráz na straně k řece Ohři. Po odstranění křovin se objevil starý hrušňový sad, který kdysi patřil mlýnu. Uvažuje se o obnovení sadu novou výsadbou a vytvoření cestičky od studánky roklí ke kostelu.

Jednání se starostou DSCN1896u Kopání koryta 3 Rybníček léto 2

Obnova vybavení

Jednou z priorit koncepce rozvoje školy v letech 2014-2020 je modernizace zastaralého vybavení ve všech oblastech práce školy.

Rekonstrukce školy v rámci ROP SZ

V roce 2014 se podařilo zpracovat projekt na komplexní rekonstrukci posledního patra hlavní budovy z prostředků ROP SZ. Hlavním cílem předkládaného projektu bylo významným způsobem podpořit zkvalitnění vzdělávání a modernizaci prostředí pro žáky a pedagogické pracovníky prostřednictvím rozvoje kvalitní infrastruktury.

V rámci projektu byly podpořeny především technické a přírodovědné předměty, nicméně s ohledem na roli netechnických inovací byly zapojeny i společenskovědní obory především prostřednictvím podpory cizojazyčného vzdělávání, ekonomicko-podnikatelských kompetencí apod. Tyto společenskovědní obory budou hrát i výraznou roli při rozvoji kompetencí směrem k uplatnění v praxi.

Živá učebna a vinice

Na konci roku 2014 jsme začali budovat živou učebnu jako ukázku možnosti využít přírodní zdroje bez velkých investičních nároků. Hlavním materiálem se stala vrba. Bohužel část proutků z důvodu nadprůměrných veder uschla a budeme je muset nahradit. Myšlenka vinice se díky spolupráci s Městem Kadaň a studentům školy rozrostla do několika desítek stromků. Letošní úroda poslouží k ochutnání studentům a výrobě prvního gymnaziálního vína.

IMG_3821 IMG_3976 IMG_8088 IMG_1646

ICT a laboratoře

Z prostředků projektu se podařilo vybavit 20 pedagogů univerzálním počítačovým vybavením včetně softwaru. vybavení jim umožní využívat elektronickou třídnici nezávisle na počítačích v učebnách a zároveň jim tento notebook umožňuje pracovat i v kabinetě.

Dále jsme si pronajali moderní multifunkční kopírku jako náhradu za technicky zastaralé zařízení ve sborovně školy. Významnou inovací vybavení byla modernizace laboratoře chemie a biologie z prostředků Města Kadaně a ČEZ

Kabinety, učebny a šatny

Dlouhodobým problémem školy je zastaralost vnitřního vybavení. Vedení školy si dalo za cíl každý rok věnovat část zbytných prostředků na obnovu nábytku a dalšího vybavení. Na konci roku 2014 se podařilo kompletně vybavit jeden z kabinetů nábytkem. Mimo vybavení kabinetu byl doplněn stůl v učebně dějepisu včetně moderního počítače. Posledním přírůstkem bylo vybavení jedné šatny pro primány.