Gymnázium Kadaň » Ekocentrum Stepník

Ekocentrum Stepník

stepnik

Ekocentrum Stepník bylo slavnostně otevřeno 12. září 2006 v Kadani. Vzniklo v rámci krajského projektu „Ústecký kraj- kraj přírody i člověka“, pro který získal Ústecký kraj z Evropského sociálního fondu (75%) a státního rozpočtu (25%) finanční podporu více než 11 miliónů korun.

Zřizovatelem Ekocentra je ČSOP Tilia v Ústí nad Labem.

Garantem a koordinátorem projektu je odbor evropských projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kromě Ekocentra v Kadani díky němu vznikla také poradenská a informační centra v Bílině a při MěÚ v Žatci. Kromě toho také projekt napomůže k rozšíření činností environmentálních center, která jsou již v provozu ( Ekoporadna TILIA v Ústí nad Labem, Centrum ekologické výchovy Meluzína Děčín- Libverda, Ekocentrum města Děčín, Občanské sdružení Šťovík Teplice, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice a Podkrušnohorský zoopark Chomutov). Na realizaci projektu se kromě Ústeckého kraje, příjemce zmiňované dotace va výši 11 miliónů korun, podílí šest partnerů, kterými jsou:

 • Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice
 • Český svaz ochránců přírody Tilia v Ústí nad Labem
 • Podkrušnohorský zoopark Chomutov
 • EKODOMOV se sídlem v Praze
 • Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem
 • Střední škola Educhem, a.s., se sídlem v Meziboří

Ekocentrum Stepník se věnuje komplexní problematice životního prostředí, není tedy nijak tematicky vyhraněné.

Obyvatelé Chomutovska zde po celá desetiletí žijí v těsném sousedství povrchových dolů. Neuvědomují si, že jsou zde i velice zajímavá a cenná místa, o kterých by se měli dozvědět. To je jedním z našich úkolů. Vzít lidi na tato místa a informovat je, v čem jsou tato místa jedinečná. Ukázat jim vzácné rostliny, ohrožené druhy zvířat nebo je informovat o přírodní zajímavosti. Chybět nebude ani poradenství v odborných oblastech a pořádání seminářů na různá témata.

Veřejnost se na nás může obracet prostřednictvím e-mailu (PaedDr. Hana Kožíšková). Rádi vám odpovíme na všechny vaše dotazy, případně vám doporučíme specialistu v dané oblasti.

otevreni_ec_12.9.06_060912141439 otevreni_ec_12.9.06_060912142823

Aktivity:

V době řešení projektu byl v centru zaměstnán člověk, starající se přímo o dané aktivity. Po ukončení projektu řada aktivit pokračovala, ale již díky dobrovolné práci pedagogů a žáků školy. V současné době stále probíhají aktivity v rámci Dne bez aut, výlety do Českého středohoří a Doupovských hor za poznáním geologické minulosti, fauny a flory našeho kraje, péče o studánky v Želině a Zvoníčkově, informační tabule k Alejím pod Úhoštěm nebo soutěž Mini Globe Games. Projekt umožnil řadu aktivit nastartovat a byl přínosem pro další rozvoj mladé generace, pedagogů a školy.

Výšlap na Bořeň

 • Dne 3.11.2007 uspořádalo Ekocentrum Stepník při Gymnáziu Kadaň výšlap na Bořeň. Cílem bylo seznámit účastníky s geologickou minulostí této nápadné hory, zjistit, jaké rostliny v této pozdní době na hoře ještě rostou a popsat si okolní krajinu, na kterou je z Bořně výborný výhled.
 • PDF

Terénní vycházka do okolí Kadaně

 • Dne 6.10.2007 se uskutečnila terénní vycházka do okolí Kadaně. Účastníci měli možnost dozvědět se informace o Kadaňsku, historii osídlení této oblasti, o způsobu obživy a obdělávání půdy našimi předky. Vrchol stolové hory Úhošť se sochou s keltským motivem bylo ideální místo pro povídání o prvních obyvatelích této krajiny.
 • PDF

Den bez aut

 • Dne 21.9. 2007 se Ekocentrum Stepník zúčastnilo celosvětově organizované akce Den bez aut. Na kadaňském náměstí byl celý den zákaz vjezdu motorových vozidel a proběhlo tu několik akcí pro děti a veřejnost.
 • PDF

Prázdninové aktivity

 • Ač se zdá, že o prázdninách se „nedá nic dělat“, protože jsou všichni na dovolené, opak je pravdou. Sice je těžší pořádat akce pro veřejnost, ale dětí, které se o prázdninách nudí je stále dost. Využili jsme proto děti na příměstských táborech a v několika akcích se děti a vedoucí tábora pokusili společně uklidit okolí našeho města.
 • PDF

Seminář „Informační systém ekocenter“

 • Ve středu dne 23.5.2007 od 16:00 hod se uskutečnil v sídle rozšířeného ekologického centra při Gymnáziu Kadaň pracovní seminář věnovaný informačnímu systému ekologických center. Panelová diskuse byla vedena ke dvěma přednáškám „Informační systém ekocenter“ a „ Informace jako důležitý nástroj MA 21“ obě akce moderoval ing. Přemysl Hautke z EC Ekodomov Žatec.
 • PDF

Noc slavíků

 • Dne 5.5. 2007 ve večerních až nočních hodinách proběhla v kadaňském lesoparku „Noc slavíků“.
 • Slavík byl zvolen ptákem roku 2007, proto jsme se tentokrát zaměřili na něj. Večer se před Gymnáziem sešlo 16 lidí,kteří byli zvědavi na večerní a noční zpěv slavíka. Během akce se dozvěděli o slavíkovi všechny informace, byly jim rozdány letáčky a publikace . Prošli jsme pomalu celý rozlehlý areál lesoparku a poslouchali, kolik samečků slavíka zde má svá území, která si hájí před ostatními samci zpěvem. Nakonec jsme napočítali 16 samců. Cestou jsme mohli slyšet ještě poslední kosy, kteří večer zazpívali a s přibližující se nocí jsme mohli vidět a slyšet první netopýry.
 • PDF

2 logomaly 4