Gymnázium Kadaň » Nejlepší student Gymnázia Kadaň

Nejlepší student Gymnázia Kadaň

Ocenění se uděluje od oslav 210 let existence Gymnázia v Kadani v roce 2013. Ocenění uděluje ředitel školy na akci spojené s životem Gymnázia. V roce 2013 to byly oslavy 210 let školy a za přítomnosti významných osobností města a kraje (starosta města Kadaně, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ředitelé škol v Kadani). V roce 2014 byla udělení cen spojeno s představením nové knihy vydavatelství Gymnázia v Kadani věnované “osudovým devítkám” v historii města a školy. Poslední ocenění bylo uděleno na akci Hurá prázdniny v roce 2016.

2015/2016/2017

xxx

2014/2015

DSC_8763

Tomáš Hlavatý

Tomáš Hlavatý úspěšně reprezentoval školu v soutěžích, má výborný prospěch (od primy do septimy samé jedničky). Zúčastnil se krajských kol olympiád v matematice, biologii (6. místo), chemii (5. místo), dále matematické soutěže NÁBOJ, fyzikální soutěže MFF UK Fykosí. Pracuje v Korespondenčním semináři inspirovaném chemickou tematikou (KSICHT). Tomáš pomáhá se sportovními soutěžemi (přehazovaná, atletické závody), také při organizaci Mini GLOBE Games.

Jan Hrůza

Jan Hrůza je nadaným studentem 3. ročníku Gymnázia v Kadani. Po celou dobu svého studia prokazuje mimořádné nadání v oblasti přírodních věd. Pravidelně se účastní soutěží v přírodních vědách a dosahuje v nich významných úspěchů. V uplynulém a současném školním roce již získal řadu významných úspěchů (13. místo v krajském kole logické olympiády,2. místo v krajském kole matematické olympiády, 4. místo v krajských kolech biologické a fyzikální olympiády, 9. místo v krajském kole chemické olympiády) nebo 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády.

Alice Hellebrandtová

Alice Helebrandtová, žákyně tercie, letos zaznamenal řadu velkých úspěchů. K těm zvlášť cenným patří oblast matematiky a fyziky, protože Alici se podařilo vybojovat 1. místo v okresním kole jak matematické olympiády, tak i fyzikální olympiády. Alice je nesmírně talentovaná, neboť v ní dříme i umělecké nadání, což potvrzuje svou účastí v celostátních kolech literárních soutěží, zvítězila ve školním kole olympiády v českém jazyce, navíc krásně hraje na trubku, což oceňuje i její vyučující hudební výchovy. Ve škole dosahuje Alice výborných studijních výsledků a patří k nejlepším žákům třídy tercie.

2013/2014

  • Martin Podhorný
  • Ondřej Klusák

105848-gallery1-yea0u

Oba studenti byli vyhodnoceni především za odpovědný přístup k výuce a vzdělávání. Dokázali v minulém školním roce získat řadu významných individuálních ocenění v přírodovědných a humanitních oborech. Mimo tyto nejlepší studenty bylo vyznamenáno i dalších 16 studentů a studentek školy.

2012/2013

  • Kristýna Bohuslavová
  • Dinh Huy Nhat Minh

DSC_4648 DSC_4603 DSC_4609 DSC_4646a