Gymnázium Kadaň » OCENĚNÍ A OSOBNOSTI

OCENĚNÍ A OSOBNOSTI

Každý člověk je jedinečná osobnost, má specifické hodnoty, cíle, zájmy, talent a čím více žije v souladu s těmito hodnotami, tím spokojenější a naplněnější život má. Pro všestranný rozvoj osobnosti je nutné, aby škola nabízela bezpečné a příjemné prostředí, ve kterém bude každý cítit přijetí a zažívat úspěch.

Pro nás není úspěch pouze formativním hodnocením práce, ale úspěch chápeme i z pohledu významu pro osobnost člověka. Snažíme se, aby každý zažil úspěch a tento úspěch se stal pozitivním motorem zvyšování kvality studia a přístupu k zadaným úkolům.

Úspěchy ve škole pomáháme získávat v různých oblastech činností ve škole našim studentům i pedagogům. Na jejich úspěchy jsme také hrdí. Protože je řada soutěží hodnocením výkonu ve vztahu k  ostatním, tak jsme naši školu zařadili do center Ceny vévody z Edinburghu. Završil se tím téměř rok dlouhý čas příprav, školení a plánování. Naše škola se stala první školou v Ústeckém a také v Karlovarském kraji, které zapojení do těchto aktivit nabízí. Soutěž je unikátní v tom, že jde o překonávání vlastních cílů, které si spolu se svými vedoucími nastavují studenti. Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti a vytrvat. Přináší jim možnost zapojit se do osvědčeného programu, v případě potřeby získat finanční podporu pro své aktivity a stát se součástí mezinárodní komunity.

Ocenění studentů:

 • Nejlepší student Gymnázia Kadaň
  • Cena je udělována každoročně nejlepším studentům za jejich úspěchy v soutěžích a olympiádách a přístup ke studiu.
 • Ceny talentů města Kadaně
  • Ceny se udělují na základě nominace škol žákům, kteří v daném roce získali významná ocenění v rámci své školy. Ceny jsou dvě:
   • talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka)
   • talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)
 • úspěchy v soutěžích a olympiádách

Ocenění pedagogů:

 • Cena pro pedagogickou osobnost středních škol v Kadani
 • Medaile MŠMT
  • Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se udělují od roku 1997, a to jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství.
 • další ocenění.

Ocenění školy:

 • ocenění školy vyplývá z různých žebříčků MŠMT ČR, zřizovatele nebo dalších externích subjektů
  • Excelence středních škol
  • Dobrá škola Ústeckého kraje
  • další ocenění.