Gymnázium Kadaň » Ocenění školy

Ocenění školy

Ocenění školy vyplývá z různých žebříčků MŠMT ČR, zřizovatele nebo dalších externích subjektů. Z nejvýznamnějších systémů hodnocení jsou:

 • Excelence středních škol
 • Dobrá škola Ústeckého kraje

Excelence středních škol

Soutěž je vyhlašována MŠMT ČR. V rámci soutěže dochází k hodnocení soutěží a jejich zařazení na schválený seznam. Úspěšnost školy z pohledu vzdělávání není možné objektivně sledovat, resp. neexistuje v současné době žádný celostátní nástroj, který by to umožňoval. Existují pouze dílčí žebříčky, které lze k takovému srovnání použit. Pro gymnázium je jedním z takových žebříčků úspěch v programu Excelence středních škol.  Od školního roku 2012/2013 do 2016/2017 bylo zařazeno do programu excelence přes 120 žáků naší školy, přičemž každý rok stoupá úspěšnost o cca 10-15 %.  Z pohledu úspěšnosti v rámci ostatních škol je možné využít absolutní výsledek, který je ale zkreslen velikostí školy (více žáků = větší šance na úspěch) a regionem (Praha – vyšší počet vysokoškolsky vzdělané populace). Přes tyto výchozí nevýhodné podmínky je škola úspěšná.

2017

Naše škola v žebříčku MŠMT ČR Excelence středních škol získala za minulý školní rok 11,3 body. Protože tento výsledek se opakuje již několik let, lze z něho vyvozovat závěry ohledně kvality našich studentů a jejich přípravy ve škole. V tomto roce s ohledem na počet žáků je naše škola nejlepší v Ústeckém kraji.

excelence_2017

2016

Naše škola v žebříčku MŠMT ČR Excelence středních škol získala za minulý školní rok 12 bodů. Tento výsledek je nejlepším v historii celé školy. V tomto roce s ohledem na počet žáků je naše škola 21. nejlepší v České republice a nejlepší v Ústeckém kraji. Je to mimořádný úspěch našich studentů a učitelů a ukazuje, že v Kadani je spousta chytrých mladých lidí, kteří nejprve na základních školách dostanou kvalitní přípravu a na gymnáziu rozvineme jejich nadání a talent do hloubky a šíře srovnatelné s nejlepšími školami v České republice. Při pohledu na absolutní výsledky (bez zohlednění počtu žáků) byla naše škola 4. nejlepší v kraji a 54. v České republice.

2015

Naše škola se za minulý školní rok umístila při přepočtu na žáka na 1. místě v Ústeckém kraji. V absolutních číslech nás předběhlo jen Gymnázium v Teplicích, které má přes 800 studentů. V celé ČR v absolutních číslech jsme 41. nejlepší školou.

EXCELENCE_2015_1EXCELENCE_2015_2

Dobrá škola Ústeckého kraje

2014

Soutěž je vyhlášena jako součást aktualizace Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem. Soutěž hodnotí většinu oblastí aktivit školy. Nevýhodou v soutěži je menší velikost školy z pohledu žáků nebo ekonomických aktivit.

Gymnázium v Kadani získalo významné ocenění dlouhodobé práce naší školy, našich žáků a kolegů. Naše škola byla oceněna 6. místem v rámci soutěže “Dobrá škola Ústeckého kraje”. Zároveň byla nejlepší školou v regionu Chomutov a 4. nejlepším gymnáziem v celém kraji.

Oceněné školy v soutěži Dobrá školy Ústeckého kraje:

 1. Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, ve výši 1 000 tis. Kč,
 2. Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace ve výši 750 tis. Kč,
 3. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace ve výši 500 tis. Kč,
 4. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace, ve výši 400 tis. Kč,
 5. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, ve výši 350 tis. Kč,
 6. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, ve výši 300 tis. Kč,
 7. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, ve výši 250 tis. Kč,
 8. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, ve výši 200 tis. Kč,
 9. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, ve výši 150 tis. Kč,
 10. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, ve výši 100 tis. Kč.

Image