Gymnázium Kadaň » Pedagogická osobnost středních škol v Kadani

Pedagogická osobnost středních škol v Kadani

Cena pedagogické osobnosti středních škol v Kadani se uděluje při příležitosti dne učitelů významným pedagogům působícím na středních školách v Kadani.

2016

V roce 2016 bylo ocenění uděleno bývalému řediteli školy Jaroslavu Podolákovi.

Jaroslav Podolák

Jaroslav Podolák přišel po absolutoriu na Karlově univerzitě do Kadaně v první polovině 50. let. Jeho první školou byla základní škola v Prunéřově. Během jednoho roku ho na matematické soutěži oslovil nový ředitel základní školy Václav Lemberg z důvodu nabídky místa na škole v Kadani. Jaroslav tedy v roce 1955 nastoupil na základní školu v Kadani, která tehdy sídlila v budově dnešního Gymnázia. S Václavem Lembergem pak zůstal i při stěhování školy do nové budovy (dnešní 2. základní škola), která se stala sídlem jedenáctiletky, dvanáctiletky a následně střední všeobecně vzdělávací školy. Dlouholetý boj pedagogů  osamostatnění střední školy vyvrcholil oddělením od základní školy v roce 1964. Novým ředitelem se stal Josef Pavlík, který se zasloužil o opětovný vznik klasického Gymnázia v roce 1968. Jaroslav zůstal na Gymnáziu do konce 20. století. V roce 1990 byl rehabilitován za diskriminaci v době normalizace a následně se stal novým ředitelem Gymnázia. Ve funkci zůstal až do odchodu do důchodu v roce 1995. V této době Gymnázium dosáhlo největšího počtu studentů a z důvodu nedostatku učebnách prostor probíhala výuka některých předmětů i ve sborovně nebo na chodbě školy, příp. jedna třída byla i na dnešní 2. základní škole. Na Gymnázium přišla v této době řada nových pedagogů (Bylina, Živnůstková, Štěpánová apod.). Po odchodu do důchodu působil na škole jako pedagog na částečný úvazek. Jaroslav má dva syny, několik vnoučat a pravnoučat.

Jaroslav Podolák je jednou z nejvýznamnějších osobností Gymnázia v Kadani. Většinu svého pedagogického života se věnoval matematice a fyzice. Na školách v Kadani působil přes 45 let a prožil bouřlivý vývoj změn základního a středního školství. V době normalizace si vždy udržel své osobní zásady, které ho činily oblíbeným mezi studenty a kolegy. Jako ředitel se zasloužil o vznik osmiletého Gymnázia v Kadani a navazujícího ekonomického studia. Jeho studenty byla řada významných regionálních a celostátních osobností (z mnoha např. Miroslava Kopicová – ministryně školství, René Budjač – radní Ústeckého kraje nebo bývalý starosta Miloslav Müller). Nadšený matematiky a fyzik se stal svými vlastnostmi a dosaženými úspěchy osobností naší školy.