Gymnázium Kadaň

Aktuality

Vítězný olympijský týden cizích jazyků

Sebastian FaitJestli někdo pochyboval po výsledcích u státní maturity z angličtiny, že máme vynikající studenty a učitele, tak další potvrzení pro “nevěřící Tomáše” … V pátek 16. 2. v Klášterci na okresním kole olympiády z anglického jazyka …v kategorii prima-sekunda naši studenti obsadili 1., 2. a 4. místo a v kategorii tercie-kvarta 1., 4. a 6. místo …
Blahopřejeme Sebastianovi Faitovi z Primy, Adamovi Němečkovi a Aničce Langerové ze sekundy, Nico Janichovi, Marku Dobiášovi a Tereze Voráčové z kvarty.

Abychom nechválili pouze angličtinu, tak o týden dříve zabojovali opět kvartáni. I přesto, že němčinu mají teprve druhým rokem, tak 2. místo obsadil Janich Nico a 3. místo Dobiáš Marek v okresním kole olympiády z německého jazyka.

Znovu blahopřejeme studentům a jejich učitelům. Protože každý učitel je hrdý na úspěchy svých studentů.

Tomáš Oršulák

m1102 IMG_1093 m1106 m1136

Jmenování členů školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, jmenuje ředitel školy

KANDIDÁTY DO ŠKOLSKÉ RADY

volené zákonnými zástupci a zletilými žáky

Ivetu Ferencovou

Moniku Froňkovou

Tomáš Oršulák/ ředitel školy

46. ročník závodů ve šplhu na tyči – přebor města Kadaně

Šest žáků naší školy přišlo  ve středu 7. 2. 2018 do tělocvičny Základní školy Na Podlesí změřit síly se svými vrstevníky ve šplhu na tyči. Tři z nich byli úspěšní. Michal Žák z tercie se v kategorii starších žáků umístil na velmi pěkném třetím místě. Dále zabojovaly dívky ze sekundy v kategorii mladší žákyně. Markéta Neimontaité vyšplhala s druhým nejlepším časem. A nejrychlejší z mladších dívek byla Anna Langerová, která si vystoupila na nejvyšší stupínek pro zlatou medaili. Blahopřejeme!
Dita Kuchtaninová

logo_06_sirokeŠest žáků naší školy přišlo  ve středu 7. 2. 2018 do tělocvičny Základní školy Na Podlesí změřit síly se svými vrstevníky ve šplhu na tyči. Tři z nich byli úspěšní. Michal Žák z tercie se v kategorii starších žáků umístil na velmi pěkném třetím místě. Dále zabojovaly dívky ze sekundy v kategorii mladší žákyně. Anna Langerová  vyšplhala s druhým nejlepším časem. A nejrychlejší z mladších dívek byla Markéta Neimontaité, která si vystoupila na nejvyšší stupínek pro zlatou medaili. Blahopřejeme!

Dita Kuchtaninová

Soutěž YPEF (Young People in European Forest)

Soutěž YPEF (Young People in European Forest)Zajímavé soutěže tříčlenných družstev o lesnictví s názvem YPEF jsme se dne 6. 2. 2018 zúčastnili podruhé. Konala se v Klášterci nad Ohří v objektu Lesní správy. Zde pro nás měli lesníci připravené testy zaměřené na znalosti lesa a lesnictví. Dále následovalo poznávání organizmů žijících v lesích. A na závěr menší překvapení. Soutěžící měli za úkol sbít ptačí budku z předem připraveného materiálu. Všichni se do toho s elánem pustili a některým se sýkorníky opravdu povedly. Každé družstvo si mohlo svou budku odnést domů. Doufáme, že se alespoň v některých uhnízdí ptáci.

Nejlépe se dařilo smíšenému týmu z tercie a kvarty, ve složení Kristýna Vašková, Adéla Houdková a Jan Beránek. Obsadili druhé místo. Třetí byli Adam Janda, Stanislav Zelenka a Jiří Kalabis z tercie. Těmto studentům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Pokračování »

Odkazy