Gymnázium Kadaň

Aktuality

GLOBE Café Setkání s řediteli a pedagogy škol

imageZajímá Vás, jak zlepšit vzdělávací výsledky vašich žáků a zvýšit jejich motivaci pro studium přírodovědných předmětů?

Mohou Vám k tomu dopomoci naše tři vzdělávací programy GLOBE, Ekoškola a Les ve škole.

Mezinárodní program GLOBE je nejstarší dlouhodobý vzdělávací program EVVO u nás. Žáci v něm prokazatelně rozvíjí své badatelské dovednosti a roste jejich chuť učit se přírodovědné předměty. Učitelé zažívají pocit uspokojení z osvojení si nových vzdělávacích metod a přístupů, což dále podporuje jejich profesní rozvoj a osobnostní růst.

Víme, že realizovat program orientovaný na „venkovní badatelství“ s sebou nese řadu obtíží a bariér. Díky dlouhodobým zkušenostem více než stovky učitelů máme tipy jak na ně vyzrát.

Mezinárodní program Ekoškola – TEREZA koordinuje tento program v České republice již od roku 2005. Hlavní témata Ekoškoly, kterým se zapojené školy věnují: Prostředí školy, Energie, Voda, Odpady, Doprava, Šetrný spotřebitel, Biodiverzita, Klimatická změna a Jídlo. Zapojené školy se mohou opřít o radu a pomoc rozsáhlé sítě partnerů, krajských koordinátorů, konzultantů a zkušených učitelů v roli mentorů, kteří jim pomohou nastartovat změny. Jak říká paní učitelka Karnovská z Ostravy „Ekoškola je jedna z cest k motivaci nové generace. Učí děti vytyčovat cíle a hledat k nim cestu“.

Les ve škole – je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno okolo 7300 škol z 26 zemí světa. Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků. Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených metodik, které pro ně tvoříme v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení. Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také v terénu.

Pokračování »

Lyžák 2019

Lyžařský kurz 2019 047Ve dnech 21. až 25. ledna 2019 se třídy kvinta a 1. A, doplněné několika studenty 3. ročníků, zúčastnily lyžařského výcvikového kurzu na Klínovci. Počasí se vydařilo, i když bylo docela mrazivo. Kromě aktivit na sjezdovkách jsme se věnovali různým večerním činnostem. Seznámili jsme se s prací Horské služby a se zásadami bezpečného chování na horách. Na programu bylo také řešení různých situací v rámci poskytování první pomoci. V polovině kurzu jsme si udělali pěší výlet za hranice do sousedního německého městečka Oberwiesenthal. Po lyžování Pokračování »

Den Gymnázia 2019

Je příjemné vidět naše studenty, kteří provází po škole usmívající rodiče s dětmi a vyprávějí jim o škole. Zároveň z nich cítíte radost z toho, že škole a jejím učitelům pomáhají. Učitelé se chovají jako zkušení profesionálové, což mimochodem jsou, a odpovídají na otázky rodičů a zájemců o studium. Mimochodem milé překvapení bylo v podobě studentek Terezy a Elišky, kteří dělali originální placky / odznaky. Stroj na placky nám zapůjčila Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň a my ji posíláme velké poděkování …

Tomáš Oršulák

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019V pondělí charita v Kadani organizovala Tříkrálovou sbírku. Naši studenti se ji zúčastňují již řadu let tím, že dělají radost lidem, kteří to z nás potřebují nejvíce. V letošním roce navštívili domovy pro osoby se zdravotním postižením, léčebnu dlouhodobě nemocných a domov seniorů v Nemocnici v Kadani a mateřské centrum v Kadani.

Velké poděkování patří Báře, Jakubovi a Jirkovi a jejich uměleckému guru Aleně Benešové.

Poděkování také zaslala Lucie Bakalářová z mateřského centra Radka, která celé setkání pomáhala zorganizovat. Přiložené fotky jsou směsicí různých autorů, tak jim děkuji společně.

Tomáš Oršulák.

Odkazy