Gymnázium Kadaň

Aktuality

Obrovský úspěch Gymnázia Kadaň v soutěži o TGM

Studenti Gymnázia Kadaň se letos zapojili do XI. ročníku velmi náročné celostátní literárně-historické soutěže Masaryk do škol s tématem -  Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost.  Statut soutěže uvádí:  „ V soutěži bude oceňován především samostatný a myšlenkově bohatý přístup autora a výběr námětu ze života a díla TGM, na němž by bylo možno prokázat nadčasový význam jeho činů i myšlenek. Součástí hodnocení bude  jazyková úroveň, důležitost tématu, organizace tématu, jasnost výkladu, vlastní komentáře a názor autora, přínos k vědomostem, zvláště k pochopení Masaryka jako demokrata.“ Soutěžit mohli jednotlivci i kolektivy. Úroveň soutěžních prací neustále roste  a hodnotitelská komise s chutí využila možnosti udělit více cen.
9. listopadu 2018  proběhlo na Magistrátu hlavního města Prahy   slavnostní  vyhodnocení této celostátní literárně-historické soutěže. Gymnázium Kadaň si za ta léta, kdy se soutěže účastní, vybudovalo  opravdu  velmi silné renomé. Nezklamali ani letos! Naši studenti si vedli vskutku  výborně, neboť  poprvé dokázali vybojovat 1. místa v obou kategoriích. V I. kategorii žáků do 15 let zvítězil Maxmilián Ferenc se svou prací T. G. M. – zajímavosti, ve II. kategorii studentů středních škol zvítězila Eliška Syrovátková s prací T. G. Masaryk a Svatá země. Oba dva obdrželi ocenění nejvyšší, což je Čestná medaile T. G. Masaryka. Velmi cenné 2. místo ve II. kategorii obsadila  Jana Spurná s opravdu zajímavou prací Charlotta – žena, která pomohla změnit náš svět a rovněž Tomáš Hodyc  s působivou Hilsnerovou aférou očima T G M.  Letos jsme byli skutečně úspěšní! Hodnotitelská komise ve II. kategorii udělila dokonce tři 3. místa – Elišce Kratochvílové a Lukáši Sýkorovi, kteří společně zpracovali téma Masaryk a jeho odcházení, poté Patriku Šmátralovi za práci Masaryk a náboženství a také Štěpánu Lalikovi za práci Masaryk a jeho společníci. V I. kategorii se ještě podařilo získat 3. cenu Janu Kisielovi za práci Prezident T G M a Richardu Šebestovi za práci T G M v 1. světové válce.
Na 4. místech se umístili následující studenti – Alexandra Veselská a  Lucie Bajerová ve II.kategorii, Eva Spudichová, Tobiáš Bodnár, Lubomír Bulej a Michal Kratochvíl v I. kategorii.
Celé vyhlášení výsledků proběhlo ve slavnostní a důstojné atmosféře a zcela jistě bylo zaslouženou odměnou za nemalý vynaložený díl práce. A co na to účastníci soutěže?
Šimon: „Na Magistrátu to bylo moc pěkné, působilo to tam velmi slavnostně. Byl jsem překvapen úspěchem spolužáků.“
Eva: „ Byla tam velmi příjemná atmosféra, což potvrdil i sbor, který nám hned na začátku zazpíval naší národní hymnu. Bylo to dojemné. Dozvěděla se spoustu nových věcí o T.G.Masarykovi. Byli tam samí příjemní lidé. “
Ríša: „ Každý tam má vlastní chvíli slávy.“
Max: „Magistrát byl krásný, udělalo to na mě dojem, zejména jak se k nám chovali. Chovali se k nám s úctou. Je to krásná soutěž.“
Všem oceněným studentům ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Gymnázia Kadaň.
Mgr. Lenka De Bolle

masaryk_2018_17Studenti Gymnázia Kadaň se letos zapojili do XI. ročníku velmi náročné celostátní literárně-historické soutěže Masaryk do škol s tématem -  Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost.  Statut soutěže uvádí:  „ V soutěži bude oceňován především samostatný a myšlenkově bohatý přístup autora a výběr námětu ze života a díla TGM, na němž by bylo možno prokázat nadčasový význam jeho činů i myšlenek. Součástí hodnocení bude  jazyková úroveň, důležitost tématu, organizace tématu, jasnost výkladu, vlastní komentáře a názor autora, přínos k vědomostem, zvláště k pochopení Masaryka jako demokrata.“ Soutěžit mohli jednotlivci i kolektivy. Úroveň soutěžních prací neustále roste  a hodnotitelská komise s chutí využila možnosti udělit více cen.

9. listopadu 2018  proběhlo na Magistrátu hlavního města Prahy   slavnostní  vyhodnocení této celostátní literárně-historické soutěže. Gymnázium Kadaň si za ta léta, kdy se soutěže účastní, vybudovalo  opravdu  velmi silné renomé. Nezklamali ani letos! Naši studenti si vedli vskutku  výborně, neboť  poprvé dokázali vybojovat 1. místa v obou kategoriích. V I. kategorii žáků do 15 let zvítězil Maxmilián Ferenc se svou prací T. G. M. – zajímavosti, ve II. kategorii Pokračování »

Svátek studentů – 17. listopad

Untitled design (2)Milí studenti, milé studentky,

dnes po celé České republice probíhají stovky akcí na uctění svátku, který je pro naši historii velmi významný. Nebudu připomínat události, které vedly ke vzniku tohoto svátku, ale pokusím se spojit události současného světa s hodnotami studentů minulých generací. Již náš bývalý prezident řekl

“Před lety zvítězil svobodymilovný duch našich národů nad násilím a totalitou. Věřím, že nyní zvítězí v každém z nás rozum, slušnost a tolerance nad řevnivostí, sobectvím a nesnášenlivostí.” Druhý a poslední citát použiji z rozhovoru s disidentkou paní Hanou Jüptnerovou. Na otázku proč podepsala Chartu 77 odpověděla … “Protože jsem nechtěla, aby v tom boji byli sami.” a “Důležité v životě je žít tak, abyste byli pro své děti vzorem a před sebou se nestyděli”


Tyto citáty platí i pro naši dobu. Važme si pravdy, svobody rozumu, slušnosti a tolerance. Tyto hodnoty pomáhaly vybudovat naši demokratickou společnost a nositelem těchto hodnot byli často studenti.

Tomáš Oršulák

Třídní schůzky a členská schůze SPGK

Vážení rodiče,

dne 15. 11. od 16:00 začíná členská schůze SPGK a poté budou následovat třídní schůzky.

Členská schůze bude v aule školy v posledním patře. Třídní schůzky se odehrají ve třídách a kabinetech s konkrétními učiteli.

Kabinety učitelů:

pravý vchod:

  • přízemí: Jan Peštuka / Tomáš Řehák / Lenka Kratochvílová / Eva Shánělová
  • 1. patro: Marcela Svejkovská (omluvena) / Veronika Kupková / Alena Benešová / Lucie Podhorská / Ludmila Nováková / Šárka Lendvorská / Alena Marková / Tomáš Oršulák
  • 2. patro: Ivan Bílek / Dita Kuchtaninová / Lenka Fišerová / Petr Veverka

levý vchod:

  • přízemí: Lenka De Bolle / Valentyna Tsoka / Margit Hašková / Dagmar Bubelová / Eva Bylinová / Olga Živnůstková
  • 1. patro: Oldřich Bylina / Tereza Gvoždiaková
  • 2. patro: Martina Truhlářová / Jaroslav Šmahel / Jiří Podolák / Willy De Bolle

Třídní učitelé se budou nacházet ze začátku ve svých třídách.

Tomáš Ooršulák.

Když ve škole bouchne, tak nehoří

46226451_1922673471113852_2943477556239663104_oDne 19. 10. 2018 se na naší škole uskutečnila prezentace pokusů s tekutým dusíkem pro semináře z Fyziky 3. a 4. ročníků. Pokusy prováděl dr. Jiří Králík z katedry fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP.

Tekutý dusík vždy zaujme; jeho teplota – 200°C je zárukou řady zajímavých i líbivých experimentů, přesně takových, které mají studenti rádi. Celou školu asi nejvíce zaujala exploze PET láhve pod tlakem rozpínajícího dusíku, mne naopak vysoký paramagnetismus tekutého kyslíku, který jsme si za pomoci dusíku vyrobili.

Tento typ experimentů rozhodně patří do výuky fyziky a již nyní chystáme další prezentace.

Jaroslav Šmahel

Odkazy