Gymnázium Kadaň

Aktuality

Maturity z pohledu čísel

Maturita 2019Celkem maturovalo 58 studentů ve dvou třídách (26 v oktávě a 32 ve 4. A). Celková úspěšnost byla 98,3 % (poměr počtu úspěšných maturantů k celkovému počtu maturantů). Ve skladbě předmětů u oktávy mírně převažovaly přírodovědné předměty nad humanitními a ve 4. A to bylo naopak. Ve 4. A více studentů volilo druhé cizí jazyky 7 x Ruský jazyk a 2 x Německý jazyk. Výsledky maturitní zkoušky v jednotlivých předmětech jsou uváděny procentem, které je dle kritérií hodnocení převáděna na známku.

OKTÁVA

  • polovina maturantů maturovala s vyznamenáním a z nich 82 % má samé jedničky
  • mimo 3 studentů měli všichni z anglického jazyka 1 (86 %)
  • 73 % mělo z českého jazyka 1 nebo 2

Pokračování »

Mini GLOBE Games 2019

DSC_0894Dne 6. 6. 2019 pořádalo Gymnázium Kadaň již 12. ročník soutěže Mini GLOBE Games. Celá akce začala po 8. hodině v tělocvičně, kde byli soutěžící přivítáni paní Kožíškovou – garantem soutěže a dozvěděli se  důležité organizační informace.

Poté se všichni soutěžící pod dohledem hostesek ze 3. A přesunuli do lesoparku, kde na ně už byli připraveni na deseti stanovištích studenti ze třetího ročníku a septimy se zajímavými úkoly.

Soutěžící měli patnáct minut na splnění úkolu na jednom stanovišti. Vytvořit zadání úkolu tak, aby byl přiměřeně náročný pro obě věkové kategorie, je velký oříšek. Někde byly úkoly lehčí a tak se stalo, že starší soutěžící splnili úkol velmi rychle a museli před dalším stanovištěm chvíli počkat, což jim v příjemném počasí určitě příliš nevadilo. Všude na stanovištích byla vidět uvnitř soutěžních týmů výborná spolupráce. Pro tento ročník si naši třeťáci, kteří chodí na seminář z biologie, připravili některá nová témata jako geneticky modifikované organismy nebo problematiku památných stromů.

Pokračování »

Ohlédnutí za 22. GLOBE Games v Kadani

Globe Games 2019 v Kadani_15Ve dnech 30.5 – 2.6.2019 hostila naše škola účastníky celostátního setkání zástupců škol, které pracují v GLOBE programu. O organizaci se dělila se vzdělávacím centrem TEREZA.

Stručně pár čísel – přijelo 240 žáků a učitelů z 34 škol včetně zahraničních (Slovensko, Estonsko, Itálie), pomáhalo 26 pracovníků TEREZY a jejich dobrovolníků, z Gymnázia Kadaň se zapojilo kromě ředitele a koordinátorky Globe Games na škole 17 učitelů, 25 žáků a i 2 bývalé žákyně. Měli jsme také své družstvo a 1 novinářku.

Ve čtvrtek odpoledne postupně přijíždějící účastníci měli možnost využít krátké doprovodné programy zaměřené na poznání města nebo sport. Večer proběhlo slavnostní zahájení na Střelnici, které bravurně moderoval (spolu s Maxipsem Fíkem) místostarosta p. Losenický. Páteční dopoledne bylo věnováno studentské konferenci, kde žákovské týmy prezentovaly své výzkumy. Návštěvou nás poctila p. Jahnis z americké ambasády a p. Broža z české kanceláře OSN. Mnozí účastníci přijeli do Kadaně s představou, že je čeká město a krajina podobná Mostu. Odpolední velké exkurze do dolů, elektráren, Hasištejna, františkánského kláštera, kláštereckého zámku a parku, Kyselky a štoly v Mědníku je přesvědčilo o opaku. Nadšeně chválili Kadaň, její okolí i budovu školy. Večer účastníci strávili na přednáškách a besedách s cestovateli a odborníky.

Sobotní horký den prověřil výdrž a dovednosti šestičlenných družstev během terénní hry na Úhošti. Odpoledne pak koulení „zeměkoule“ od školy přes město do františkánské zahrady přivedlo účastníky k zakončení programu. Kromě poděkování a odměňování došlo k vyhlášení dosud utajovaného místa příštích GLOBE Games – bude to Zbiroh. Večer u ohně s programem některých škol se nesl v příjemně uvolněné atmosféře.

GLOBE Games se letos povedly, účastníci vyzdvihovali organizační zabezpečení a krásu samotného města Kadaně a okolí. Někteří i zmínili, že to bylo jedno z nejhezčích setkání. Toto všechno by se nestalo, kdyby před akcí neproběhla příprava školy a samotné soutěže.

Pokračování »

Dračí lodě

IMG_20190531_130645702_HDRaV pátek 31. května, v den ředitelského volna, se někteří sportovní nadšenci sešli u vody a zúčastnili se zábavných dračích lodí. Za naší školu se postavily celkem 3 posádky – čtvrtý ročník jedna loď, kvinta s třetím ročníkem byla druhá posádka a statečná nejmladší kvarta třetí loď. Píšu statečná kvarta, protože věkově patří mezi základní školu, ale nedobrovolně byli zařazeni do kategorie škol středních. Každá loď jela dvě jízdy, přičemž ta druhá už byla o umístění. Kvintáni spojeni se třetím ročníkem se statečně prali o první místo, ale o jedno pádlo byli druzí – o 0,05 sekund – za Mosteckou střední školou. Kvarta vyhrála nad čtvrťákama, byli třetí a čtvrtý ročník se držel čísla čtyři.

Pokračování »

Odkazy