Gymnázium Kadaň

Aktuality

Děkujeme

PF 2019

Doplňovací volby do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, vyhlašuje ředitel školy

VOLBY  DO  ŠKOLSKÉ  RADY

Termín konání voleb:

20. 2. 2019 v době od 07.30 do 15.00 hodin

Místo konání voleb:

budova Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Způsob voleb:

Pedagogičtí pracovníci volí jednoho zástupce pedagogických pracovníků. Volba má dvě kola. Pokračování »

Pf 2019

Každý rok si přejeme šťastný a úspěšný nový rok. Letos bych Vám rád za sebe i školu popřál, abyste v novém roce štěstí a radost poznali skrze radost a a štěstí lidí okolo Vás.

Tomáš Oršulák

GK_PF_2019

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

logo_gymnazium_kadan_mVážení uchazeči o studium na naší škole,

uvědomujeme si Vaše obavy pramenící z nutnosti absolvovat na všechny střední školy v Ústeckém kraji přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Proto vám nabízíme pomoc s přípravou k úspěšnému zvládnutí Vašeho prvního vážného rozhodnutí.

Gymnázium v Kadani jako garant všeobecného vzdělávání v regionu Vám nabízí kurzy zdarma pro přípravu na úspěšné zvládnutí přijímacích testů. Kurzy povedou naši nejzkušenější profesoři s dlouholetou praxí. V rámci kurzů budete mít i možnost vyzkoušet si nanečisto testy z obou předmětů. Pokračování »

Odkazy