Gymnázium Kadaň

Aktuality

Turnaj v přehazované

DSC_0099Družstvo dívek z tercie a kvarty se ve středu 24. 4. 2019 zúčastnilo turnaje v přehazované starších žákyň v tělocvičně Základní školy Chomutovská v Kadani. Dívky statečně bojovaly a podařilo se jim získat třetí místo, k čemuž jim blahopřejeme.

Dita Kuchtaninová

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019/2020

Vážení žáci a rodiče,

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2019/2020. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání žáků, studentů, rodičů a přátel školy, které se bude konat poslední týden v červnu na našem Gymnáziu. O podrobnostech setkání budete informováni dopisem.

Uchazeči z 5. tříd ještě vykonají pohovor, který je součástí přijímacího řízení, ale neovlivní výsledek. Pohovor je koncipován směrem ke zjištění zájmů a motivace uchazeče. O termínu setkání budou informování telefonicky.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokračování »

Přijímací řízení 2019 – komentář k výsledkům

content_2Dnes 28. dubna 2019 byly Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) uvolněny výsledky přijímacích testů. Výsledky musíme zpracovat, tzn. že  připočteme body za výsledky na ZŠ (včetně soutěží) a sestavíme pořadí. Následně se již stanoví hranice pro přijetí.

U osmiletého studia je to jednodušší: Bude za 31. místem – jedno místo necháme volné pro odvolací řízení. Protože v letošním roce máme i část uchazečů z jiných měst, kteří na konec nenastoupí, proto je veliká šance pro přijetí i pro ty, kteří skončí za 31. místem.

V případě čtyřletého studia je situace složitější, protože tam musíme rozhodnout o tom, zda budeme mít dost úspěšných uchazečů pro 1 nebo pro 2 třídy. Ze zkušenosti víme, že značná část přijatých nakonec nenastoupí (neodevzdá zápisový lístek), protože uchazeči byli přijati i na jinou školu, která je třeba blíže jejich bydlišti a oni jí dají přednost. Proto je posuzování, kde stanovit hranici, komplikované.

Dále musíme sestavit výsledkové listiny a v anonymizované podobě je vystavit na web. Stane se tak v pondělí 29. dubna.

2. května od 7:45 do 11:00 mohou zákonní zástupci uchazečů nahlédnout v kanceláři ředitele nahlížet do spisu uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou zaslány doporučeným dopisem. V případě přijetí je již zveřejnění výsledku na webu školy závazné a zájemci musí do 10 pracovních dnů předat škole, kterou si zvolil, zápisový lístek.

V případě nepřijetí lze podat odvolání po obdržení doporučeného dopisu.

Současně se zápisovým lístkem je vhodné odevzdat i anketní lístek s volbou cizích jazyků, který obdržíte v dopise nebo si ho můžete stáhnout zde.

Tomáš Oršulák / ředitel školy

Juniorský maraton 2019

20190416_juniomarat-1Studenti vyššího gymnázia se dne 16. 4. 2019 zúčastnili již po několikáté Juniorského maratonu v Ústí nad Labem. Každý z deseti členů týmu uběhl trasu 4,2 km a poté předal štafetu dalšímu.

Počasí přálo

K příjemnému průběhu závodu přispělo i krásné počasí. Nejlepší výkon podal kapitán družstva, Patrik Šmátrala, který se v absolutní tabulce zařadil na skvělém sedmém místě. Pochvalu si zaslouží i další členové týmu, kterými byli: Matouš Řezníček, Eliška Syrovátková, Dominik Nodžák, Jana Spurná, Vojtěch Hlavatý, Markéta Tudorová, Stanislav Zelenka a Ladislav Froněk.

Hezké umístění

Všichni se se závodem skvěle vypořádali a proto si studenti vysloužili krásné 6. umístění z celkově čtrnácti týmů. A již dnes s úsměvem prohlašují, že se příští rok určitě opět do Ústí vydají a pokusí se vylepšit letošní výkony.

Markéta Tudorová

Odkazy