Gymnázium Kadaň » PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ

Naše škola nabízí svým studentům a rodičům poradenské služby v několika oblastech.

Pedagogicko-psychologické poradenství

Zaměřujeme se na pomoc studentům, kteří mají problémy se školou či ve škole, a pomáháme při poruchách učení, pozornosti, chování, tzv. hyperaktivitě (ADHD) apod. V méně závažných případech identifikujeme problémy a  doporučujeme další postup. Toto poradenství na naší škole zajišťuje výchovná a kariérní poradkyně a metodička prevence a asistentka pedagoga.

  • Mgr. Lendvorská Šárka – výchovná a kariérní poradkyně
  • Mgr. Truhlářová, Martina (MAT, ZEM) – metodička primární prevence
  • Ludmila Nováková – asistentka pedagoga
  • Zlata Danková – asistentka pedagoga

Prevence

Koncepce prevence obsahující minimální preventivní program se soustředí na důležitá celospolečenská témata, mezi která se řadí šikana, projevy agresivity, důsledky užívání návykových látek, zdravý životní styl a prevence poruch příjmu potravy, vandalismus, xenofobie a rasismus, patologické hráčství apod. Preventivní aktivity jsou konané formou přednášek, rozhovorů, třídnických hodin a filmového vzdělávání. Přednášky vedou odborníci na danou problematiku.

Kariérní poradenství

Problematiku výběru vysoké školy a budoucího povolání je u nás sledována systematicky. Na konci druhého ročníku studenti ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v Kadani provádí test zaměřený na kariérní zaměření studentů. Studenti se po absolvování testů mohou dozvědět, zda mají předpoklady uspět více v přírodovědných nebo společenských oborech. Studentům posledních ročníků pomáháme se zásadním rozhodnutím, zda zvládnou nároky konkrétní vysoké školy.  Kariérní poradce také pomáhá studentům se správným podáním přihlášky.

  • Mgr. Lendvorská Šárka - výchovná a kariérní poradkyně

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň (dále jen PPP Kadaň) je školské poradenské pracoviště. V současné době v ní pracují 3 psychologové, 4 speciální pedagogové (jeden z nich je zároveň logoped) a jedna sociální pracovnice. Našimi klienty jsou děti od 3 do 19 let (či do ukončení vzdělávání), jejich rodiče a učitelé z Kadaňska, Klášterecka a přilehlých obcí. Pracovníci PPP Kadaň jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Vyšetření i konzultace v PPP jsou bezplatné.

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje Pracoviště Kadaň
Fibichova 1129
432 01 Kadaň (mapa)

Tel./fax: 474 334 487
Tel.: 474 332 427
E-mail: kadan@pppuk.cz
Web: http://www.pppuk.cz/poradny/kadan