Gymnázium Kadaň » Přednášky a besedy

Přednášky a besedy

Michael Žantovský

Literatura, Havel a svět Beseda s Michaelem Žantovským, kterou moderoval Petr Hlaváček. V první části se Michael Žantovský věnoval diskuzi nad částmi svého bohatého života. Druhá část již byla určena dotazům z publika, které se ptalo např. na přátelství s Madeleine Albright nebo také na jeho spolupráci s Václavem Havlem. Krásné fotografie zhotovil Pavel Zárybnický, který jako divák, ale nadšený fotograf udělal několik snímků i z této akce.

24273692_1524550107592859_6131136207390860479_o 24291449_1524555254259011_6546499038353113410_o 24210255_1524550434259493_6865562408799362589_o 24291858_1524550287592841_5436576269026728617_o

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Ve spolupráci s KZK Kadaň pro studenty Gymnázia v Kadani byla připravena skoro dvě hodiny trvající diskuze s předním profesorem anglistiky Martinem Hilským doprovázeným svou ženou.

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. (*1943), je český překladatel, shakespearolog a profesor anglistiky. Narodil se v Praze roku do rodiny architekta Václava Hilského a japanoložky Vlasty Hilské, která původně vystudovala anglistiku. Působí jako propagátor Shakespearova díla a anglické literatury a kultury.

Svou první hru W. Shakespeara – Sen noci svatojánské – přeložil v roce 1983, od té doby přeložil do češtiny celé Shakespearovo dílo (vyšlo souborně v roce 2011), o němž napsal knihu Shakespeare a jeviště svět (2010). Své eseje o anglické a americké literatuře shrnul do souboru Rozbité zrcadlo (2009). Je také editorem dvoujazyčného kritického vydání Shakespearových her a sonetů.

Martin Hilský absolvoval roční stáž na univerzitě v Oxfordu (1968). Po návratu nastoupil na FF UK (v letech 1989–1998 působil jako ředitel Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK). Od roku 2010 vyučuje i na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na FF UK v současnosti přednáší na Ústavu anglofonních literatur a kultur. Roku 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria (MBE). V roce 2011 získal Státní cenu za překlad. Se svou ženou, překladatelkou Kateřinou Hilskou, má tři děti. (http://www.ff.cuni.cz/)

Sonet 146
William Shakespeare

Ubohá duše, v hříšném těle vězíš,
tělesné pudy se v něm vzpurně sváří,
proč uvnitř zmíráš, hladovíš jak v cele,
tvůj zevnějšek však nádherou jen září?
K čemu ten lesk, když zajde v krátké době?
Proč pouhá schránka má tě tolik stát?
Pro radost červů, co ji pozřou v hrobě?
Pro ně se pachtíš? Jim chceš všechno dát?
Hleď z nouze těla udělat svou ctnost,
čím ono schází, v tom zkus najít lék,
pozemskou bídu vyměň za věčnost,
bohatá uvnitř, chudá navenek.
Ze Smrti žij, co ze života žije,
smrt Smrti navždy smrtelnost z nás smyje.

SILVIE LAUDER

redaktorka časopisu Respekt
Narodila se ve Vyškově, vyrostla v Brně, od podzimu 1998 žije tam, kam vždy patřila – v Praze. Z uvedeného jasné vyplývá, že nemá nic společného s americkou rodinou Lauderů. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, ale skutečné novinářské vzdělání získala až v časopise Respekt, kam nastoupila na podzim 2004 po předchozím tříletém angažmá v Lidových novinách.
Od počátku se věnovala zejména domácí politice a o tom, že ji sleduje už opravdu dlouho, svědčí fakt, že jako její první článek Respektu otiskl reportáž o Ivetě Bartošová zpívající v libereckém kulturáku během předvolební kampaně ke krajským volbám Stanislavu Grossovi coby předsedovi vlády a šéfovi ČSSD. (A svědčí o tom také skutečnost, že si některé vlastní texty nepamatuje.)
Za tu dobu zažila asi dvacet kongresů a sjezdů nejrůznějších politických stran, bezmála stejný počet voleb (pokud počítáme i všechny senátní) a celkem osm vlád. Nevyhnutelnou duševní únavu z toho plynoucí si za uplynulá léta kompenzovala psaním o jiných tématech. O politice a společnosti jiných zemí – v Respektu vyšly její reportáže z Bhútánu, Islandu, Polska, Belgie, Francie, Irska či Řecka.

V úterý 30. května 2017 se uskutečnila jeden ze středoškolských seminářů, které se konaly v rámci Evropského vzdělávacího programu hodnot s podporou Evropského parlamentu. V rámci semináře o tématu života v demokracii a politických právech se studenti 2. a 3. ročníku poprvé zúčastnili workshopu s Petrem Pospíšilem Silvie Lauder týdeníku Respekt.

Již během workshopu se někteří studenti obzvláště zajímali, vyjádřili své obavy z nadměrného zasahování státu do soukromí občanů a vznesli otázku, do jaké míry je správné omezovat svobodu v zájmu bezpečnosti. Vznesli také otázku, zda je možné důvěřovat státním institucím na jedné straně, a na druhé straně se ptát, zda tyto instituce často slouží jednotlivým, konkrétním zájmům lidí v jejich čele.

Následující rozhovor se společností Silvie Lauder se odehrál ve studovně. Sylvie Lauder diskutovala o své práci novináře. Mluvila také o migraci, terorismu a změně klimatu. Úspěch této diskuse dokládá i fakt, že její délka se zdvojnásobila z původní hodinové lekce.

IMG_20170523_101135 IMG_20170523_101217_1 IMG_20170530_131510 IMG_20170620_120528

VLASTIMIL VONDRUŠKA

Nejprodávanější autor odborné literatury – Vlastimil Vondruška bude na přednášce v Kadani ve věži. V ten samý den dopoledne přijde i k nám do školy na debatu se studenty a učiteli. Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o talk-show, v němž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků.

Mnoho jeho knih máme i v naší knihovně a studenti i učitelé je rádi čtou.

Co prozradil o sobě?

Vždycky jsem měl rád spíše starší historii. Obrazně jsem říkával, že rokem 1848 pro mne dějepis končí. A je fakt, že se zkouškami z dějin dělnického hnutí jsem míval vždycky trochu problém. Zato v dějinách antických nebo středověkých jsem toho znal už ve škole vždycky mnohem více, než nařizovaly školní osnovy. V té době jsem přečetl všechno, co u nás o starších dějinách vyšlo. Snažil jsem se události stavět vedle sebe, hledat mezi nimi souvislosti a odpovídat si na otázky, které autoři v knihách často nezodpověděli. Pro mne byla historie vlastně dobrodružný román, který nemá konec, protože lze vždycky najít něco nové, co člověka neustále překvapuje a fascinuje.

vondruska IMG_3978 IMG_3986