Gymnázium Kadaň » Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Chcete mít co nejlepší podmínky pro vstup na vysokou školu? Pojďte k nám. Nabízíme Vám studium v moderně pojatých studijních oborech ve čtyřletém a osmiletém oboru gymnázia. V dnešní době je velmi důležité vystudovat kvalitní střední školu, která Vám umožní následné úspěšné studium na libovolných oborech vysokých škol.

Mnozí z Vás ještě nejsou rozhodnuti, jak směřovat svoji budoucnost. Výběr studia na gymnáziu Vám nabídne další roky k rozhodnutí, kdy můžete utvářet a specializovat své zájmy k výslednému rozhodnutí o studiu na VŠ.

Proč jít na Gymnázium v Kadani?

http://www.gymnazium-kadan.cz/duvody/

Jako další důvod mohou sloužit ukázky z požadavků na obory vysokých škol:

 • lékařské obory (chemie, biologie, …)
 • právnické obory (základy společenských věd, logika (matematika), …)
 • technické obory (matematika, fyzika, programování, …)
 • umělecké obory (hudební a výtvarná výchova, základy společenských věd, …)
 • filozofické obory (jazyky, dějepis, základy společenských věd, …)
 • učitelství (všeobecně vzdělávací předměty, …)
 • sportovně zaměřené obory (biologie, výkonnostní testy, …)

Jen studium na gymnáziu Vám umožní komplexní přípravu ve všech výše uvedených předmětech, které jsou nezbytné pro přijetí na daný typ oboru vysoké školy.

Těšíme se na Vás.

Jak na to

Naše gymnázium se účastní pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, jehož výsledek bude jedním z kritérií při stanovení výsledného pořadí uchazeče ve čtyřletém vzdělávání. Další informace k pilotáži a přijímacímu řízení jsou k dispozici také na webech Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (http://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035397.html), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz).
Informace k přijímacímu řízení budou na webu Gymnázia průběžně aktualizovány. Vše potřebné o vzdělávání, škole a přijímacím řízení se dozvíte na našich stránkách.
V případě potřeby mne, prosím, kontaktujte, abychom Vám mohli dát jasnou odpověď na vaše dotazy.

Hlavní principy

 • do oborů vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena povinná jednotná přijímací zkouška
 • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky na různé střední školy nebo obory vzdělávání (např. na naší škole do 1. ročníku čtyřletého studia a do 5. ročníku osmiletého studia)
 • uvede-li uchazeč do přihlášky dvě školy (dva obory vzdělání), nemá jejich pořadí vliv na přijetí ke vzdělávání, o tom rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku

Návod na úspěšné splnění formálních náležitostí přijetí

 1. Vyzvednete si na základní škole přihlášku ke vzdělávání a vyplníte požadované údaje, včetně termínu přijímací zkoušky
  • příp. můžete stáhnout přihlášku zde: PŘIHLÁŠKA (formát PDF  s možností vyplnit na počítači) a zde se podívat jak má být vyplněná VZOR PŘIHLÁŠKY.
 2. Základní škola potvrdí správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis), příp. je možné doložit kopie požadovaných vysvědčení.
 3. Přihlášku podepíše žák i oba jeho zákonní zástupci.
 4. Uchazeč přiloží k přihlášce pouze potvrzené doklady uvedené v kritériích pro přijímací řízení (budou podle platných předpisů zveřejněny do 31. 1. 2018)
 5. Údaje o umístění v soutěžích (pouze umístění, která se hodnotí v rámci stanovených kritérii – viz „Kritéria pro přijímací řízení“) potvrdí základní škola zvlášť, nejlépe přímo do přihlášky (další podpis a razítko ZŠ) a prázdné kolonky ZŠ proškrtá, příp. je možné doložit čestným prohlášením zákonných zástupců.
 6. Přihláška musí být do Gymnázia doručena nejpozději 1. března 2018.
 7. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky na různé střední školy nebo obory vzdělávání.
 8. Výsledky přijímacího řízení se u přijatých uchazečů vyhlašují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
 9. Zápisový lístek vydá svým žákům základní škola, ostatním uchazečům krajský úřad.
 10. Zápisový lístek musí být správně vyplněn a potvrzen základní školou, podepsán žákem i jeho zákonným zástupcem.
 11. Pokud uchazeč nedoručí zápisový lístek do Gymnázia nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
 12. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (kromě zákonem definované výjimky).
 13. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze adresátu doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
 14. Není-li uchazeč po prvním kole přijat na žádnou střední školu, může podat přihlášku ke vzdělávání do dalších kol přijímacího řízení u ředitele školy, který další kolo přijímacího řízení vypsal – tam obdrží i přihlášku.
 15. Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách Gymnázia a webových stránkách Ústeckého kraje.

Dokumenty ke stažení:

 1. Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení (budou zveřejněna)
 2. 2017: Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – a MATEMATIKA
 3. 2016: Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – a MATEMATIKA pro 9. ročníky ZŠ
 4. 2015: Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – a MATEMATIKA pro 9. ročníky ZŠ
 5. 2016: Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA a MATEMATIKA pro 5. ročníky ZŠ
 6. 2015: Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA a MATEMATIKA pro 5. ročníky ZŠ

Termíny přijímacích zkoušek

čtyřleté studium (po 9. třídě):

 • 1. termín: 12. 4. 2019
 • 2. termín: 15. 4. 2019
 • 1. náhradní termín: 13. 5. 2019
 • 2. náhradní termín: 14. 5. 2019

osmileté studium (po 5. třídě):

 • 1. termín: 16. 4. 2019
 • 2. termín: 17. 4. 2019
 • 1. náhradní termín: 13. 5. 2019
 • 2. náhradní termín: 14. 5. 2019

Termín odevzdání přihlášky ke studiu do 1. března 2019

Výše uvedené údaje se mohou do 31. 1. 2019 změnit.