Gymnázium Kadaň » Osobnosti

Archiv rubriky ‘Osobnosti’

JOSEF CHAIM SAGHER (1875-1946) – sionista a poslední kadaňský rabín

Portrétní fotoPoslední předprázdninovou osobností Gymnázia v Kadani a posledním rabínem kadaňské židovské komunity a učitelem židovského náboženství na zdejším gymnáziu byl Josef Chaim Sagher, významná osobnost sionistického hnutí, které usilovalo o obnovu židovské státní samostatnosti. Narodil se 20. června 1875 v rumunském městě Gala?i (česky Galac, něm. Galatz) a už jako třináctiletý se horlivě angažoval pro sionismus. Jeho otec Yekutiel Sagher pocházel ze starého rabínského rodu. Město Gala?i však bylo svědkem častých protižidovských pogromů, a tak se mladý Josef Sagher přesunul do střední Evropy. Od roku 1896 působil v Lomnici u Brna v tamější synagoze jako kantor a patřil k oněm deseti mužům zdejší židovské obce, kteří zaslali svou zdravici 1. sionistickému kongresu do švýcarské Basileje. Pokračování »

Hugo Karl Tippmann (1875-1942) americký básník a žurnalista

TippmannKvětnová osobnost naší “Alma Mater” je slavný student/absolvent ….

Střední Evropa, Čechy a také Kadaňsko obohatily Spojené státy americké řadou významných osobností kultury, vědy i politiky. Jednou z nich byl též americký básník a žurnalista Hugo Karl Tippmann, někdejší Čech jazyka německého. Narodil se 13. března 1875 v městečku Doupově na Kadaňsku v rodině učitele. V letech 1886 až 1894 navštěvoval gymnázium v Kadani, kde bydlel u svých příbuzných. Jeho kadaňský bratranec Franz Tippmann se později dokonce stal v Kadani gymnaziálním profesorem. Ze srdce Kadaňska se Hugo Karl Tippmann vydal po složení maturitní zkoušky do Prahy. V hlavním městě Českého království studoval v letech 1894 až 1897 medicínu na tehdejší německé Karlo-Ferdinandově univerzitě, studium však nedokončil. Plně jej totiž pohltily literární a politické aktivity, psal básně, působil jako redaktor různých novin a časopisů ve Štýrsku, Salcburku, v Čechách i ve Vídni. Poté jako jednoroční dobrovolník sloužil u 91. pěšího regimentu rakousko-uherské armády v Praze. Pokračování »

CARL FURTMÜLLER (1880 – 1951) pedagog a propagátor individuální psychologie

CARL FURTMÜLLERBřezen byl měsícem oslavy pedagogů, proto na tento svátek navazujeme další osobností, která se nesmazatelně zapsala do dějin Gymnázia v Kadani a individuální psychologie. Dubnovou osobností je profesor našeho gymnázia, který působil na škole na počátku 20. století.

Více se již dozvíte na panelu, který opět vytvořil dr. Petr Hlaváček a je vystaven v prostorách Gymnázia v Kadani.

WALTER SERNER (1889-1942) spisovatel a spoluzakladatel dadaismu

SERNERBřeznovou osobností je Walter Serner, maturant kadaňského gymnázia, který strávil na našem gymnáziu pouze jeden den … Představen byl na přednášce dr. Petra Hlaváčka z Univerzity Karlovy v Praze.

Dne 15. ledna 1889 se v Karlových Varech v rezidenci „Haus Edelweiß“ židovské rodiny Seligmannových narodil budoucí velký evropský literární nonkonformista Walter Serner, vlastním jménem Walter Eduard Seligmann.  Poté, co roku 1908 propadl u maturitní zkoušky na karlovarském gymnáziu císaře Františka Josefa, zavládlo v jeho všemi vážené rodině naprosté zděšení. Otec Berthold Seligmann však zachoval chladnou hlavu a svému synáčkovi domluvil reparát na gymnáziu v Kadani, kde tehdy bez problémů studovala řada židovských studentů nejen z Kadaňska. Dochované maturitní vysvědčení nás informuje, že 18. února 1909 složil tehdy dvacetiletý Serner v Kadani konečně svou zkoušku dospělosti. Pobýval zde jediný den, s otcem zde ještě poobědvali a pak se vlakem vrátili do Karlových Varů. Své karlovarské a kadaňské gymnaziální zkušenosti popsal Serner velmi sarkasticky v článku „Rady maturantům“, publikovaném v listě Karlsbader Zeitung, jenž patřil jeho otci. Pokračování »