Gymnázium Kadaň » Osobnosti

Archiv rubriky ‘Osobnosti’

VICTOR HADWIGER (1878-1911) – básník, spisovatel a literární expresionista

HadwigerS mírným zpožděním bychom rádi představili únorovou osobnost, kterou se stal básník, spisovatel a literární expresionista Victor Hadwiger. Ve zlatých časech střední Evropy na přelomu 19. a 20. století, oné dekadentní i pokrokářské doby fin de si?cle, bylo kadaňské gymnázium vzdělávací institucí, jež vychovala celou řadu významných intelektuálů, literátů a politiků. K takovýmto osobnostem patřil též Victor Hadwiger, básník a spisovatel, označovaný za předchůdce literárního expresionismu. Narodil se v Praze 6. prosince 1878, ovšem své dětství a jinošství strávil na mnoha místech tehdejší rakousko-uherské monarchie. Jeho otec, rodák z Horšovského Týna, byl totiž lékařem vrchního štábu c. a k. armády, často měnil místa svého působení, a tak malý Victor poznal haličskou Přemyšl i hornouherské Košice. Ještě pestřejší byla jeho středoškolská studia. Pokračování »

THEODOR INNITZER (1875-1955) kardinál a vídeňský arcibiskup

Innitzer

Na začátek roku 2013 jsme se rozhodli představit další výraznou osobnost rozporuplných dějin střední Evropy, kterou představuje Theodor Innitzer narozený 25. prosince 1875 v Novém Zvolání u Vejprt na Kadaňsku. Brzy po skončení obecné školy nastoupil se svými sourozenci do jedné z vejprtských textilních továren, aby pomáhal živit rodinu. Vejprtský katolický děkan si však povšiml jeho inteligence a zasadil se o to, aby chlapec mohl navštěvovat gymnázium v okresním městě Kadani. Na kadaňském gymnáziu studoval Innitzer v letech 1890 až 1898. Nejprve bydlel v Nádražní ulici (třída Kpt. Jaroše) a později na Starém Městě, na hlavním náměstí (kdysi Tržní, dnes Mírové) v domě rytíře Schreitera von Schwarzenfeld, poté u rodiny Sieglových v Zámecké ulici (Tyršova). K jeho velkým podporovatelům patřil především profesor náboženství P. Dr. Engelbert Hora (†1950), rodák ze Stráže nad Ohří a uznávaný církevní historik. Na Kadaň Innitzer vzpomínal vždy s úctou jako na město, které stálo na začátku jeho cesty za vzděláním: „Nejoblíbenějším profesorem, mužem, jemuž jsme všichni důvěřovali, byl už od primy náš milý profesor Hofmann. Občas byl sice přísný, ale nikdy tvrdý a nevlídný. Komu by dodnes neutkvěly v paměti příjemné hodiny latiny a řečtiny profesora Dorsche nebo vždy inspirativní hodiny zeměpisu a dějepisu profesora Meixnera? Největší ba naprosto „zoufalý“ respekt měli všichni před profesorem Bauerem; to souviselo i s tím, že učil matematiku. [...] Čas letí a všechno odvál. Ovšem v paměti zůstáváš jako utkvělá a světlá vzpomínka, ty, milá a starobylá Kadani, jako důvěrný a harmonický obraz, věčná památka na nyní tak vzdálené mládí!Pokračování »

ROBERT ANTON PÖPL (1812-1866) – františkánský kněz, vzdělanec a otec sirotků

Robert Anton PoeplV prosinci jsme představili již třetí významnou osobnost našeho gymnázia a celého Kadaňska. Dne 20. února 1812 se v Želině u Kadaně narodil Anton Pöpl. Jeho otec tam působil jako venkovský učitel, matka se starala o jejich skrovnou domácnost. Malý Anton se projevoval jako velmi bystré dítě. Stal se oblíbencem vzdělaného želinského faráře Michaela Pollaka, zpovědníka v kadaňském alžbětinském klášteře, který jej začal uvádět do tajů německého a latinského jazyka. Když bylo Antonu Pöplovi jedenáct let, stal se v roce 1823 studentem piaristického gymnázia v Kadani. Splnil se mu tak velký sen, neboť přímo prahnul po vyšším vzdělání. Pokračování »

JOSEF WILHELM LÖSCHNER (1809-1888) průkopník moderní evropské balneologie

Josef Wilhelm LöschnerListopadovou osobností našeho gymnázia se stal  Josef Wilhelm Löschner. Významný lékař, přírodovědec a zakladatel moderní balneologie, se narodil 7. května 1809 v Kadani na Špitálském předměstí. Jeho rodný dům čp. 232 stál v dnešní Koželužské ulici a zbořen byl teprve v 60. letech 20. století. Löschnerův otec byl předměstským mlynářem a majitelem statku, zemřel ovšem velmi mladý a rodina se pak protloukala všelijak. Maličký Josef byl opravdu bystré dítě. Také proto mu bylo dovoleno, aby již jako čtyřletý navštěvoval školní vyučování.

Pokračování »