Gymnázium Kadaň » Zprávy

Archiv rubriky ‘Zprávy’

Archiv – Listina Jana Lucemburského

Archiv – Listina Jana Lucemburského_04Těsně před prázdninami měli naši studenti výjimečnou možnost navštívit kadaňský archiv a prohlédnout si velice vzácnou listinu vydanou Janem Lucemburským pro kadaňské měšťany. Listina našemu městu zaručovala mnoho privilegií a výsad, díky kterým Kadaň vzkvétala a bohatla. V archivu byl pro studenty připraven latinský originál i české překlady, takže i nelatiníci Pokračování »

Návštěva památníků Heydrichiády a Lidice

Lidice 2019_23Ve středu 5. června se třetí ročník a septima vydaly společně za doprovodu profesorek Evy Shánělové a Olgy Živnůstkové navštívit Památník Heydrichiády v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze a Památník Lidice. V Praze studenti shlédli film shrnující průběh operace Anthropoid a její následky. Poté si prohlédli prostory chrámu, kde se Jozef Gabčík, Jan Kubiš a další odbojáři skrývali před gestapem a kde také svedli svou poslední bitvu v životě. Po prohlídce chrámu se studenti společně s pedagogickým doprovodem odebrali do Lidic navštívit památník věnovaný lidickým mužům, ženám a dětem, kteří zahynuli v odvetě nacistů za atentát na Heydricha. Zde si studenti nejprve prohlédli vnitřní expozici památníku, kde mohli například vidět podrobné seznamy se jmény obětí, či jejich osobní předměty, nebo zbytky z lidických domů. Po prohlídce vnitřní expozice se všichni odebrali ven prohlédnout si sochy a památníky věnované lidickým obětem. Nakonec prohlídky následovala návštěva Růžového sadu, jenž byl vytvořen ze sazenic růží, které poslali do Lidic lidé z celého světa za účelem vytvořením zahrady symbolizující světový mír. Návštěva obou míst spojených s takto tragickými událostmi studenty jistě donutila k zamyšlení a uvědomění, že historie se může kdykoli Pokračování »

Atletické přebory 2019

Atletické přebory 201914 medailí, z toho 7 zlatých – taková je bilance pro naši školu z atletických přeborů mezi kadaňskými základními školami, které proběhly za teplého slunného počasí ve čtvrtek 19. 6. na atletickém stadionu v Kadani. Organizaci závodů zajišťují jednak samotné základní školy a velký podíl na úspěšném průběhu mýtinku má také kadaňský atletický oddíl.

Naši školu reprezentovala skupina 18 žáků nižšího gymnázia ve třech věkových kategoriích – mladší a starší žáci a dorostenci. Soutěžilo se v disciplínách 60m, 800m, skok daleký, hod míčkem (vrh koulí). Polovina členů našeho družstva odcházela ze závodů s medailí na hrudi, někteří atleti si odnesli medaile dvě – Anička Langerová (60m, 800m), Markéta Neimontaité, Nela Schorná a Eliška Gabčíková (60m, skok daleký) a Klára Askar (skok daleký, 800m). K těmto jmenovaným se přidali další, kteří vystoupali na stupně vítězů jednou – Samuel Synek (60m), Standa Zelenka (800m), Lukáš Procházka (skok daleký), Bára Vacková (koule).

Pokračování »

3. kolo přijímacího řízení pro rok 2019/2020

Gymnázium Kadaň, příspěvková organizace, 5. května 620, 432 01 Kadaň

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

3. kolo

V Kadani dne 24. 6. 2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitel Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého oboru studia (79-41-K/41 Gymnázium a 79- K-41/81 Gymnázium).

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:

 • přijímací řízení do 1. ročníku:
  • 79-41-K/41: čtyřleté studium 2 žáci + 1 místa na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (prima) 2 žáci + 1 místo na odvolání
 • přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku
  • 79-41-K/81: osmileté studium (sekunda) 2 žáci + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvarta) 2 žáci + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvinta) 2 žáci + 1 místo na odvolání Pokračování »