Gymnázium Kadaň » Zprávy

Archiv rubriky ‘Zprávy’

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2019/2020

Vážení žáci a rodiče,

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2019/2020. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání žáků, studentů, rodičů a přátel školy, které se bude konat poslední týden v červnu na našem Gymnáziu. O podrobnostech setkání budete informováni dopisem.

Uchazeči z 5. tříd ještě vykonají pohovor, který je součástí přijímacího řízení, ale neovlivní výsledek. Pohovor je koncipován směrem ke zjištění zájmů a motivace uchazeče. O termínu setkání budou informování telefonicky.

Pokračování »

Křest nové dětské knihy s názvem Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal

02_Orsulak-Poslova-Kratochvil_krestV pátek 26. 4. 2019 proběhl v Tisé na obecním úřadě slavnostní křest nové dětské knihy s názvem Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal. Autorkou je místní občanka Eva Berrová (nyní Poslová), která pohádky pokřtila společně se starostou obce Tomášem Kratochvílem a ředitelem Gymnázia Kadaň, jež knihu vydalo, Tomášem Oršulákem.

Slavnostního křtu se zúčastnili zástupci tisovské základní školy, řada dětí, dospělých i další hosté. Po úvodních slovech proběhlo autorské čtení, do kterého se zapojila jedna z přítomných dívek. Následovalo losování o knihu zdarma, jehož vítězka si s knihou odnesla i dárkový koš s několika dobrotami a výtvarnými potřebami.

Na místě byla rovněž výstava dětských i autorských ilustrací. V dětském koutku si děti mohly vysoutěžit originální placku skřítka Lapišišky. O knihu byl velký zájem, většina z přítomných hostů si knihu zakoupila a autorka jim na místě do knihy vepsala věnování.

O vzniku knihy

První pohádku o Lapišiškovi autorka otiskla ve Zpravodaji obce Tisá v roce 2014. Byla to pohádka na pokračování. Myšlenka na vydání pohádek na sebe nenechala dlouho čekat. Přibližně o rok později bylo první ucelené neoficiální vydání pohádek věnováno autorčině kamarádce jako dárek k narození dcerky. Veřejnost se mohla se skřítkem Lapišiškou setkat kromě průběžně publikovaných pohádek ve Zpravodaji také v roce 2016, kdy proběhlo autorské čtení v rámci aktivity Knihytoč v Tisé, jehož součástí byla malá výstava textů. Díky spolupráci s tamější základní školu byla vyhlášena ilustrační soutěž, díky které se podařilo nasbírat různorodé podobizny skřítka tak, jak ho vidí děti. Všechny obrázky ze soutěže jsou v knize otištěny v samostatném oddíle. Tehdejší devatero pohádek bylo následně ještě rozšířeno o další tři pohádky. Pokračování »

Okresní kolo dopravní soutěže

60039929_2172205442827319_463544052046888960_nJízda zručnosti na kole, jízda na kole podle pravidel silničního provozu na čas, základy první pomoci a test znalostí pravidel silničního provozu – všemi disciplínami musí projít soutěžící v okresním kole dopravní soutěže, která se letos konala na kadaňském dopravním hřišti.

Soutěží čtyřčlenná družstva (dvě děvčata, dva chlapci) ve dvou věkových kategoriích (do 12 let, nad 12 let). Každý člen družstva musí projít všemi disciplínami a výsledky členů se sčítají. Hodnotí se také individuální výkony.

Nutno říci, že úkoly nebyly vůbec jednoduché! Školy, které se zúčastňují této soutěže pravidelně a průběh soutěže znají, dosahovaly lepších výsledků. Naše škola se soutěže zúčastnila poprvé. Studenti z primy a sekundy odcházeli na soutěž s lehkými obavami a nervozitou, co je vlastně čeká.

Pokračování »

Gymnázium Kadaň opět úspěšné v literární soutěži

Zvítězit v literární soutěži není vůbec jednoduché. Literární soutěž Evropa ve škole není výjimkou, klade vysoké nároky na soutěžící svými  úzce zaměřenými specifickými tématy. Snad právě proto se vyučující českého jazyka trpělivě pouští do tohoto “boje” a společně se svými studenty každý rok tuto výzvu přijímají! Je nadmíru potěšitelné, že  jejich snaha přináší ovoce.
Letošní motto znělo:  „YOUrope –je to o tobě!“ a mělo  poskytnout prostor k uměleckému vyjádření příznivcům i kritikům evropského projektu.  Soutěžící měli k dispozici šest tematických okruhů, ve kterých ho mohli naplnit:
1. Chytří evropští vynálezci.
2. Letecké taxi po Evropě.
3. Měj oči otevřené! (Velké věci vznikají z malých. Rozhlédni se kolem sebe a přemýšlej! Které malé každodenní věci, situace a nápady by podle tvého názoru neměly být přehlédnuty, protože obohacují život v Evropě?)
4. Zvířecí parlament. (Široká škála zvířat žije v zoologických zahradách. Představ si, že tato zvířata mají svůj vlastní „parlament“. Za co budou bojovat některá zvířata a proč?)
5. Street art – vandalismus, protest nebo umění?
6. Vyjádři svůj názor!( V roce 2019 budou probíhat volby do Evropského parlamentu. Miliony Evropanů budou mít možnost rozhodnout o svých zástupcích, a tím i o budoucnosti Evropy. Zamysli se, co pro nás společenství evropských zemí znamená, v čem je důležité pro nás, ale třeba i to, co se nám nelíbí. Co bys chtěl „vzkázat“ evropským představitelům ty?)
V krajském kole jsme bodovali ve všech kategoriích. V kategorii 12 – 14 let obsadil 3. místo Jiří Moravec z primy se svou hezkou prací Zvířecí parlament. V kategorii 15 – 17 let vybojoval cenné vítězství Marek Dobiáš z kvinty se svou originální prací Sněm zvířat a na 2. místě se umístila jeho spolužačka Nikola Razakowská se svou nápaditou prací Letecké taxi po Evropě.  V kategorii nejstarších 18 – 21 let máme dalšího  vítěze, protože Linda Synková ze 3.A se svou křehkou prací o lásce Kdo jsem? nenašla konkurenci a zaslouženě se těší  z 1. místa. Na 2. místě se umístila její spolužačka Jana Spurná se svou  propracovanou a upřímnou prací Vyhoď mě, vytřiď mě, předělej mě! Obě práce spadaly pod tematický okruh Měj oči otevřené!
Všem oceněným ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Lenka De Bolle

IMG_20190426_105349Zvítězit v literární soutěži není vůbec jednoduché. Literární soutěž Evropa ve škole není výjimkou, klade vysoké nároky na soutěžící svými  úzce zaměřenými specifickými tématy. Snad právě proto se vyučující českého jazyka trpělivě pouští do tohoto “boje” a společně se svými studenty každý rok tuto výzvu přijímají! Je nadmíru potěšitelné, že  jejich snaha přináší ovoce.

Letošní motto znělo:  „YOUrope –je to o tobě!“ a mělo  poskytnout prostor k uměleckému vyjádření příznivcům i kritikům evropského projektu.  Soutěžící měli k dispozici šest tematických okruhů, ve kterých ho mohli naplnit:

1. Chytří evropští vynálezci.

2. Letecké taxi po Evropě.

3. Měj oči otevřené! (Velké věci vznikají z malých. Rozhlédni se kolem sebe a přemýšlej! Které malé každodenní věci, situace a nápady by podle tvého názoru neměly být přehlédnuty, protože obohacují život v Evropě?)

4. Zvířecí parlament. (Široká škála zvířat žije v zoologických zahradách. Představ si, že tato zvířata mají svůj vlastní „parlament“. Za co budou bojovat některá zvířata a proč?)

5. Street art – vandalismus, protest nebo umění?

Pokračování »